Inloggen

Compensatie van eigen risico bij COVID-19

VvAA zorgverzekering

Hoe werkt de compensatie?

Als zorgverlener loopt u een verhoogd risico om COVID-19 te krijgen. Wij vinden het daarom niet terecht dat u door een besmetting mogelijk uw verplichte eigen risico moet aanspreken.

In 2020 zijn wij daarom al gestart met de eenmalige compensatie van (een deel) van het verplichte eigen risico als u de VvAA zorgverzekering Basis (basisverzekering) heeft afgesloten. Ook in 2021 liep deze actie. En ondanks de hoge vaccinatiegraad gaan we hier in 2022 mee door. Want we zien helaas nog steeds dat zorgverleners COVID-19 krijgen. En we ontvangen goede reacties van zorgverleners en hun branche organisaties. We geven u graag in deze moeilijke tijd een steuntje in de rug.

Voor wie geldt de compensatie?

U kunt de compensatie aanvragen als u werkzaam bent in de zorg, getroffen bent door corona en voor de kosten hiervan uw verplichte eigen risico (gedeeltelijk) hebt moeten aanspreken. U kunt de aanvraag doen nadat het eigen risico door de zorgverzekeraar in rekening is gebracht. De regeling wordt gefinancierd door VvAA.

Hoe vraagt u compensatie aan?

Uw aanvraag kunt u online indienen. De VvAA zorgverzekering wordt door ONVZ uitgevoerd. De beoordeling van uw aanvraag zal ook door hen, onder toezicht van een medisch adviseur, worden afgehandeld. Nadat u de aanvraag heeft gedaan zullen zij met u contact opnemen en u verzoeken een machtigingsformulier en betrokken declaraties aan te leveren. De informatie wordt alleen gebruikt voor deze aanvraag en wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Heeft u recht op compensatie? Dan wordt het vastgestelde bedrag naar u overgemaakt. Let op: wij kunnen uw aanvraag pas in behandeling nemen als het risico in rekening is gebracht en u alle betrokken declaraties kunt overleggen.

Aanvragen compensatie ▹
Compensatie eigen risico vanwege COVID-19 | Zorgverzekering | VvAA

Wanneer kunt u gebruikmaken van de compensatie?

Bekijk de voorwaarden en daaronder ook de veelgestelde vragen:

  1. U heeft minimaal de VvAA zorgverzekering Basis (basisverzekering) afgesloten.
  2. U bent tegen betaling werkzaam in de zorg en was in het jaar van de besmetting ook verzekerd bij VvAA.
  3. U bent besmet geraakt met COVID-19 en heeft zorg nodig gehad uit de basisverzekering waarvoor het verplichte eigen risico geldt. Het eigen risico wordt gecompenseerd voor dat deel dat wordt aangesproken door aan de besmetting gerelateerde zorg. 
  4. De compensatie geldt eenmalig in 2020, 2021 of 2022 voor het wettelijk eigen risico en bedraagt maximaal € 385,- bij een goedgekeurde aanvraag.
  5. U kunt de aanvraag bij VvAA indienen nadat het verplicht eigen risico in rekening is gebracht, niet later dan 1 juli 2023.
  6. U werkt mee aan het verkrijgen van alle relevante informatie die voor het verzoek van belang is.
  7. U geeft toestemming om het verzoek te toetsen bij de verzekeraar, huisarts of behandelaar.
  8. Bij misbruik wordt de compensatie teruggevorderd. U bent dan verplicht om de kosten die met het onderzoek gemoeid zijn te betalen.
  9. Op de verwerking  van persoonsgegevens is het privacy statement van VvAA van toepassing. Bij een verzoek worden primair naam, e-mailadres en telefoonnummer opgeslagen. Deze gegevens worden doorgestuurd naar de medisch adviseur (met beroepsgeheim) van de VvAA zorgverzekering die rechtstreeks contact met u opneemt.

Veelgestelde vragen

1. Wat houdt de compensatie eigen risico in?

Heeft u een VvAA zorgverzekering Basis (basisverzekering), werkt in de zorg en bent u besmet geraakt of raakt u nog besmet, dan kunt in aanmerking komen voor de compensatie van het verplichte eigen risico van € 385,-. In de tijd dat u besmet raakt of bent geraakt, moet u wel verzekerd zijn bij VvAA en uw verplichte eigen risico aangesproken hebben.

2. Waarom biedt VvAA compensatie van het eigen risico aan?

Deze actie is om verzekerden die werkzaam zijn in zorg niet op te laten draaien voor extra kosten die het betalen van het eigen risico door besmetting met zich meebrengt. We willen daarmee iets terugdoen voor de zorg.

3. Geldt deze compensatieregeling ook voor andere gezinsleden op de polis die niet werkzaam zijn in de zorg?

De compensatieregeling geldt als u werkt in de zorg en als verzekerde besmet raakt of bent geraakt.

4. Geldt deze compensatieregeling ook voor gepensioneerden?

Nee, de compensatieregeling is bedoeld voor verzekerden die op het moment van besmetting in de zorg werken.

5. Geldt de compensatieregeling ook als ik werk in de zorg, maar geen direct contact met patiënten heb?

Ja, de compensatie geldt voor iedereen die in de zorg werkt.

6. Hoeveel aanvragen kan VvAA in behandeling nemen?

Vanwege de beheersbaarheid kunnen wij maximaal 1.000 aanvragen in behandeling nemen over het jaar 2020, 2021 en 2022.

7. Hoe kan ik in 2022 gebruikmaken van compensatie van mijn eigen risico?

Bent u in 2022 voor uw basisverzekering verzekerd bij VvAA? Dan kunt u gebruikmaken van de regeling. Heeft u nog geen VvAA Zorgverzekering Basis? Bereken uw premie en sluit de verzekering uiterlijk 31 december 2021 af. 

Wij helpen u graag

Bel ons voor uw vragen over de VvAA zorg­verzekering. Gaat uw vraag over iets anders, bekijk dan de service­pagina. We zijn bereik­baar op werk­­dagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Let op: op woensdag 27 april (Koningsdag) zijn wij gesloten.