Inloggen

Werkgeverszaken en personeel

Hebt u hulp nodig bij uw werkgeverszaken? Er is veel mogelijk. U kunt arbeidsovereenkomsten laten opstellen, maar ook bijvoorbeeld uw salaris- en personeelsadministratie uit handen geven. Hebt u dan te maken met een zieke medewerker, dan kunt u de ziek- en herstelmeldingen door ons laten verzorgen, waarbij wij direct de gevolgen in uw salarisadministratie verwerken.

Adviesgesprek aanvragen

Personeel en werkgeverszaken

 • mutaties doorvoeren
  Mutaties doorvoeren
 • Ziek melden
 • MjnVvAA
  MijnVvAA (VvAA leden)
 • salarisadministratie
  Salarisapplicatie Nmbrs (Praktijkmanagers)

Wist u dat…

 • U als werkgever een (eigen) loonstrook per medewerker hebt, waarop de totale kosten zichtbaar zijn?
 • Uw accountant gratis een eigen inlog kan krijgen voor het downloaden van de gegevens voor uw financiële administratie?
 • U de netto-salarissen in één keer kunt overmaken door het uploaden van het SEPA-bestand in uw bankprogramma?
 • U de geschiktheid van uw (nieuwe) medewerkers om zorg te verlenen door ons kunt laten toetsen? (vergewisplicht)

Is uw praktijk al AVG-proof? Vanaf nu wordt er gehandhaafd. VvAA helpt u met het VvAA privacypakket ›

Advies aanvragen

Hand met rekenmachine VvAA

Salaris-/per­soneels­admini­stratie

Alle werkgeverszaken voor uw praktijk op orde, dat kan met hulp en ondersteuning van VvAA.

Verzuimadvies

Bij VvAA regelt u de preventie en begeleiding bij verzuim. Daarnaast regelt VvAA de re-integratie samen met verschillende toepasselijke verzekeringen.

Functioneren

VvAA zorgt ervoor dat het functioneren binnen uw praktijk goed verloopt. De werving en selectie voor uw praktijk wordt bij ons geregeld. Zo kunt u bij ons persoonlijke profielanalyses en teamanalyses laten maken. Daarnaast kan u uw loopbaanontwikkeling in kaart zetten en disfunctionering binnen uw praktijk oplossen.

Gekwalificeerd personeel, dat wil toch iedereen?


Laat het screenen van uw toekomstige medewerker onderdeel zijn van uw aannamebeleid en zorg hiermee voor een integer en kwalitatief hoog personeelsbestand. U voldoet hiermee meteen aan de vergewisplicht uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt er uiteraard voor kiezen om dit zelf te doen. Geeft u dit liever uit handen? Dan helpt de VvAA u hierbij.
 
Lees verder

Alles overzichtelijk op een rij