Inloggen

Uw eigen risico en bijdrage voor zorgverzekering | VvAA

Uw eigen risico en eigen bijdrage

VvAA zorgverzekering


Het eigen risico is het bedrag dat u zelf betaalt als u zorg uit de basis­verzekering gebruikt. Een wettelijke eigen bijdrage betaalt u in sommige gevallen voor zorg, genees­middelen of hulp­middelen. De overheid bepaalt waar­voor u een eigen bij­drage betaalt. Voor iedereen is dat het­zelfde. Ook de hoogte ervan.


Kenmerken eigen risico

  • Geldt vanaf 18 jaar en voor bijna alle zorg uit de basisverzekering.
  • Vastgesteld bedrag per jaar.
  • Het eigen risico is niet af te kopen en wordt niet vergoed uit een aanvullende verzekering.
  • Het bedrag dat overblijft na inhouding van de eigen bijdrage valt onder het eigen risico.

Verplichte eigen risico

Voor 2020 is het verplichte eigen risico door de overheid vastgesteld op € 385,- per jaar. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. In 2019 was het eigen risico ook € 385,-.

Vrijwillig eigen risico

Naast het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 500,- per jaar bovenop het verplichte eigen risico van € 385,-. Daarmee kunt u besparen op de premie van uw basisverzekering.

Kenmerken eigen bijdrage

  • Geldt voor alle leeftijden.
  • Geldt voor sommige zorg uit de basisverzekering.
  • Is een vastgesteld bedrag per zorgsoort. U betaalt een vast bedrag, een vast percentage of het restbedrag bovenop een maximale vergoeding
  • Kan worden vergoed uit uw aanvullende zorgverzekering.
  • Wordt eerst verrekend en daarna het eigen risico.

Wij helpen u graag

Bel ons voor uw vragen over de VvAA zorg­verzekering. Gaat uw vraag over iets anders, bekijk dan de service­pagina. We zijn bereik­baar op werk­­dagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Let op: op woensdag 27 april (Koningsdag) zijn wij gesloten.
 
 Logo VvAA | VvAA
       Logo ONVZ | VvAA zorgverzekering     

VvAA werkt voor de VvAA zorgverzekering samen met partner ONVZ. Zij voeren de verzekering voor ons uit