Vruchtbaarheids­behandelingen

Zorgverzekering

Vrouw checkt of zij zwanger is met een zwangerschapstest.

Heeft u een kinderwens, maar lukt het al langere tijd niet om zwanger te worden? Uw huis­arts kan u verwijzen naar de medisch specialist. Een spannend traject waarin ook veel informatie op u en uw partner afkomt.

Zwanger willen worden

U gaat naar uw huisarts

U bespreekt met uw huisarts de mogelijke oorzaken, waarna u een advies krijgt. Is er verder onderzoek nodig, dan krijgt u doorverwijzing naar de medisch specialist; een gynaecoloog of fertiliteits­arts.

Verwijzing naar de medisch specialist

Met de medisch specialist bespreekt u uw medische situatie. Vervolgens krijgt u een onderzoek. Aan de hand van de uitslagen krijgt u van de medisch specialist een behandel­advies dat met u besproken wordt.

Een medische behandeling is niet altijd mogelijk of nodig. Is dit wel het geval, dan kan dat een in-vitro­fertilisatie (ivf) of icsi-behandeling zijn. Deze vruchtbaar­heids­behandelingen krijgt u tot een leeftijd van 43 jaar mogelijk vergoed.

Behandeling in Nederland

Een vruchtbaar­heids­behandeling kunt u in Nederland doen. Daarvoor hoeft u geen toestemming te vragen, tenzij u de vergoeding uit uw aanvullende zorg­verzekering aanvraagt. Kijk in de VvAA Zorgzoeker of wij een contract met uw zorgverlener hebben.

Wat zijn de voordelen van een behandeling in Nederland?

 • De zorg krijgt u dichterbij huis en is daardoor minder belastend voor u en uw partner.
 • U heeft geen toestemming nodig voor een behandeling in Nederland en krijgt alles vergoed vanuit de basis­verzekering.

Behandeling in het buitenland

Waarmee moet u rekening houden als u kiest voor een vrucht­baarheids­behandeling in het buitenland?

 • Vooraf moet u toestemming vragen voor ivf, icsi en andere behandelingen die in (dag)opname plaats­vinden. Ook als de buitenlandse zorgverlener betaal­afspraken heeft gemaakt. Voor slechts één consult heeft u geen toestemming nodig.
 • Soms kunnen wij niet alle kosten vergoeden.
 • De basisverzekering vergoedt tot maximaal het Nederlandse marktconforme of wettelijke tarief. In sommige gevallen vergoeden de aanvullende verzekeringen Zorg op reis, Top en Excellent de kosten bovenop het Nederlands tarief, mits u de zorg in België of Duitsland doet.
 • Wij betalen de kosten niet direct aan het ziekenhuis. Dit bedrag moet u zelf voorschieten, met uitzondering van een ziekenhuis waarmee wij betaal­afspraken hebben gemaakt. Check hiervoor de VvAA Zorgzoeker.  

Let op: U heeft een geldige verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig, ook voor zorg in het buitenland. 

Starten met een fertiliteits­traject (ivf of icsi)

Check voordat u begint met ivf of icsi de vergoedingen van uw zorgverzekering.

 • De basisverzekering vergoedt 3 ivf- of icsi-pogingen. De vergoeding geldt alleen als de vrouw bij de start van een poging jonger is dan 43 jaar.
 • De aanvullende verzekeringen Top en Excellent vergoeden extra pogingen. Kijk hiervoor in het vergoedingenoverzicht. Voor aanvullende pogingen moet u vooraf toestemming aanvragen.

Medicijnen ter ondersteuning van de vruchtbaarheid

Voor sommige medicijnen krijgt u als onderdeel van het behandel­traject een vergoeding. Andere medicijnen krijgt u vergoed volgens het Nederlands tarief. Haalt u uw medicijnen in het buitenland? Dan krijgt u deze medicijnen uit de basis­verzekering vergoed, mits deze in Nederland ook worden vergoed.

Wilt u weten of een voorgeschreven medicijn krijgt vergoed? Neem dan contact met ons en wij zoeken dit voor u uit. Zo komt u achteraf niet voor vervelende financiële verrassingen te staan.

Waarvoor moet u toestemming vragen?

Deze kosten krijgt u alleen in bijzondere situaties vergoed:

 • Hysteroscopie: onderzoek met of zonder behandeling met een kijkbuisje in de baarmoeder.
 • PGD/PGT: preïmplantatie Genetische Diagnostiek/Test.
 • TESE-behandeling.

Laat u het onderzoek of de behandeling in het buitenland uitvoeren? Voordat het onderzoek start, heeft u onze toestemming nodig. Mocht u twijfelen of uw zorg verzekerd is, zoals een hysteroscopie, neem dan contact met ons op. Wij zoeken dit graag voor u uit.

Veelgestelde vragen

Fertiliteitsproblemen

Wilt u meer informatie over fertiliteitsproblemen? Kijk dan eens op de website van Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen.

Vragen?

Wij helpen graag. Bel ons op werk­­dagen tussen 8.30 en 18.00 uur. Gaat de vraag over iets anders dan de VvAA Zorgverzekering? Bekijk dan onze service­pagina.

VvAA Zorgverzekering
030 639 64 00
Bel ons
Chatten
Chat met medewerker

VvAA Zorgverzekering

VvAA Zorgverzekering
PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen