Voordelen VvAA zorgverzekering

 • vrije keuze van arts en ziekenhuis
 • scherpe premie door collectieve ledenkorting
 • uitstekende service, beoordeeld met een 8,2 en een 3e plek in Nederland
Premie berekenen
Zelf uw zorg kiezen

VvAA zorgverzekering

Vrije keuze van arts en ziekenhuis

Niemand hoeft u te vertellen hoe belangrijk goede zorg is. Voor uw patiënten én voor uzelf. Vrije keuze van arts en ziekenhuis is dan een voorwaarde. De VvAA zorgverzekering biedt u dat voor een verrassend scherpe premie.


Premie berekenen

Vrije keuze van arts en ziekenhuis

De VvAA zorgverzekering is een zuivere restitutiepolis. Dit betekent dat u bij elke behandelaar terecht kunt. En dat wij de kosten van een behandeling volledig vergoeden, mits de kosten niet excessief zijn. Deze polis biedt u de meeste keuzevrijheid van alle zorgverzekeringen.

Waaruit kunt u kiezen bij VvAA?

 • VvAA zorgverzekering Basis
 • 6 aanvullende verzekeringen
 • tandartsverzekering met 4 modules

Scherpe premie door collectieve ledenkorting

U profiteert van een collectieve ledenkorting van 8% op de basisverzekering en 10% op de aanvullende verzekeringen. 

Uitstekende service

Service staat hoog in ons vaandel. De dagelijkse praktijk is het bewijs: een 8,2 en een 3e plaats in Nederland. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van MarketResponse in 2014.

VvAA zorgverzekering Student

Een zorgverzekering die naadloos aansluit bij wat studenten nodig hebben. Zonder onnodige dekkingen. Dat is de VvAA zorgverzekering Student.


Premie berekenen

Verzekerden tevreden over de VvAA zorgverzekering

Uit onafhankelijk onderzoek van MarketResponse in 2014


  

Levensloop privé-assortiment


Vrije keuze van arts en ziekenhuis

Met de VvAA zorgverzekering Basis hebt u vrije keuze van arts en ziekenhuis. U bent verzekerd voor alle kosten die door de overheid zijn opgenomen in de basisverzekering. Bijvoorbeeld kosten van ziekenhuisopname, kraamzorg, specialistische hulp, de huisarts en geneesmiddelen.


Premie berekenen
Vrijwillig eigen risico 
Totaal eigen risico  Maandpremie
€ 0,-
€ 375,-
€ 96,60
€ 100,-
€ 475,-
€ 93,20
€ 200,- € 575,- € 90,10
€ 300,- € 675,- € 87,10
€ 400,- € 775,- € 84,30
€ 500,- € 875,- € 71,60
Genoemde premies zijn inclusief collectiviteitskorting; 8% voor de VvAA zorgverzekering Basis en 10% voor alle aanvullende verzekeringen.

Bekijk hier alle premies van de VvAA zorgverzekering 2015 (PDF)

 

Extra betalingskorting op de maandpremie

 • 3% bij jaarlijkse premiebetaling
 • 2% bij halfjaarlijkse premiebetaling
 • 1% bij premiebetaling per kwartaal

Eigen risico

Kies voor een vrijwillig eigen risico dat varieert van € 100,- tot € 500,-. Dit is naast het wettelijk verplichte eigen risico van € 375,- in 2015.

Premie berekenen

Verzekerden tevreden over de VvAA zorgverzekering

Uit onafhankelijk onderzoek van MarketResponse in 2014


  

Levensloop privé-assortiment


Vrije keuze van arts en ziekenhuis

Naast de VvAA zorgverzekering Basis kunt u voor een aanvulling kiezen. De dekking daarvan varieert van beperkt tot zeer uitgebreid. Kiest u voor Optimaal, Top of Excellent, dan vragen wij u om een aantal gezondheidsvragen te beantwoorden.


Premie berekenen

Aanvullende zorgverzekeringen

Start

 • fysiotherapie 100% (maximaal 9 behandelingen per jaar)
 • sportarts maximaal € 100,- per jaar
 • vaccinatie en malaria geneesmiddelen maximaal € 75,- per jaar
 • geneesmiddelen maximaal € 100,- per jaar

Plus

 • fysiotherapie 100% (maximaal 12 behandelingen per jaar)
 • anticonceptie vanaf 21 jaar (pil, spiraal, pessarium) volledige vergoeding
 • geneesmiddelen maximaal € 200,- per jaar
 • vergoeding orthodontie tot 18 jaar € 1.365,- (gehele duur verzekering)

Optimaal

 • fysiotherapie 100% (maximaal 35 behandelingen per jaar)
 • brillenglazen inclusief montuur/lenzen maximaal € 150,- per jaar
 • anticonceptie vanaf 21 jaar (pil, spiraal, pessarium) volledige vergoeding
 • geneesmiddelen maximaal € 4.540,- per jaar
 • alternatieve geneeswijzen maximaal € 750,- per jaar
 • orthodontie tot 18 jaar 100%
 • psycholoog maximaal € 500,- per jaar (geen vergoeding voor verblijf)

Top

 • fysiotherapie 100%, maximaal 18 behandelingen manuele therapie
 • brillenglazen inclusief montuur/lenzen maximaal € 300,- per jaar
 • anticonceptie vanaf 21 jaar (pil, spiraal, pessarium) volledige vergoeding
 • geneesmiddelen maximaal € 4.540,- per jaar
 • alternatieve geneeswijzen maximaal € 1.000,- per jaar
 • orthodontie tot 18 jaar 100%, vanaf 18 jaar maximaal € 500,- per jaar
 • psycholoog maximaal € 1.000,- per jaar (geen vergoeding voor verblijf)
 • vaccinatie en malaria geneesmiddelen 100%

Premie berekenen

Excellent

 • tandartskosten 100% (maximaal € 1.600,- per jaar)
 • fysiotherapie 100%, maximaal 18 behandelingen manuele therapie
 • brillenglazen inclusief montuur/lenzen maximaal € 450,- per jaar
 • anticonceptie vanaf 21 jaar (pil, spiraal, pessarium) volledige vergoeding
 • alternatieve geneeswijzen maximaal € 1.250,- per jaar
 • Privé Zorgpakket
 • 100% vergoeding voor geneesmiddelen
 • psycholoog maximaal € 1.500,- (geen vergoeding voor verblijf)
 • vaccinatie en malaria geneesmiddelen 100%

Student

 • fysiotherapie 100% (maximaal 9 behandelingen)
 • anticonceptie vanaf 21 jaar (pil, spiraal, pessarium) volledige vergoeding
 • vaccinatie en malaria geneesmiddelen 100%
 • geneesmiddelen maximaal 100,- per jaar
 • acné behandeling 100% tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog

Meer informatie

Vrij keuze van arts en ziekenhuis

Bent u 18 jaar of ouder? Dan hebt u naast de VvAA zorgverzekering Basis een aanvullende VvAA tandplus verzekering nodig om uw kosten vergoed te krijgen. U kunt kiezen uit A, B, C of D, oplopend in dekking en premie.


Premie berekenen

Belangrijkste vergoedingen tandartsverzekering

VvAA tandplus 
Module A Module B Module C  Module D
Ongevallendekking tandheelkundige zorg         
Maximaal € 2.500,-
Maximaal € 5.000,-
Maximaal € 5.000,-
Maximaal € 5.000,-
Tandheelkundige hulp voor verzekerden vanaf 18 jaar
75% tot maximaal € 250,- inclusief techniekkosten
100% controle en preventie en 75% overige tandheelkundige zorg inclusief techniekkosten, gezamenlijk tot maximaal € 750,- 
100% controle en preventie en 75% overige tandheelkundige zorg inclusief techniekkosten, gezamenlijk tot maximaal € 1.500,-
100%, tot maximaal € 1.500,- inclusief techniekkosten

VvAA tandplus D

De tandartsverzekering VvAA tandplus D kunt u alleen afsluiten in combinatie met de aanvullende verzekering Top. Met een aanvullende verzekering Excellent hebt u geen aanvullende tandartsverzekering nodig. Daarin hebt u al een maximale dekking voor uw tandartskosten.

Medische selectie

Bij VvAA tandplus B, C of D is een medische selectie van toepassing.


Premie berekenen

Verzekerden tevreden over de VvAA zorgverzekering

Uit onafhankelijk onderzoek van MarketResponse in 2014


  

Levensloop privé-assortiment


Vrije keuze van arts en ziekenhuis

Woont en/of werkt u in Nederland? Dan komt u in aanmerking voor de basisverzekering. Werkt of verblijft u in het buitenland of ontvangt u inkomsten vanuit het buitenland? Dan kunt u kiezen voor VvAA internationaal.


VvAA internationaal

In welke situaties?

 • U verblijft in het buitenland voor een studie of detachering en heeft de intentie om terug te keren naar Nederland, u bent niet ingeschreven bij een Nederlandse gemeente en u ontvangt geen inkomsten uit Nederland, maar u heeft wél in de afgelopen 6 maanden een verplichte Nederlandse basisverzekering gehad.
 • U woont in Nederland en u heeft geen recht op de Nederlandse verplichte basisverzekering.
 • U emigreert naar België, Duitsland of Frankrijk. Emigreert u naar een ander land, komt u niet in aanmerking voor de internationale producten van de VvAA zorgverzekering.

Woont u in een EU-/EER- land of verdragsland, of ontvangt u inkomen uit een van deze landen, dan adviseren wij u contact met ons op te nemen. Mogelijk kunt u dan gebruikmaken van zorg volgens het Europese verdragsrecht. Belt u daarvoor op werkdagen met onze Ledenservice op nummer 030 247 47 89.

Het Zorgplan Internationaal is:

 • modulair opgebouwd;
 • biedt u keuze uit een basisdeel;
 • 4 aanvullende zorgverzekeringen;
 • een tandartsverzekering;
 • en een Privé Kamer.

De zorgverzekeringen uit het Zorgplan Internationaal kunt u alleen schriftelijk aanvragen. Gebruikt u hiervoor het  aanvraagformulier internationaal 2015. De poliswaarden en de premies vindt u bij Voorwaarden en informatie. 

Bij alle zorgverzekeringen geldt een medische selectie. Alleen inwoners van Nederland, België, Frankrijk of Duitsland kunnen een aanvullende zorgverzekering zonder Basisfit Internationaal afsluiten. Daarop geldt een toeslag van 50% als u niet verplicht bent verzekerd voor het Woonlandpakket bij het Zorginstituut Nederland (ZiNL), voorheen het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

Verzekerden tevreden over de VvAA zorgverzekering

Uit onafhankelijk onderzoek van MarketResponse in 2014


  

Levensloop privé-assortiment


Zorgnota declareren

Declareren is heel eenvoudig. U kunt uw zorgdeclaratie indienen via een app voor uw mobiel of via een formulier.
Declaratieformulier downloaden

Zorgpas-app

 • iTunes Applestore: download de zorgpas-app voor op uw mobiel via ITunes.
 • Google play: download de zorgpas-app voor op uw mobiel via Google playstore.

 

Declaratieformulier

Vult u het declaratieformulier in en stuurt u deze met de originele nota’s naar:

VvAA zorgverzekering
Postbus 351
3990 GD Houten

U ontvangt een declaratieformulier bij uw uitkeringsoverzicht.

Voor een zo snel mogelijke afhandeling van ingediende nota’s adviseren wij u om nota’s niet op te sparen, maar ze zo snel mogelijk na ontvangst bij ons in te dienen.

Verzekerden tevreden over de VvAA zorgverzekering

Uit onafhankelijk onderzoek van MarketResponse in 2014


  

Levensloop privé-assortiment


Vrije keuze van arts en ziekenhuis

VvAA is duidelijk over de zorgverzekering. Om inzicht te krijgen in uw rechten en plichten kunt u hier de voorwaarden en extra informatie over 2015 downloaden. Mocht u dat willen dan kunt u ook de documenten van 2014 bekijken.


Premie berekenen

Welke kosten vergoedt de VvAA zorgverzekering?

Maximumtarieven

Voor een aantal zorgsoorten stelt de overheid maximumtarieven vast. De VvAA zorgverzekering vergoedt dan het door de overheid maximaal vastgestelde tarief. Meer informatie vindt u op nza.nl.

Marktconforme tarieven

Is er geen maximumtarief vastgesteld, dan geldt dat het in rekening gebrachte tarief marktconform moet zijn. De VvAA zorgverzekering vergoedt dan het marktconforme tarief volledig.


Premie berekenen

Verzekerden tevreden over de VvAA zorgverzekering

Uit onafhankelijk onderzoek van MarketResponse in 2014


  

Levensloop privé-assortiment