Inloggen

Aanvaardbare wachttijden volgens de Treeknorm | VvAA

Zorgadvies nodig?

Bel uw Zorg­consulent, bereik­baar op werk­dagen tussen 8.30 en 17.30 uur. Kies voor optie 2.

Wachtlijstbemiddeling

VvAA zorgverzekering


Volgens de Treeknorm

U kunt met een wachtlijst te maken krijgen als u specialistische zorg nodig hebt of naar het ziekenhuis moet. Wat zijn dan aanvaardbare wachttijden? Zorgaanbieders en zorgverleners hebben hierover duidelijke afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in de Treeknorm.

Bekijk per onderwerp de Treeknorm


Geneesmiddelen

Binnen 1 werkdag kunt u uw geneesmiddelen ophalen bij uw apotheek.

Hartchirurgie en radiotherapie

Acuut, bijvoorbeeld bij een dreigende dwarslaesie:
100% binnen 1 dag.

Sub-acuut, bijvoorbeeld botmetastasen met ernstige pijnklachten:
80% korter dan 7 dagen.

Overige indicaties, planbare behandeling:
80% korter dan 21 dagen.

Bij aanmelding:
Maximale wachttijd van 4 weken. In 80% van de gevallen is de wachttijd korter dan 3 weken.

Tussen aanmelding en intake:
Maximale wachttijd van 4 weken. In 80% van de gevallen vindt de intake binnen 3 weken na de aanmelding plaats

Tussen intake en ambulante behandeling:
Maximale wachttijd van 6 weken. In 80% van de gevallen start de ambulante behandeling binnen 4 weken na de intake.

Tussen intake en intramurale behandeling:

Maximale wachttijd van 7 weken. In 80% van de gevallen start de intramurale behandeling binnen 5 weken na de intake.

Huisarts

U kunt in 80% van de gevallen binnen 2 werkdagen terecht bij uw huisarts. De maximale wachttijd is 3 werkdagen. Voor spoedeisende hulp kunt u direct terecht.

Paramedisch hulpverlener

Binnen 1 week kunt u terecht bij uw paramedisch hulpverlener, bijvoorbeeld uw fysiotherapeut of logopedist.

Thuiszorg

U kunt in 80% van de gevallen binnen 4 weken thuiszorg krijgen. De maximale wachttijd is 6 weken. Voor spoedeisende hulp kunt u direct terecht.

Verpleeghuiszorg

U kunt in 80% van de gevallen binnen 4 weken zorg ontvangen in een verpleeghuis. De maximale wachttijd is 6 weken.

Ziekenhuis

Eerste gesprek ziekenhuis:
U kunt in 80% van de gevallen binnen 3 weken terecht in het ziekenhuis voor een eerste gesprek. De maximale wachttijd is 4 weken. Voor spoedeisende hulp kunt u direct terecht.

Diagnose of indicatie:
In 80% van de gevallen start binnen 3 weken na uw eerste gesprek het onderzoek om tot een indicatie of diagnose te komen. De maximale wachttijd is 4 weken.

Polikliniek:
In 80% van de gevallen kunt u binnen 4 weken na de diagnose- of indicatiestelling terecht in het ziekenhuis voor een behandeling op de polikliniek waarvoor geen opname in het ziekenhuis nodig is. De maximale wachttijd is 6 weken.

Opname ziekenhuis:
In 80% van de gevallen kunt u binnen 5 weken na de diagnose- of indicatiestelling terecht in het ziekenhuis voor een behandeling waarvoor een opname in het ziekenhuis nodig is. De maximale wachttijd is 7 weken.

Disclaimer: door de huidige omstandigheden moet een deel van de geplande zorg worden afgeschaald. Wachtlijstbemiddeling, zoals u van ons bent gewend, is daardoor momenteel niet altijd mogelijk.

 
 Logo VvAA | VvAA
       Logo ONVZ | VvAA zorgverzekering     

VvAA werkt voor de VvAA zorgverzekering samen met partner ONVZ. Zij voeren de verzekering voor ons uit

scroll verder