Inloggen

Toestemming vragen

Zorg waarvoor u toestemming moet aanvragen

Voor sommige zorg heeft u vooraf onze toestemming/machtiging nodig. Alleen dan krijgt u de kosten vergoed. Lees hoe en wanneer u dit aanvraagt.

Onze reactietermijn

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen 7 dagen bericht over onze beslissing. Voor zorg in het buitenland is de termijn 10 werkdagen.

Wij helpen u graag

Bel ons voor uw vragen over de VvAA zorg­verzekering. Gaat uw vraag over iets anders, bekijk dan de service­pagina. We zijn bereik­baar op werk­­dagen tussen 8.30 en 18.00 uur. Op maandag 6 juni (2e Pinksterdag) zijn wij gesloten.

Kies de zorg waarvoor u toestemming wilt

 

Ambulancevervoer - niet spoedeisend

Moet u zonder spoed met een ambulance over een grotere afstand dan 200 kilometer worden vervoerd? Of moet een ander vervoermiddel worden ingezet? Dan moeten wij daar eerst toestemming voor geven. Uw zorgverlener vraagt die toestemming met een schriftelijke verklaring waarom het vervoer nodig is.

In spoedeisende situaties is geen toestemming nodig.

De aanvraag kunt u via e-mail of per post naar ons opsturen.

Kijk voor meer informatie bij Ambulancevervoer in het vergoedingenoverzicht.

Buitenland - niet-spoedeisende voorziene zorg

Als u voor de zorg naar het buitenland gaat, heeft u in een aantal gevallen vooraf toestemming nodig:

 1. Als u in Nederland voor de zorg toestemming nodig heeft, is dat ook zo als u voor die zorg naar het buitenland gaat. Wilt u bijvoorbeeld voor plastische chirurgie naar een buitenlands ziekenhuis? Dan kijkt u bij de vergoeding ‘Plastische chirurgie’ naar de voorwaarden.
 2. Bij een opname of een dagopname. Bekijk in dit geval ‘Buitenland: (dag)opname’
Heeft u geen toestemming nodig? Dan raden we u aan om de zorg toch vooraf aan te vragen. Dan heeft u vooraf zekerheid of wij de zorg vergoeden en over de hoogte van die vergoeding.

Voor uw toestemmingsaanvraag stuurt u ons in ieder geval:

 • Verwijzing huisarts of behandelend arts in Nederland, met daarop de reden voor afwijzing
 • Toelichting waarom u voor deze zorg naar het buitenland wilt
 • Behandelplan
 • Offerte
Vergoeding volgens de regels van het land van behandeling
Gaat u voor de zorg naar een ander EU- of EER-land of Zwitserland en woont u in een EU-, EER-land of Zwitserland? Dan kunt u vergoeding krijgen volgens de regels van het land van behandeling. Dat is zo als er sprake is van een operatie of ziekenhuisopname en u die zorg in Nederland niet kunt krijgen of u daar gezien uw medische situatie te lang op zou moeten wachten. 

U moet daarvoor een zogenoemd S2-formulier aanvragen. Doe dat minimaal 10 werkdagen voordat de behandeling start met met het aanvraagformulier S2. Dit formulier is er ook in het Engels en Duits . Het ene deel van het formulier vult u zelf in. Het andere deel laat u invullen en ondertekenen door de behandelend arts in het buitenland. Daarna stuurt u het aan ons, samen met de verwijzing en het behandelplan. Zorg dat alles op het formulier is ingevuld.

Waar stuurt u de aanvraag naartoe?
Gaat het om medisch-specialistische zorg? Gebruik dan het online aanvraagformulier. Gaat het om andere zorg? Dan kunt u uw aanvraag opsturen via e-mail of per post.

Kijk voor meer informatie bij Buitenland: voorziene zorg in het vergoedingenoverzicht.

Buitenland - opname en dagopname

Wanneer moet ik toestemming vragen? 
Gaat u voor een geplande opname of dagopname naar een ziekenhuis of privékliniek in het buitenland? Dan heeft u vooraf onze toestemming nodig. Dit geldt niet als u met spoed wordt opgenomen.

Wat is een dagopname of opname?
Een dagopname houdt in dat uw behandeling - op een verpleegafdeling voor dagopnames (dagverpleging) - langer dan twee uur duurt, maar dat u dezelfde dag wel weer naar huis gaat. Bij een opname blijft u minimaal één nacht in het ziekenhuis.

Consulten en diagnostiek
Gaat u naar het ziekenhuis voor alleen een consult of een onderzoek, zoals een MRI, CT-scan of een colonoscopie? Dan hoeft u geen toestemming te vragen.
Let op: als er uit een onderzoek wel een dagopname op opname nodig blijkt, dan moet u voor die dagopname of opname wel toestemming vragen.

Zijn er uitzonderingen?
Als u naar een van de volgende ziekenhuizen gaat voor een opname of dagopname, hoeft u vooraf géén toestemming te vragen. Met deze zorgaanbieders hebben wij namelijk afspraken gemaakt:

Voor België:
 • Universitair Ziekenhuis Gent (Gent)
 • Universitair Ziekenhuis Antwerpen (Edegem)
 • AZ Klina (Brasschaat)
 • AZ Nikolaas (Sint-Niklaas, Beveren, Sint-Gillis-Waas, Hamme, Temse)
 • AZ Lokeren (Lokeren)
 • AZ Zeno (Knokke-Heijst, Blankenberge, Maldegem)
 • AZ Alma (Eeklo en Sijsele-Damme)
 • Ziekenhuis Oost Limburg (Genk, Lanaken, Maaseik)
 • AZ Sint-Jan (Brugge, Oostende)
Voor Duitsland:
 • Helios kliniek Krefeld
 • Helios kliniek Duisburg
 • Helios kliniek St. Elisabeth Klinik Oberhausen
 • Helios kliniek Lengerich
 • Helios kliniek Wuppertal
 • Helios kliniek Seehospital Sahlenburg
 • Helios kliniek Berlin-Buch
 • Helios Endo-Klinik Hamburg

 • Hoe vraag ik toestemming?

  Toestemming vragen kan eenvoudig via het online aanvraagformulier. Zorg dat u de volgende documenten bij de hand heeft:
  • Verwijzing van uw huisarts
  • Behandelplan van de (behandelend) specialist, inclusief medische indicatie
  • Gespecificeerde offerte
  • Eventueel andere belangrijke documenten, zoals de verslaglegging van de Nederlandse specialist
  Of stuur de gevraagde documenten per post naar ons toe. Houd er rekening mee dat de verwerking van uw aanvraag dan langer duurt.  

  VvAA zorgverzekering
  Afdeling Machtigingen
  Postbus 168
  3990 DD Houten

  Wat doet VvAA met mijn aanvraag?
  Zodra u een toestemmingsaanvraag bij ons heeft ingediend, beoordelen wij of uw behandeling voor vergoeding in aanmerking komt en hoeveel u dan vergoed krijgt. Daarbij kijken we hoeveel dezelfde behandeling in Nederland kost en naar de vergoeding die bij uw (aanvullende) verzekering hoort. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u hier binnen 10 werkdagen reactie op.    

  Kijk voor meer informatie bij Buitenland: voorziene zorg in het vergoedingenoverzicht.

Dieetpreparaten

Uw apotheek beoordeelt in de meeste gevallen of de basisverzekering uw dieetpreparaten vergoedt. Voldoet u aan de voorwaarden voor dieetvoeding, heeft u een voorschrift en is er sprake van koemelkallergie? Dan moet u in deze situaties onze toestemming vragen:

 • Er is geen provocatietest gedaan.
 • Het kind is 2 jaar of ouder is.
 • Er is meer dan 1.000 ml per dag nodig.
Vaak regelt de behandelend arts de aanvraag. Is dit niet zo? Dan moet u dat zelf doen. Daarvoor stuurt u ons een schriftelijke toelichting van de behandelend arts.

Uw aanvraag kunt u opsturen via e-mail of per post. 

Kijk voor meer informatie bij Dieetpreparaten in het vergoedingenoverzicht. 
 

Eerstelijns verblijf

Eerstelijns verblijf duurt meestal kort. Duurt het langer dan 3 maanden? Dan moet u ons toestemming vragen. Vaak regelt uw zorgverlener de aanvraag voor u. Is dit niet zo? Dan vraagt u zelf toestemming voordat de eerste 3 maanden om zijn. U laat dan het aanvraagformulier invullen en ondertekenen door uw behandelend arts. En stuurt dit aan ons. Zorg dat alles op het formulier is ingevuld.

Duurt uw verblijf korter dan 3 maanden? Dan hoeft u geen toestemming te vragen.

Is uw eerstelijns verblijf voor palliatief terminale zorg? Dan hoeft u nooit toestemming te vragen, ook niet na 3 maanden.

Uw aanvraag kunt u opsturen via e-mail of per post.

Kijk voor meer informatie bij Eerstelijns verblijf in het vergoedingenoverzicht.

Fysiotherapie en oefentherapie of ergotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie of ergotherapie krijgt u in de praktijk van uw therapeut of bij u thuis. Wordt u op een andere locatie behandeld, bijvoorbeeld op uw werk? Dan moet u ons eerst toestemming vragen.

Vaak regelt uw therapeut de aanvraag voor u. Is dit niet zo? Dan vraagt u zelf toestemming. Stuur ons daarvoor een gemotiveerde verklaring van uw therapeut. Daaruit moet duidelijk blijken wat de medische reden is voor uw behandeling op een andere locatie.

Uw aanvraag kunt u opsturen via e-mail of per post.

Kijk voor meer informatie bij Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar, Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar of Ergotherapie in het vergoedingenoverzicht. 

Gecombineerde leefstijlinterventie - gli

Voor de gecombineerde leefstijlinterventie moet u eerst toestemming vragen. Dit doet u met het aanvraagformulier. Het ene deel van het formulier vult u zelf in. Het andere deel moet uw zorgverlener (uw hoofdbehandelaar tijdens de gli) invullen en ondertekenen. En daarna stuurt u het formulier aan ons. Zorg dat alles op het formulier is ingevuld.

Uw aanvraag kunt u opsturen via e-mail of per post.

Kijk voor meer informatie bij Gecombineerde leefstijlinterventie bij overgewicht in het vergoedingenoverzicht.

Geestelijke gezondheidszorg

Voor geestelijke gezondheidszorg is soms vooraf onze toestemming nodig. Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Dan moet u in de volgende gevallen vooraf toestemming vragen:

 1. Bij opname korter dan een jaar.
 2. Bij behandeling met meer dan 35 consulten.
 3. Als u Esketamine neusspray (Spravato) krijgt voorgeschreven.
Of de zorgverlener een contract met ons heeft, kunt u opzoeken in de Zorgzoeker.

U vraagt toestemming voordat u de zorg krijgt.

Bij een opname langer dan een jaar is altijd onze toestemming nodig. Ook als de zorgverlener een contract met ons heeft. U moet de aanvraag uiterlijk in de 10e maand van uw opname aan ons (laten) opsturen.

Meestal regelt de zorgverlener de aanvraag voor u. Deze moet namelijk best uitgebreid zijn. Regelt uw zorgverlener de aanvraag niet? Dan vraagt u zelf toestemming. Daarvoor stuurt u ons een gemotiveerde verklaring van uw regiebehandelaar met daarin een uitgebreide indicatie, behandelplan, onderbouwing van de noodzaak (van verlenging van de) opname en een offerte. En u geeft ons daarbij toestemming om aanvullende informatie bij uw zorgverlener op te vragen als dit voor de beoordeling van de aanvraag nodig is.

Uw aanvraag kunt u opsturen via e-mail of per post.

Kijk voor meer informatie bij Gespecialiseerde ggz in het vergoedingenoverzicht.

Geneeskundige zorg voor specifieke patientgroepen - gzsp

Voor gzsp is onze toestemming nodig. Vrijwel altijd regelt de specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten dat voor u.

Is dit niet zo? Dan vraagt u zelf toestemming. Dat doet u voordat de zorg start. U laat dan het aanvraagformulier invullen en ondertekenen door uw behandelend arts. En stuurt dat aan ons. Zorg dat alles op het formulier is ingevuld.

Uw aanvraag kunt u opsturen via e-mail of per post.

Kijk voor meer informatie bij Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp) in het vergoedingenoverzicht.

Geneesmiddelen

Voor enkele geneesmiddelen moet u eerst toestemming vragen. Meestal doet de apotheek dit voor u. Is dit niet zo? Dan vraagt u zelf toestemming met een gemotiveerde aanvraag van uw behandelend medisch specialist. U moet toestemming vragen voor:

 1. Geneesmiddelen die geen handelsvergunning in Nederland hebben. De apotheek weet wanneer dit zo is.
 2. Sommige geneesmiddelen:
  • Epoprostenol (Flolan en Veletri)
  • Iloprost voor inhalatie (Ventavis)
  • Treprostinil (Remodulin)
  • Deze lijst kan in de loop van een jaar veranderen. Bijvoorbeeld voor nieuwe geneesmiddelen. Controleer daarom altijd deze informatie. Of neem contact met ons op.
 3. Afbouw van antidepressiva:
  Gaat u antidepressiva (SSRI’s en SNRI’s) geleidelijk afbouwen? En gaat of laat de apotheker voor het geleidelijk afbouwen geneesmiddelen bereiden (apotheekbereidingen)? Dan is daarvoor onze toestemming nodig. Die vraagt u met een gemotiveerde aanvraag van uw zorgverlener met het behandelschema voor de afbouw.
Uw aanvraag kunt u opsturen via e-mail of per post.

Kijk voor meer informatie bij Geneesmiddelen basisverzekering in het vergoedingenoverzicht.

Hulpmiddelen

In de vergoeding van het hulpmiddel kunt u zien of onze toestemming nodig is. Vaak regelt uw leverancier die toestemming voor u. Is dit niet zo? Dan vraagt u zelf toestemming. U stuurt ons daarvoor een aanvraag met bijvoorbeeld een medisch voorschrift en een offerte voor het hulpmiddel. Wat u precies moet opsturen, vindt u in het overzicht toestemming vragen hulpmiddelen

Heeft u een hulpmiddel nodig dat niet wordt genoemd in de vergoeding van uw hulpmiddel? Maar past het wel binnen de beschrijving? Dan kunnen wij ook dat hulpmiddel vergoeden. Ook hiervoor is eerst onze toestemming nodig.

Uw aanvraag kunt u opsturen via e-mail of per post.

Kijk voor meer informatie bij Hulpmiddelen in het vergoedingenoverzicht.

Ivf of icsi

Voor een 4e of volgende poging ivf of icsi uit Top of Excellent is eerst toestemming nodig. Gaat u voor ivf of icsi naar het buitenland? Lees dan ook verder voor wat u moet doen.

Behandeling in Nederland
De basisverzekering vergoedt 3 pogingen ivf of icsi. Daarvoor hoeft u geen toestemming te vragen. Onze aanvullende verzekeringen Top of Excellent vergoeden een 4e of volgende poging ivf of icsi. Daarvoor moet u wel toestemming vragen. Dat doet u voordat u met de poging begint. Stuurt u ons een gemotiveerde aanvraag van de behandelend medisch specialist. Daarin moet staan:

 • Welke vruchtbaarheidsbehandelingen u al heeft gehad.
 • Wat de medische indicatie is voor ivf of icsi.
 • Wat de verwachting is van de nieuwe poging.
Behandeling in het buitenland
Gaat u voor de 1e, 2e of 3e poging ivf of icsi naar het buitenland? Dan vergoedt de basisverzekering (en ook Zorg op reis) vaak niet alles. U hoeft geen toestemming te vragen, maar wij raden dat wel aan. U weet dan vooraf welke kosten wij vergoeden, en welke niet.

Een 4e of volgende poging ivf of icsi is alleen verzekerd op Top of Excellent. En daarvoor moet u altijd toestemming vragen. Dus ook in het buitenland. Dat doet u voordat u met de poging begint. Dan gebruikt u het aanvraagformulier. Wij hebben dit formulier ook in het Engels en Duits. Het ene deel van het formulier vult u zelf in. Het andere deel moet uw behandelend medisch specialist invullen en ondertekenen. Daarna stuurt u het aan ons. Zorg ervoor dat alles op het formulier is ingevuld.

Uw aanvraag kunt u opsturen via e-mail of per post.

Kijk voor meer informatie bij In-vitrofertilisatie in het vergoedingenoverzicht.

Kaakchirurgie

Voor sommige behandelingen door de kaakchirurg is eerst toestemming nodig. Dat regelt de kaakchirurg bijna altijd voor u.

Moet u toch zelf toestemming vragen? Dan stuurt u ons een gemotiveerde verklaring van uw kaakchirurg. Daaruit moet duidelijk blijken wat de medische noodzaak is voor uw behandeling.

De behandelingen waarvoor toestemming nodig is, staan op de limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie. In het kort gaat het om:
 • Trekken van tanden en kiezen onder narcose.
 • Kaakoperatie (osteotomie).
 • Implantaten.
 • Opbouwen of aanbrengen van bot.
 • Aanbrengen van zogenoemde botankers. Dat zijn titanium plaatjes die geplaatst worden voor een behandeling orthodontie
 • Behandelingen van vergevorderde tandvleesontstekingen.
 • Aanmeten en verstrekken van beugel tegen snurken of slaapapneu (MRA).
Gaat het om bijzondere tandheelkunde of tandheelkunde na een ongeval? Dan gelden andere regels. Kijk daarvoor onder Tandheelkundige zorg hieronder.

Uw aanvraag kunt u opsturen via e-mail of per post.

Kijk voor meer informatie bij Kaakchirurgie in het vergoedingenoverzicht.

Medisch-specialistische revalidatie

Krijgt u een intensieve revalidatiebehandeling bij een team van zorgverleners (dit heet interdisciplinaire medisch-specialistische revalidatie)? En is er geen opname nodig? Dan moet u soms eerst toestemming vragen.

Dit hangt af van het ziekenhuis of revalidatiecentrum.

 1. Staat uw ziekenhuis of revalidatiecentrum in ons overzicht toestemmingsvrije revalidatiecentra? Dan hoeft u niets te doen. Met die zorgverleners hebben wij afspraken over toestemming.
 2. Staat uw ziekenhuis of revalidatiecentrum er niet bij? Dan moet u ons vooraf toestemming vragen.
Vaak regelt het revalidatiecentrum de aanvraag voor u. Is dit niet zo? Dan vraagt u zelf toestemming. U laat daarvoor het aanvraagformulier invullen en ondertekenen door uw revalidatiearts. Dat kan online of op papier. Daarna stuurt u het aan ons. Zorg dat alles op het formulier is ingevuld. En dat u de verwijsbrief meestuurt.

Uw aanvraag kunt u opsturen via e-mail of per post.

Kijk voor meer informatie bij Medisch-specialistische revalidatie in het vergoedingenoverzicht.

Medisch-specialistische zorg - ook plastische chirurgie

Voor sommige medisch-specialistische behandelingen is eerst toestemming nodig. Dat regelt de medisch specialist bijna altijd voor u.

Moet u toch zelf toestemming vragen? Daarvoor stuurt u ons een gemotiveerde verklaring van uw arts waar de medische noodzaak voor uw behandeling uit blijkt. Dus wat uw klachten zijn en hoe de behandeling uw klachten kan oplossen. Om uw aanvraag te verduidelijken, bijvoorbeeld bij correctie van oogleden of andere lichaamsdelen, stuurt u foto’s mee.

De behandelingen waarvoor toestemming nodig is, staan op de limitatieve lijst machtigingen medisch-specialistische zorg. In het kort gaat het om:

 • Laserbehandeling van het oog om beter scherp te kunnen zien
 • Implanteren of vervangen van een nieuwe (kunststof)lens in het oog
 • Correctie van een (hangend) bovenooglid, onderooglid en/of wenkbrauw
 • Correctie van de (stand van) 1 of 2 oren
 • Correctie van de neus
 • Operatie om de contouren van het gezicht aan te passen
 • Facelift, voorhoofdslift of neklift
 • Correctie kippenborst of trechterborst
 • Verwijdering van borstvorming bij de man
 • Borstverkleining en/of borstlift
 • Verwijderen of (her)plaatsen borstprothese(n) of expander
 • Borstreconstructie of vormherstel van de borst
 • Tepel(hof)reconstructie en/of -tatoeage
 • Buikwandcorrectie
 • Correctie schaamlip(pen)
 • Overtollig vet verwijderen of wegzuigen onder de kin
 • Overtollig vet verwijderen of wegzuigen in het borstgebied
 • Verwijderen van overtollige huid en onderhuids weefsel bij de bovenarm
 • Verwijderen van overtollige huid en onderhuids weefsel bij het bovenbeen
 • Overtollig vet verwijderen of wegzuigen in het onderbeen
 • Overtollig vet verwijderen of wegzuigen in been, heup of bil
 • Transplantatie van eigen vet
 • Transplantatie van eigen huid in hoofd- of halsgebied
 • Transplantatie van eigen huid
 • Littekencorrectie
 • Verwijderen van oppervlakkige oneffenheden van de huid
 • Huidoperatie bij een goedaardige afwijking
 • Cryotherapie (behandeling met stikstof) of diathermie (behandeling met warmte) voor huidaandoening
 • Laserbehandeling van de huid
 • Tatoeage van de huid
Gaat het om medisch-specialistische revalidatie of ivf en icsi? Dan gelden er andere regels voor toestemming vragen. Daarom staan die hierboven apart vermeld.

Uw aanvraag kunt u opsturen via e-mail of per post.

Kijk voor meer informatie bij Medisch specialist of Plastische chirurgie in het vergoedingenoverzicht.

Opname voor zintuiglijk gehandicaptenzorg

Als u voor zintuiglijk gehandicaptenzorg wordt opgenomen, moet u ons eerst toestemming vragen. Vrijwel altijd regelt uw zorgverlener de aanvraag voor u.
Is dit niet zo? Dan vraagt u zelf toestemming. Daarvoor stuurt u ons een gemotiveerde toelichting van uw zorgverlener, waaruit blijkt:

 • Wat de behandeldoelen zijn waarvoor de opname noodzakelijk is.
 • Waarom uw behandeling zonder opname niet kan plaatsvinden of niet kan slagen.
 • Hoe lang uw zorgverlener verwacht dat uw opname duurt.
Uw aanvraag kunt u opsturen via e-mail of per post.

Kijk voor meer informatie bij Zintuiglijk gehandicaptenzorg in het vergoedingenoverzicht.

Persoonsgebondenbudget - Zvw-pgb

Wilt u verpleging en verzorging thuis zelf regelen met een persoonsgebonden budget? Dan moet u daarvoor eerst onze toestemming hebben.

Die toestemming verloopt via een aanvraag en een ‘bewuste keuze gesprek’. Hoe dit werkt staat in ons reglement Zvw-pgb 2022.

Uw aanvraag kunt u opsturen via e-mail of per post.

Kijk voor meer informatie bij Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) in het vergoedingenoverzicht.

Tandheelkundige zorg

Voor sommige tandheelkundige behandelingen bij de tandarts, orthodontist of centrum bijzondere tandheelkunde is eerst toestemming nodig. U moet vooraf toestemming vragen voor:

 1. Bijzondere tandheelkunde
 2. Fronttandvervanging
 3. Gebitsprothese (kunstgebit)
 4. Kaakoverzichtsfoto tot 18 jaar
 5. Extra fluoridebehandeling tot 18 jaar
 6. transplantatie van een eigen tand of kies (autotransplantaat) tot 18 jaar
 7. MRA (Mandibulair Repositie Apparaat)
 8. Tandheelkundige zorg na een ongeval in OntzorgPlus of een Tandverzekering
 9. Orthodontie vanaf 18 jaar in Top of Excellent
Voor behandelingen die de basisverzekering vergoedt (1 tot en met 7), regelt de tandarts meestal de aanvraag voor u. Moet u toch zelf toestemming vragen? Dan stuurt u ons een schriftelijke toelichting met indicatie van uw tandarts, het behandelplan, een begroting en (röntgen)foto’s van uw gebit.

Voor tandheelkundige zorg na een ongeval (8) gebruikt u dit aanvraagformulier. Voor orthodontie vanaf 18 jaar (9) gebruikt u het aanvraagformulier Orthodontie.

Uw aanvraag kunt u opsturen via e-mail of per post.

Wilt u meer weten over de vergoedingen?
Kijk dan bij deze vergoedingen:

Vergoeding in bijzondere gevallen

In bijzondere gevallen vergoedt de basisverzekering ook andere zorg dan in onze Vergoedingen beschreven staat. Maar alleen als wij daarvoor eerst toestemming hebben gegeven.

Om toestemming te vragen, stuurt u ons informatie over de gewenste behandeling en een gemotiveerde verklaring van uw behandelend arts. Doe dat tijdig en wacht met de start van uw behandeling totdat u onze beslissing heeft gehad.

Uw aanvraag kunt u opsturen via e-mail of per post.

Kijk voor meer informatie bij Vergoeding in bijzondere gevallen in het vergoedingenoverzicht.

Verpleging en verzorging thuis - wijkverpleging

U moet toestemming vragen als uw zorgverlener (thuiszorgorganisatie) geen contract met ons heeft. Of dit zo is, kunt u opzoeken in onze Zorgzoeker.

U vraagt de toestemming voordat de zorg start. U doet dat met het aanvraagformulier. U vult dit in samen met de verpleegkundige die de indicatie stelt. Daarna stuurt u het formulier naar ons op. Zorg dat alles op het formulier is ingevuld. En dat u alle gevraagde informatie meestuurt.

Moet de zorg meteen starten? Bijvoorbeeld als bij ontslag uit het ziekenhuis thuis zorg nodig is? Dat kan, ook als wij nog geen toestemming hebben gegeven. De indicatie en het zorgplan moeten wel klaar zijn binnen 7 dagen nadat de zorg is gestart. De vergoeding gaat niet verder terug dan deze 7 dagen.

Uw aanvraag kunt u opsturen via e-mail of per post.

Kijk voor meer informatie bij Verpleging en verzorging in het vergoedingenoverzicht.

Zittend ziekenvervoer

Voor zittend ziekenvervoer moet u eerst toestemming vragen.

Heeft u in 2022 taxivervoer nodig? Dan moet u bij ons vooraf toestemming vragen. Als u van ons toestemming heeft, kunt u contact opnemen met Transvision. Zij regelen uw taxivervoer en declareren rechtstreeks bij ons.

Toestemming vraagt u met het aanvraagformulier. Het ene deel van het formulier vult u zelf in. Het andere deel moet uw arts invullen en ondertekenen. Daarna stuurt u het aan ons. Zorg dat alles op het formulier is ingevuld.
 
U kunt ook telefonisch toestemming vragen. Onze vervoerslijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via nummer 030 639 62 29.

Kijk voor meer informatie bij Zittend ziekenvervoer in het vergoedingenoverzicht.

Zorghotel

Voor verblijf in een zorghotel moet u eerst toestemming vragen. U laat dan het aanvraagformulier invullen en ondertekenen door uw behandelend arts. En stuurt het aan ons. Zorg dat alles op het formulier is ingevuld.

Onze toestemming geldt voor een bepaalde periode. Moet u langer blijven dan verwacht? Vraag dan toestemming voor een verlenging. Doe dat voor de eerste toestemming eindigt. Leg in uw aanvraag uit waarom u langer moet blijven. 

Uw aanvraag kunt u opsturen via e-mail of per post.

Kijk voor meer informatie bij Zorghotel in het vergoedingenoverzicht.

Digitaal versturen

Uw aanvraag kunt versturen naar sc@vvaazorgverzekering.nl. Of via het e-mailadres op het aanvraagformulier. 
  

Per post versturen

VvAA zorgverzekering 
Afdeling Machtigingen 
Postbus 168 
3990 DD Houten 

Goed om te weten

U ontvangt onze reactie op dezelfde wijze als u de aanvraag heeft verstuurd. Wilt u de beslissing via een andere weg ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk

Onze medewerkers die uw aan­vraag be­handelen werken onder verant­woorde­lijk­heid van onze medisch adviseur. En hebben de­zelfde plicht tot geheim­houding. Meer weten over onze privacy­regels? Lees dan het privacybeleid van VvAA.