Inloggen
 
Ongeval | Zorgverzekering | VvAA

Ongeval

VvAA zorgverzekering

 
Heeft u een ongeval of voorval gehad waardoor u zorgkosten heeft gemaakt? Dan hebben wij aanvullende gegevens nodig om u verder te helpen. Op deze pagina leest u wat u in welke situatie moet doen.

Geef een ongeval of voorval altijd door aan ons. Is iemand anders aansprakelijk? Dan krijgt u de medische kosten vergoed volgens de basisverzekering en mogelijk de aanvullende verzekeringen waarvoor u verzekerd bent. We verhalen deze kosten bij de tegenpartij. Op die manier kunnen wij de premie betaalbaar houden, voor u en onze andere verzekerden.

Geef ook een ongeval of voorval door als er geen andere partij betrokken is. In sommige situaties kan de juridische aansprakelijkheid toch bij iemand anders liggen. Wij denken graag met u mee en adviseren wat u in uw situatie kunt doen.

Let op: kosten die niet vergoedt worden vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering, worden niet verhaald door ons. U kunt hierbij denken aan uw eigen risico, eigen bijdragen of misgelopen inkomsten. Als u deze kosten wilt verhalen op de aansprakelijke tegenpartij, of smartengeld wilt vragen, raden wij u aan om uw rechtsbijstandverzekering in te schakelen. Heeft u die niet? In sommige situaties kunt u gebruik maken van onze verhaalsbijstand-service.
 

Ongeval door aansprakelijke tegenpartij of gebitsschade

Verhaalsbijstandservice
Heeft u geen rechtsbijstandverzekering? Neem dan contact op met de afdeling Verhaalszaken. Zij bespreken met u wat zij voor u kunnen betekenen. Lees meer ▹

Ongeval met schade aan het gebit
Als u door een ongeval schade heeft aan uw gebit, dan hebben wij aanvullende gegevens van u nodig. De aanvullende gegevens kunt u meesturen met uw declaratie. Lees meer ▹

Uw ongeval altijd doorgeven via het vragenformulier

Als u een ongeluk of voorval heeft gehad, bent u verplicht dit zo spoedig aan ons door te geven. Zo kunnen wij nagaan of iemand anders voor die kosten aansprakelijk is. Dit kunt u doorgeven via het vragenformulier verhaalszaken. Vermeld hierbij uw relatienummer en de datum van het ongeval. Stuur het formulier naar verhaalszaken@vvaazorgverzekering.nl of (zonder postzegel) naar VvAA zorgverzekering, t.a.v. Afdeling Verhaalszaken, Antwoordnummer 2731, 3970 WJ Houten.

Zelf kosten declareren naar aanleiding van een ongeval

Geef bij uw declaratie altijd door of de kosten te maken hebben met een ongeval, door het vinkje 'ongeval' aan te vinken. Ook als u niet direct denkt dat er een aansprakelijke tegenpartij is. In sommige gevallen kan dit juridisch gezien toch anders liggen, bijvoorbeeld als u struikelt over een losliggende stoeptegel. Het zou kunnen zijn dat de gemeente dan aansprakelijk is. Als u het vinkje ‘ongeval’ heeft aangevinkt bij uw declaratie, stellen wij u nog een aantal vervolgvragen. Als u deze zo goed en uitgebreid mogelijk invult, kunnen wij uw declaratie goed beoordelen.

Wij helpen u graag

Bel ons voor uw vragen over de VvAA zorg­verzekering. Gaat uw vraag over iets anders, bekijk dan de service­pagina. We zijn bereik­baar op werk­­dagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Let op: op woensdag 27 april (Koningsdag) zijn wij gesloten.

Veelgestelde vragen

1. U heeft een ongeval of voorval gehad en daardoor zorgkosten gemaakt. Wat moet u doen?

Het is belangrijk dat u het ongeval of voorval zo kort mogelijk na ongevalsdatum bij ons meldt. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Verhaalszaken. Over het algemeen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar, maar hoe sneller het ongeval gemeld wordt, hoe groter de kans dat wij de zorgkosten succesvol kunnen verhalen. Ook als u enkele jaren geleden een ongeval hebt gehad dat nooit gemeld is bij ons, verzoeken wij u om hier alsnog melding van te doen. Misschien kunnen wij ook deze zorgkosten nog succesvol verhalen.

2. Heeft het melden van een ongeval of voorval invloed op de dekking van uw zorgverzekering?

Nee, we zijn namelijk verplicht om alle declaraties volgens de polisvoorwaarden te vergoeden. Als het van toepassing is wordt daarbij het eigen risico en een eventuele eigen bijdragen ingehouden op de vergoeding, ook als de declaratie het gevolg is van een ongeval of voorval met een aansprakelijke derde. We houden onszelf daarbij aan de regels die zijn vastgelegd in de Zorgverzekeringswet.

3. Hoe zit het met het betalen en verhalen van uw eigen risico na een ongeval of voorval?

De afdeling Verhaalszaken verhaalt alleen de zorgkosten die door ons zijn vergoed en uitgekeerd. Het eigen risico en niet vergoede zorgkosten worden niet door ons betaald en verhalen wij daarom niet op de aansprakelijke partij. Dit wordt ook wel de persoonlijke schade genoemd. Dat betekent niet direct dat u de kosten zelf moet betalen. U kunt deze kosten zelf verhalen op de aansprakelijke partij. Om de kosten voor de persoonlijke schade vergoed te krijgen, kunt u contact opnemen met uw rechtsbijstandsverzekering of een andere juridische belangenbehartiger.

4. U bent niet verzekerd voor rechtsbijstand. Wat kunt u doen?

Neem contact op met de afdeling Verhaalszaken als u niet verzekerd bent voor rechtsbijstand, maar wel uw persoonlijke schade wilt verhalen op de aansprakelijke wederpartij. Misschien komt u in aanmerking voor onze Verhaalsbijstand-service. Verhaalszaken kijkt dan met u mee naar de mogelijkheden.

5. Moet u aanvullend verzekerd zijn om gebruik te maken van de verhaalbijstand-service?

Ja, u heeft bij een aanvullende verzekering nodig om gebruik te kunnen maken van onze verhaalsbijstand-service.

6. Waarom is het zo belangrijk dat u doorgeeft dat uw zorgkosten door een ongeval zijn gemaakt?

We proberen ieder jaar de zorgkosten zo laag mogelijk te houden en het verhalen van zorgkosten helpt daarbij. We betalen namelijk ook de zorgkosten die het gevolg zijn van een ongeval of voorval waar iemand anders voor aansprakelijk is. Als een andere partij aansprakelijk is voor het veroorzaken van deze zorgkosten, kunnen wij de vergoeding van deze zorgkosten bij de aansprakelijke partij terugvorderen. Zo houden we de zorgkosten zo laag mogelijk en kunnen we er tegelijkertijd voor zorgen dat de premie voor al onze verzekerden zo betaalbaar mogelijk blijft.

7. Er is tijdens een medische behandeling een fout gemaakt. Welke stappen kunt u ondernemen voor hulp?

Een medische fout kan fysiek, emotioneel en financieel ingrijpend zijn. Bijvoorbeeld als u niet meer of slechts gedeeltelijk kunt werken, als u door de arts geen verklaring krijgt van wat er nu precies is gebeurd of als bewezen moet worden wie aansprakelijk is voor het vergoeden van de letselschade. Soms is niet meteen duidelijk of het om een medische complicatie gaat of dat er een verwijtbare fout is gemaakt. Als cliënt is het lastig om te bewijzen dat een fout is gemaakt. U bent immers geen arts. U kunt altijd contact opnemen met de afdeling Verhaalszaken om de situatie te bespreken. Wij verwijzen u daarnaast naar de website van Slachtofferwijzer en Slachtofferhulp voor hulp op praktisch, emotioneel, juridisch en financieel gebied.

8. Waarom krijgt u een brief van de afdeling Verhaalszaken en wat moet u doen?

We gebruiken een systeem dat actief op zoek gaat naar declaraties die in de praktijk vaak het gevolg blijken te zijn van een ongeval of voorval. Wij weten namelijk nooit wat de oorzaak of aanleiding is van gemaakte zorgkosten, vandaar dat wij dit bij de verzekerde zelf moeten navragen. Daarom sturen wij brieven om te vragen of er mogelijk een ongeval of voorval is geweest, en of daar een andere partij voor aansprakelijk gehouden kan worden. Soms verwijzen wij in de brieven naar zorgkosten van een aantal jaar geleden. Wij proberen de brieven zo kort mogelijk na de behandeldatum te sturen, maar zijn hierbij ook afhankelijk van declaraties van zorgverleners. U kunt op de brief reageren door een e-mail te sturen naar verhaalszaken@onvz.nl, of telefonisch contact op te nemen via 030 639 62 64. U kunt de brief ook per post toesturen naar VvAA zorgverzekering, t.a.v. afdeling Verhaalszaken, antwoordnummer 2731, 3970 WJ Houten.