Vereniging en Groep

Over VvAA

Twee medewerkers van VvAA bespreken het VvAA jaarverslag.

VvAA bestaat uit 2 hoofd­onderdelen: Vereniging en Groep met beide een eigen leiding. Vereniging wordt geleid door een bestuur en een directeur. Groep door een tweekoppige directie die verant­woordelijk is voor alle zakelijke bedrijfs­onderdelen.

Vereniging VvAA

Het bestuur bestuurt de vereniging en bestaat uit een vertegenwoordiging van VvAA-leden. Het bestuur laat de beroepsgroepoverstijgende stem van haar leden in het publieke debat horen en zet bewegingen in gang. Voorbeelden daarvan zijn de bewegingen Zin in Zorg en (Ont)regel de Zorg. Jaarlijks organiseert de vereniging een Algemene Ledenvergadering waar leden voor worden uitgenodigd en stemrecht hebben. Het bestuur van de vereniging laat zich bijstaan door een ledenraad. Ook heeft de vereniging een studentenraad en een aantal ereleden.

Bestuur

Het bestuur van vereniging VvAA bestaat uit 8 VvAA-leden uit diverse beroepsgroepen. Zij besturen de vereniging, houden zich bezig met de dagelijkse gang van zaken en vertegenwoordigen de vereniging naar derden (of stakeholders).

Bestuurs­leden

Acquisitie via e-mail wordt niet op prijs gesteld. Deze berichten beantwoorden we niet.

Brigitte Cornelissen

Dierenarts

brigitte.cornelissen@vvaa.nl

"Verbindend maatwerk door VvAA, meegroeiend met de behoeften van leden."

Lees columns uit Arts en Auto

Tijmen Hiep

Tandarts, penningmeester

tijmen.hiep@vvaa.nl

Nathan Hutting

Fysiotherapeut

nathan.hutting@vvaa.nl

Raymonda Romberg

MBA, anesthesioloog, secretaris

raymonda.romberg@vvaa.nl

Thomas Schok Rivera Gálvez

Chirurg, vicevoorzitter

thomas.schok@vvaa.nl

Miriam Stoks

Apotheker

miriam.stoks@vvaa.nl

Willem Veerman

Huisarts, voorzitter

willem.veerman@vvaa.nl

Conny van Velden

Kinderverpleegkundige

conny.van.velden@vvaa.nl

Directie

Hans van der Schoot

Algemeen directeur VvAA

Vereniging VvAA

 

"De verbinding zoeken is cruciaal om de grote uitdagingen in de zorg aan te gaan. Een belangrijke taak waar ik samen met de collega’s en VvAA-leden invulling aan geef."

Ledenraad

Sinds maart 2023 heeft vereniging VvAA een ledenraad, die naast de ALV bestaat. De ledenraad handelt in het belang van de vereniging en is een vertegenwoordiging van het totale ledenbestand. De raad heeft een adviesfunctie en bestaat en uit 24 VvAA-leden die een representatieve afspiegeling zijn van de verscheidenheid van de vereniging. De ledenraadsleden denken mee met het bestuur over beleidszaken en adviseren de ALV over statutaire onderwerpen.
Meer informatie ledenraad

Ereleden

Ereleden hebben bijzondere verdiensten geleverd voor VvAA. Op dit moment telt VvAA 8 ereleden:

 1. F. Kuipers, erelid 2002
 2. A.M. (Louis) Blank, erelid vanaf 2004
 3. A.F. (Ton) Casparie, erelid vanaf 2005
 4. H.L.C. (Herman) Logtenberg, erelid vanaf 2008
 5. J.H.A.M. (Jan) van den Bergh, erelid vanaf 2011
 6. F.W. (Fred) Dijkers, erelid vanaf 2014
 7. J.H.D. (Herman) van Hemsbergen, erelid vanaf 2017
 8. A.C. (Kees) Brouwer, erelid vanaf 2020

VvAA Groep

VvAA heeft ook een zakelijke tak, VvAA Groep B.V., waarin producten en diensten voor zorgprofessionals (of leden) en hun zorgorganisaties zijn ondergebracht. De leiding is in handen van 2 directeuren: Bart Janknegt en Miranda Hendriks. Zij vormen samen de hoofddirectie. 

VvAA Groep B.V. bestaat uit deze entiteiten:

 • VvAA Schadeverzekeringen N.V.
 • VvAA Financieel-economisch adviesbureau B.V.
 • VvAA Belastingadviseurs en consultants B.V.
 • VvAA Opleidingen en teamcoaching B.V.

Download

Hoofd­directie

Bart Janknegt

CEO

VvAA Groep

"Dankzij onze decennialange ervaring in de zorg, kennen we de behoeften van zorgprofessionals en de organisaties waar zijn werken als geen ander. Onze medewerkers hebben hart voor de zorg, volgen de ontwikkelingen in het zorgveld en kennen het belang van een goede relatie. Dit in combinatie met producten en diensten die zijn toegespitst op de dagelijkse zorgpraktijk, maakt dat we meerwaarde kunnen leveren voor zorgprofessionals."

Miranda Hendriks-Muijs

CFRO

VvAA Groep

Raad van Commissarissen (RvC)

De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen VvAA Groep B.V.

 • Mr E.A. (Erno) Kleijnenberg (voorzitter)
 • Dr. E.A. (Erica) Bakkum
 • Drs. J.M.A.K. (Hanny) Kemna
 • Drs. M. (Miriam) Stoks

Belonings­beleid

VvAA Groep streeft naar een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid dat de strategie en de belangen van VvAA-leden ondersteunt. Het bevordert de integriteit, soliditeit, continuïteit en transparantie van VvAA Groep. De structuur en methodiek zijn toepasbaar op alle collega's bij VvAA Groep.

Lees meer over het beloningsbeleid op pagina 36 in het Jaarverslag 2022 VvAA Groep B.V. (pdf).

Download

Direct naar

Organisatie

Vragen?

Wij helpen graag. Stuur een e-mail naar corporate communicatie.

Corporate communicatie
communicatie@vvaa.nl
Verstuur e-mail
PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen