Inloggen
 
Declaratie niet vergoed | Zorgverzekering | VvAA

Declaratie niet vergoed

VvAA zorgverzekering

Heeft u een declaratie bij ons ingediend en worden niet alle kosten vergoed? Hieronder geven we u een uitleg over de mogelijke redenen waarom dit zo is. In de VvAA-app en MijnVvAAzorgverzekering vindt u bij ‘Declaraties’ per declaratie een duidelijke specificatie van de kosten. Met een uitsplitsing op onderstaande onderwerpen.
 

Eigen risico

De basisverzekering vergoedt de meeste zorgkosten. Iedereen die 18 jaar of ouder is, betaalt een verplicht eigen risico voor zorg uit de basisverzekering. De overheid stelt de hoogte hiervan jaarlijks vast. Voor 2022 is het eigen risico € 385. Dit betekent dat u de eerste € 385 zelf moet betalen. Alles boven dat bedrag wordt vergoed uit uw basisverzekering.

Een bezoek aan de dermatoloog, bepaalde medicijnen of bloed laten prikken via de huisarts zijn voorbeelden van zorg die onder het eigen risico vallen.

Heeft u zelf gekozen voor een vrijwillig eigen risico, bovenop het verplicht eigen risico? Bijvoorbeeld € 500? De eerste € 385 + € 500 = € 885 moet u dan zelf betalen.

Lees meer ▹ 

Eigen bijdrage

In sommige gevallen moet u een wettelijke eigen bijdrage betalen. Dit is iets anders dan het eigen risico. De overheid bepaalt elk jaar voor welke zorg u moet bijbetalen en hoeveel dit is. Dit geldt bijvoorbeeld voor kraamzorg thuis of een hoortoestel. Onze aanvullende verzekeringen vergoeden deze wettelijke eigen bijdrage soms wel. 

Lees meer ▹

Geen vergoeding

Wanneer komt uw declaratie bijvoorbeeld niet aanmerking voor vergoeding?
 
  • Uw basis- en aanvullende verzekeringen bieden geen dekking voor de gemaakte zorgkosten.
  • Uw verzekering vergoedt een maximaal bedrag/percentage van de zorg.
  • U heeft de volledige vergoeding voor dat jaar al verbruikt.
 
Bekijk alle vergoedingen ▹

Informatie ontbreekt

Soms wordt uw declaratie niet vergoed omdat er aanvullende informatie ontbreekt. Denk bijvoorbeeld aan een verwijzing van een huisarts of een machtiging. Als dit het geval is, ziet u dit terug in de VvAA-app en MijnVvAAzorgverzekering. U kunt de declaratie dan opnieuw bij ons indienen met daarbij de aanvullende informatie die eerder ontbrak. 

Wij helpen u graag

Heeft u een vraag of wilt u advies? Bel ons tijdens werk­­dagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Specificatie in de VvAA-app en MijnVvAAzorgverzekering 

Kijk in de VvAA-app of MijnVvAAzorgverzekering voor een overzicht van al uw declaraties. Daar vindt u bovendien voor elke declaratie een specificatie van de vergoeding en kosten die u eventueel zelf moet betalen. 

Direct inloggen ▹