Inloggen

Covid-vaccin: is zorgverlener aansprakelijk?

Veel zorgverleners vragen zich af of zij aansprakelijk kunnen worden gesteld als later blijkt dat het Covid-vaccin minder bescherming biedt dan  wordt verwacht, of schadelijk blijkt voor de gezondheid. Jurist Shirin Slabbers kan hier een geruststellend antwoord op geven. Lees verder
  • Hulp nodig?
  • Inloggen MijnVvAA
  • Schade melden
  • Verzekeren

De stem en steun van zorgverleners

Als beroepsoverstijgend collectief geeft VvAA stem en steun aan inmiddels ruim 124.000 (para)medici. Zodat alles buiten het verlenen van zorg uitstekend geregeld is en u alle aandacht en tijd hebt voor uw primaire taak. VvAA laat uw stem horen op zorgbrede thema’s als de vrije artsenkeuze, bezieling en het (ont)regelen van de zorg. Daarnaast ondersteunen we u met kennis, advies en diensten, specifiek voor uw situatie, beroepsgroep of onderneming.

Dossier COVID-19
Dossier COVID-19


Lees de ontwikkelingen rond COVID-19, vertaald naar uw dagelijkse praktijkvoering.

Verzekering
beroepsaansprakelijkheid


De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgestemd op de risico’s in uw dagelijkse praktijk

Verzekeringspakket voor studenten


Voor € 2,76 per maand een aansprakelijkheids-, inboedel- en ongevallenverzekering

Magazine Klachten en claims
Lees en bekijk alle verhalen uit het online magazine 'Betrokken', over het omgaan met, en het voorkomen van, klachten en claims in de zorg.
Webinar verzuim(preventie)
Wilt u als werkgever praktische informatie en advies op het vlak van verzuim(preventie) in uw praktijk? Volg dan donderdagavond 4 maart het webinar Verzuim(preventie): de zakelijke en zachte kant. Met aandacht voor verzuim en het behoud van goede samenwerking en verhoudingen in uw praktijk. 
Compensatie eigen risico vanwege COVID-19 | Zorgverzekering | VvAA

Compensatie van eigen risico

VvAA gaat, in navolging van ledencollectief Stichting IZZ, het verplichte eigen risico van € 385,- compenseren voor zorgverleners die als gevolg van hun werk in de zorg zijn getroffen door corona.