Transgenderzorg

Zorgverzekering

Huisarts als startpunt

Identificeert u zich niet of slechts gedeeltelijk met het geboorte­geslacht? Dan spreken we veelal van gender­incongruentie en zijn er verschillende behandel­mogelijkheden, als u gender­zoekend, trans­gender of non-binair bent. Van een gesprek met de huisarts tot operaties en alles daar­tussenin.

De huisarts verwijst u zo nodig door naar een gespecialiseerde zorg­verlener die u helpt met uw zorgvraag en uw wensen. Daar krijgt u een regie­behandelaar toegewezen die het overzicht houdt en u verder helpt in uw traject. Aan de hand van gesprekken en onderzoeken bepaalt u samen met het gender­team wat u nodig heeft.

Erkend genderteam

Vanaf het eerste gesprek bij de huisarts tot aan de laatste operatie bij een transitie krijgt u te maken met veel verschillende zorg­verleners die uw zorg goed op elkaar moeten afstemmen. Daarom is het belangrijk dat zij in erkende genderteams zitten en deel uitmaken van landelijke netwerken. Bij de belangen­verenging Transgender Netwerk Nederland en patiënten belangen­vereniging Transvisie vindt u de actuele informatie over transgender­zorg en zorg­aanbieders.

Behandelmogelijkheden

Graag leggen we de meest voorkomende behandelmogelijkheden bij transgenderzorg aan u uit.

Psychologische zorg

De basis­verzekering vergoedt genees­kundige ggz vanaf 18 jaar. Tot 18 jaar vergoedt de Jeugdwet ggz. De gemeente is hiervoor uw aanspreek­punt.

De zorg van het gender­team, zoals diagnostiek, onderzoek en psychologische begeleiding, vergoeden we uit de basis­verzekering. 

U kiest zelf uw zorgverlener. Ga wel voor een gecontracteerde zorg­verlener. Daarmee voorkomt u dat u moet bijbetalen. In onze Zorgzoeker ziet u met welke zorgverleners wij een contract hebben.

Heeft uw zorgverlener geen contract met ons? Dan vergoeden wij tot een maximaal bedrag. Hoeveel dat is, hangt af van de zorg die u krijgt. De maximale vergoedingen staan in dit overzicht.

Bij een behandeling van een zorg­verlener zonder contract moet u soms vooraf toestemming vragen. Dat is verplicht wanneer u een behandeling van meer dan 35 consulten of een behandeling met opname krijgt.

Behandeling met geslachtshormonen

Krijgt u de diagnose gender­dysforie van een klinisch psycholoog en/of psychiater van een erkend gender­team? Dan is een behandeling met geslachtshormonen een behandeloptie. Deze behandeling kunt u doen bij een medisch specialist (internist-endocrinoloog) of - in sommige gevallen - bij uw huisarts. De basisverzekering vergoedt de meeste (hormonale) medicijnen. Kijk in het vergoedingenoverzicht bij Genees­middelen basis­verzekering.

Ontharing

in een aantal gevallen vergoedt de basis­verzekering epilatie van gezichts- en halsbeharing bij zware baard- en snorgroei bij transgender vrouwen. Vooraf moet u toestemming vragen. Hiervoor heeft u een verwijzing nodig van de psycholoog of medisch specialist uit het gender­team. Uw zorg­verlener kan dit bij ons opvragen.

De basisverzekering vergoedt geen epilatie van de borst­streek en ledematen.

Logopedie

Het genderteam kan u doorverwijzen naar een logopedist. De basis­verzekering vergoedt de kosten van logopedie. Kijk hiervoor in het vergoedingen­overzicht

Medisch-specialistische zorg

Gebruikt u een jaar of langer cross-sekse hormonen, dan kunt u in overleg met het genderteam kiezen voor geslachts­bevestigende operaties. Dit is een ingrijpende keuze, omdat de meeste operaties onomkeerbaar zijn.

Operaties voor medische transitie­s vallen onder medisch-specialistische zorg. Veelal is dat plastische chirurgie en kan dat om deze operaties gaan: 

 • adamsappelreductie
 • borstvergroting
 • colpectomie
 • gezichtsoperaties
 • hysterectomie en adnectomie
 • erectieprothese
 • orchidectomie
 • phalloplastiek
 • mastectomie
 • metadoioplastiek
 • stemverhogende operatie
 • testisprothese
 • vaginaplastiek

Onder bepaalde voorwaarden vergoedt de basis­verzekering deze ingrepen. Vooraf moet u toestemming vragen. Bij zorg in Nederland regelt uw zorgverlener dit meestal. Kiest u voor de zorg in het buitenland, dan moet u de toestemming meestal zelf regelen.

Toestemming vragen

De medisch adviseur beoordeelt bij de toestemmings­aanvraag of:

 • Zorgverleners voorafgaand aan de operatie de zorg volgens de richtlijnen hebben geleverd.
 • Er periodiek vaste overleg­momenten met het gehele zorgteam zijn.

Zorgverleners die geen deel uitmaken van een genderteam voldoen hier vaak niet aan. Met als gevolg dat u geen toestemming krijgt voor de operatie. Erg vervelend wanneer u lang wacht en al veel tijd in het traject heeft gestoken. Dit willen wij voorkomen. Daarom adviseren wij u om vooraf contact met ons op te nemen. Dan weet u zeker of uw zorgverlener volgens de richtlijnen handelt.

Reiskosten

We vergoeden geen reiskosten van en naar de transgender­behandelingen en transgenderoperaties.

Toestemming vragen

Vragen?

Wij helpen graag. Bel ons op werk­­dagen tussen 9.00 en 17.30 uur. Kies voor optie 2. Of doe een terugbelverzoek.

Zorgconsulent
Terugbelverzoek
Bel mij terug
Zorgconsulent
0800 668 96 67 (gratis)

VvAA Zorgverzekering

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen