Vergoedingenoverzicht 2017

In het vergoedingenoverzicht staan alle dekkingen per aanvullende zorgverzekering. 
Met uitzondering van de VvAA zorgverzekering Basis en de VvAA zorgverzekering Student (PDF).
Bekijk hier het vergoedingenoverzicht van 2016.

Aanvullende diagnostiek bij borstkanker

Start Plus Optimaal Top Excellent
MammaPrint en Oncotype DX MammaPrint en Oncotype DX MammaPrint en Oncotype DX MammaPrint en Oncotype DX MammaPrint en Oncotype DX

Acnebehandeling

Start Plus Optimaal Top Excellent
Max. € 250, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog Max. € 500, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog 100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog 100%, tot 21 jaar, op voorschrift behandelend dermatoloog 100%, op voorschrift behandelend dermatoloog

Alternatieve geneeswijzen

Start Plus Optimaal Top Excellent
Bij arts max. € 27 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. 20 behandelingen

Alternatieve (homeopathische en antroposofische) geneesmiddelen en (laboratorium)onderzoek: geen vergoeding
Bij arts of acupuncturist max.
€ 27 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. 20 behandelingen
Alternatieve (homeopathische en antroposofische) geneesmiddelen en (laboratorium)onderzoek: geen vergoeding
Bij arts max. € 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. € 750
Bij door ONVZ erkende behandelaar* max. € 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. € 250

Geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen en (laboratorium)onderzoek samen: € 250, op voorschrift behandelend arts/behandelaar en geleverd door apotheek
Bij arts max. € 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. € 1.000
Bij door ONVZ erkende behandelaar* max. € 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. € 500

Geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen en (laboratorium)onderzoek samen: € 500, op voorschrift behandelend arts/behandelaar en geleverd door apotheek
Bij arts max. € 85 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. € 1.250
Bij door ONVZ erkende behandelaar* max. € 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag en max. € 500

Geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen en (laboratorium)onderzoek samen: € 750, op voorschrift behandelend arts/behandelaar en geleverd door apotheek

Ambulancevervoer

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed

Anticonceptie(genees)middelen

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed 100%, vanaf 21 jaar 100%, vanaf 21 jaar 100%, vanaf 21 jaar 100%, vanaf 21 jaar

Audiologisch centrum

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed

Bevalling-tens

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Maximaal € 75 Maximaal € 75 Maximaal € 75

Beweegprogramma

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Max. € 250, op voorschrift behandelend arts, gezamenlijk voor:
- beweegprogramma’s KNGF
- beweegprogramma als onderdeel van de gecombineerde leefstijlinterventie
- revalidatie programma voor restklachten bij kanker
Max. € 500, op voorschrift behandelend arts, gezamenlijk voor:
- beweegprogramma’s KNGF
- beweegprogramma als onderdeel van de gecombineerde leefstijlinterventie
- beweegprogramma tijdens chemotherapie
- revalidatie programma voor restklachten bij kanker
100%, op voorschrift behandelend arts, voor:
- beweegprogramma’s KNGF
- beweegprogramma als onderdeel van de gecombineerde leefstijlinterventie
- beweegprogramma tijdens chemotherapie
- revalidatie programma voor restklachten bij kanker

Max. € 50 voor Senioren Fit zwemmen en 50-Fit zwemmen
100%, op voorschrift behandelend arts, voor:
- beweegprogramma’s KNGF
- beweegprogramma als onderdeel van de gecombineerde leefstijlinterventie
- beweegprogramma tijdens chemotherapie
- revalidatie programma voor restklachten bij kanker

Max. € 50 voor Senioren Fit zwemmen en 50-Fit zwemmen

Beweegzorg: fysiotherapie en oefentherapie

Start Plus Optimaal Top Excellent
100%, max. 9 medisch noodzakelijke behandelingen 100%, max. 12 medisch noodzakelijke behandelingen 100%, max. 35 medisch noodzakelijke behandelingen, waarvan max. 18 behandelingen manuele therapie 100%, waarvan max. 18 medisch noodzakelijke behandelingen manuele therapie 100%, waarvan max. 18 medisch noodzakelijke behandelingen manuele therapie

Beweegzorg: therapie voor houding en beweging

Start Plus Optimaal Top Excellent
Max. € 100, voor sportarts Max. € 500, gezamenlijk voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S. ® (lid VMT) en sportarts Max. € 750, gezamenlijk voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S. ® (lid VMT) en sportarts Max. € 1.000, gezamenlijk voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S. ® (lid VMT) en sportarts Max. € 1.500, gezamenlijk voor chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S. ® (lid VMT) en sportarts

Brillenglazen, (contact)lenzen en ooglaserbehandeling

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Max. € 150,- per kalenderjaar tezamen voor versterkende/corrigerende brillenglazen inclusief montuur, versterkende/corrigerende contactlenzen, geïmplanteerde lenzen met visuscorrigerende werking en ooglaserbehandeling Max. € 300,- per kalenderjaar tezamen voor versterkende/corrigerende brillenglazen inclusief montuur, versterkende/corrigerende contactlenzen, geïmplanteerde lenzen met visuscorrigerende werking en ooglaserbehandeling Max. € 450,- per kalenderjaar tezamen voor versterkende/corrigerende brillenglazen inclusief montuur, versterkende/corrigerende contactlenzen, geïmplanteerde lenzen met visuscorrigerende werking en ooglaserbehandeling

Buitenland: onvoorziene behandelingen

Start Plus Optimaal Top Excellent
Wordt vergoed vanuit de Wereldfit Wordt vergoed vanuit de Wereldfit Wordt vergoed vanuit de Wereldfit Wordt vergoed vanuit de Wereldfit 100%, max. het in het betreffende land geldende wettelijke of marktconforme bedrag.
Niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen max. € 350.

Buitenland: voorziene behandelingen

Start Plus Optimaal Top Excellent
Wordt vergoed vanuit de Wereldfit Wordt vergoed vanuit de Wereldfit Wordt vergoed vanuit de Wereldfit Wordt vergoed vanuit de Wereldfit Zorg en diensten volgens de Superfit:
- Binnen een EU-/EER- of verdragsland:
max. tweemaal het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag.
- Buiten een EU-/EER- of verdragsland:
max. het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag

Zorg volgens de Basisverzekering:
- België en Duitsland
- in een ander EU-/EER- of verdragsland: aanvulling tot max. tweemaal het in Nederland geldende wettelijke of marktconforme bedrag

Camouflagetherapie

Start Plus Optimaal Top Excellent
Max. € 250, bij ernstige huidafwijkingen in gelaat en/of hals, inclusief camouflagemiddelen, op voorschrift huisarts Max. € 500, bij ernstige huidafwijkingen in gelaat en/of hals, inclusief camouflagemiddelen, op voorschrift huisarts 100%, bij ernstige huidafwijkingen in gelaat en/of hals, inclusief camouflagemiddelen, op voorschrift huisarts 100%, inclusief camouflagemiddelen, op voorschrift huisarts 100%, inclusief camouflagemiddelen, op voorschrift huisarts

Dialyse

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed

Dieetpreparaten

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed

Diëtetiek

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Max. € 120, door een diëtiste
Geen vergoeding voor:
- behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren
- dieetpreparaten en voedingsmiddelen
Max. € 200, door een diëtiste
Geen vergoeding voor:
- behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren
- dieetpreparaten en voedingsmiddelen
100%, door een diëtiste
Geen vergoeding voor:
- behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren
- dieetpreparaten en voedingsmiddelen
100%, door een diëtiste
Geen vergoeding voor:
- behandeling van overgewicht bij verzekerden van 18 jaar of ouder met een BMI van 25-30 kg/m2 zonder co-morbiditeit of (familiaire) risicofactoren
- dieetpreparaten en voedingsmiddelen

Elektrische epilatie/laserbehandeling

Start Plus Optimaal Top Excellent
Max. € 250, voor de looptijd van de verzekering bij overmatige haargroei in het gelaat, op voorschrift huisarts Max. € 500, voor de looptijd van de verzekering bij overmatige haargroei in het gelaat, op voorschrift huisarts Max. € 1.000, voor de looptijd van de verzekering bij overmatige haargroei in het gelaat, op voorschrift huisarts Max. € 1.500, voor de looptijd van de verzekering bij overmatige haargroei in het gelaat, op voorschrift huisarts Max. € 2.000, voor de looptijd van de verzekering bij overmatige haargroei in het gelaat, op voorschrift huisarts

Erfelijkheidsonderzoek en -advisering

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed

Ergotherapie

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed 100% 100%

Geneesmiddelen

Start Plus Optimaal Top Excellent
Max. € 100,- per kalenderjaar voor:
- geregistreerde geneesmiddelen
- verbandmiddelen
- eigen bijdragen
Geen vergoeding voor:
- niet geneesmiddelen
- homeopathische en antroposofische geneesmiddelen
- vaccinaties en preventieve middelen in verband met verblijf in het buitenland
- anticonceptiemiddelen
- zelfzorggeneesmiddelen
- geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling voor fertiliteit
Max. € 200 per kalenderjaar voor:
- geregistreerde geneesmiddelen
- verbandmiddelen
- eigen bijdragen
Geen vergoeding voor:
- niet geneesmiddelen
- zelfzorggeneesmiddelen
- geneesmiddelen die gebruikt worden bij een behandeling voor fertiliteit
Max. € 4.540 per kalenderjaar voor:
- geregistreerde (zelfzorg)geneesmiddelen,
- verbandmiddelen,
- receptplichtige 0,3 mg of meer melatonine,
- de eigen bijdrage
Geen vergoeding voor:
- Niet geneesmiddelen.
- Zie voor geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen dekking Alternatieve geneeswijzen
Zie voor vaccinaties en preventieve middelen in verband met verblijf in het buitenland dekking Vaccinaties
Max. € 4.540, voor:
- geregistreerde geneesmiddelen
- geregistreerde zelfzorgmiddelen
- verbandmiddelen
- receptplichtige 0,3 mg of meer melatonine
- eigen bijdragen
Geen vergoeding voor:
- niet geneesmiddelen
100% voor:
- geregistreerde geneesmiddelen
- geregistreerde zelfzorgmiddelen
- verbandmiddelen
- receptplichtige 0,3 mg of meer melatonine
- eigen bijdragen
Geen vergoeding voor:
- niet geneesmiddelen

Generalistische basis-ggz (geestelijke gezondheidszorg)

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Max. € 500,- als sprake is van behandeling van aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen.

Geen vergoeding voor verblijf.
Max. € 1.000,- als sprake is van behandeling van aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen.

Geen vergoeding voor verblijf.
Max. € 1.500,- als sprake is van behandeling van aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen.

Geen vergoeding voor verblijf.

Geriatrische revalidatie

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed

Gespecialiseerde ggz (geestelijke gezondheidszorg)

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed

Gezondheidscheck-up

Start Plus Optimaal Top Excellent
100%, via de ONVZ ZorgConsulent 100%, via de ONVZ ZorgConsulent 100%, via de ONVZ ZorgConsulent 100%, via de ONVZ ZorgConsulent 100%, via de ONVZ ZorgConsulent

Griepvaccinatie

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed 100% 100% 100% 100%

Herstellingsoord

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed 100%, in een door ONVZ erkend herstellingsoord en op voorschrift behandelend arts 100%, in een door ONVZ erkend herstellingsoord en op voorschrift behandelend arts

Huishoudelijke hulp na ziekenhuisopname

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Max. 9 uur, via de ONVZ ZorgConsulent, na opname van min. 4 dagen Max. 18 uur, via de ONVZ ZorgConsulent, na opname van min. 4 dagen Max. 30 uur, via de ONVZ ZorgConsulent, na opname van min. 4 dagen

Hulpmiddelen

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed 100%, max. € 250,- tezamen per kalenderjaar voor:
- De wettelijke eigen bijdragen
- De kosten van een pruik die voor eigen rekening blijven tot een maximum van € 100,-
100%, max. € 500,- tezamen per kalenderjaar voor:
- De wettelijke eigen bijdragen
- De kosten van een pruik die voor eigen rekening blijven tot een maximum van € 150,-
100%, max. € 1.000,- tezamen per kalenderjaar voor:
- De wettelijke eigen bijdragen
- De kosten van een pruik die voor eigen rekening blijven tot een maximum van € 250,-
100% voor:
- De wettelijke eigen bijdragen
- De kosten van een pruik die voor eigen rekening blijven

Hulpmiddelen voor anticonceptie

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed 100%, vanaf 21 jaar 100%, vanaf 21 jaar 100%, vanaf 21 jaar 100%, vanaf 21 jaar

In-vitrofertilisatie (ivf)

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed 100%, tot 43 jaar, in een ziekenhuis 100%, tot 43 jaar, in een ziekenhuis

Kinderopvang bij ziekenhuisopname ouder (vanaf 4e opnamedag)

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Max. € 25 per werkdag, per meeverzekerd kind tot de leeftijd van 12 jaar, max. 60 werkdagen Max. € 25 per werkdag, per meeverzekerd kind tot de leeftijd van 12 jaar, max. 60 werkdagen

Kindzorg (intensieve kindzorg, IKZ)

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed

Kortdurend eerstelijnsverblijf

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed

Kraamzorg en eigen bijdrage poliklinische bevalling

Start Plus Optimaal Top Excellent
Kraampakket Kraampakket en max. € 250,- gezamenlijk voor:
- eigen bijdrage poliklinische bevalling zonder medische noodzaak
- eigen bijdrage kraamzorg
- couveusenazorg
- aanvullende of uitgestelde kraamzorg
Kraampakket en max. € 400,- gezamenlijk voor:
- eigen bijdrage poliklinische bevalling zonder medische noodzaak
- eigen bijdrage kraamzorg
- couveusenazorg
- aanvullende of uitgestelde kraamzorg
Kraampakket en max. € 550,- gezamenlijk voor:
- eigen bijdrage poliklinische bevalling zonder medische noodzaak
- eigen bijdrage kraamzorg
- couveusenazorg
- aanvullende of uitgestelde kraamzorg
Kraampakket en max. € 550,- gezamenlijk voor:
- eigen bijdrage poliklinische bevalling zonder medische noodzaak
- eigen bijdrage kraamzorg
- couveusenazorg
- aanvullende of uitgestelde kraamzorg

Kuuroord

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Max. € 500, bij reumatoïde artritis of psoriasis Max. € 500, bij reumatoïde artritis of psoriasis

Lactatiekundige

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed 100%, max. 2 consulten 100%, max. 4 consulten 100% 100%

Lidmaatschap patiëntenvereniging

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Max. € 25, per verzekerde per kalenderjaar 100% 100%

Logopedie

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed

Loophulpmiddelen

Start Plus Optimaal Top Excellent
Max. € 50,- per kalenderjaar voor aanschaf of huur van elleboogkrukken Max. € 50,- per kalenderjaar voor aanschaf of huur van elleboogkrukken Max. € 100,- per kalenderjaar tezamen voor aanschaf of huur van elleboogkrukken, loophulpen met drie of vier poten, looprekken, rollators en serveerwagens, Max. € 100,- per kalenderjaar tezamen voor aanschaf of huur van elleboogkrukken, loophulpen met drie of vier poten, looprekken, rollators en serveerwagens, Max. € 200,- per kalenderjaar tezamen voor aanschaf of huur van elleboogkrukken, loophulpen met drie of vier poten, looprekken, rollators en serveerwagens

Lymfoedeem- en littekentherapie

Start Plus Optimaal Top Excellent
100% 100% 100% 100% 100%

Mechanische beademing

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed

Medisch-specialistische revalidatie

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed

Medisch-specialistische zorg

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Zie sterilisatie Zie plastische chirurgie en sterilisatie Zie ivf, plastische chirurgie, sterilisatie en refertilisatie Zie ivf, plastische chirurgie, sterilisatie en refertilisatie

Orgaantransplantaties

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed

Orthoptische zorg

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Max. € 500, op voorschrift van de behandelend arts Max. € 750, op voorschrift van de behandelend arts Max. € 1.000, op voorschrift van de behandelend arts Max. € 1.500, op voorschrift van de behandelend arts

Overgangsconsulente

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Max. € 120 Max. € 250 100% 100%

Palliatief terminale zorg

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed

Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed

Plastische chirurgie

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed 100%, bij:
* correctie van afwijkende oorstand tot 18 jaar
* aantoonbare lichamelijke functiestoornis: ooglid- en buikwandcorrectie en het vervangen van borstprotheses
100%, bij:
* correctie van afwijkende oorstand tot 18 jaar
* aantoonbare lichamelijke functiestoornis: alle overige kosten van plastische of reconstructieve chirurgie
100%, bij:
* correctie van afwijkende oorstand tot 18 jaar;
* aantoonbare lichamelijke functiestoornis: alle overige kosten van plastische of reconstructieve chirurgie

Plaswekker

Start Plus Optimaal Top Excellent
Huur: max 3 maanden
Aanschaf: max € 85, voor de gehele looptijd van de verzekering
Huur: max 3 maanden
Aanschaf: max € 85, voor de gehele looptijd van de verzekering
Huur: max 3 maanden
Aanschaf: max € 85, voor de gehele looptijd van de verzekering
100% 100%

Podotherapie

Start Plus Optimaal Top Excellent
Max. € 150 Max. € 250 100% 100% 100%

Preventiecursussen

Start Plus Optimaal Top Excellent
Max. € 75, door ONVZ erkende preventie-cursussen Max. € 150, door ONVZ erkende preventie-cursussen Max. € 250, door ONVZ erkende preventie-cursussen Max. € 325, door ONVZ erkende preventie-cursussen Max. € 500, door ONVZ erkende preventie-cursussen

Preventief medisch onderzoek

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed 50% tot max. € 250, door een huisarts of medisch- specialist. Geen vergoeding voor preventief onderzoek of keuring via werkgever Max. € 500, door een huisarts of medisch- specialist. Geen vergoeding voor preventief onderzoek of keuring via werkgever Max. € 750, door een huisarts of medisch- specialist. Geen vergoeding voor preventief onderzoek of keuring via werkgever

Psoriasisdagbehandeling in dagbehandelingscentrum

Start Plus Optimaal Top Excellent
Max. € 500, op voorschrift van behandelend arts Max. € 500, op voorschrift van behandelend arts Max. € 500, op voorschrift van behandelend arts 100% 100%

Reiskosten ziekenbezoek

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Max. € 150, vanaf de 8e opnamedag. Max. € 0,27 per km Max. € 250, vanaf de 8e opnamedag. Max. € 0,27 per km 100%, vanaf de 8e opnamedag. Max. € 0,27 per km 100%, vanaf de 8e opnamedag. Max. € 0,27 per km

Sterilisatie en refertilisatie (hersteloperatie)

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed 100%, geen vergoeding voor hersteloperatie 100%, geen vergoeding voor hersteloperatie 100%, sterilisatie en hersteloperatie 100%, sterilisatie en hersteloperatie

Steunpessarium

Start Plus Optimaal Top Excellent
100% 100% 100% 100% 100%

Steunzolen

Start Plus Optimaal Top Excellent
Max. € 100, op voorschrift behandelend arts, geleverd door een orthopedisch schoentechnicus. Zie ook vergoeding podotherapie Max. € 150, op voorschrift behandelend arts, geleverd door een orthopedisch schoentechnicus. Zie ook vergoeding podotherapie 100%, op voorschrift behandelend arts, geleverd door een orthopedisch schoentechnicus. Zie ook vergoeding podotherapie 100%, op voorschrift behandelend arts, geleverd door een orthopedisch schoentechnicus. Zie ook vergoeding podotherapie 100%, geleverd door een orthopedisch schoentechnicus. Zie ook vergoeding podotherapie

Stoppen-met-rokenprogramma

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed 100% vergoeding van:
- Lasertherapie;
- Allen Carr-training;
- De Opluchting-training.
100% vergoeding van:
- Lasertherapie;
- Allen Carr-training;
- De Opluchting-training.
100% vergoeding van:
- Lasertherapie;
- Allen Carr-training;
- De Opluchting-training.

Stottertherapie

Start Plus Optimaal Top Excellent
Maximaal € 350, voor de duur van de verzekering Maximaal € 350, voor de duur van de verzekering Maximaal € 500, voor de duur van de verzekering 100% 100%

Tandheelkundige zorg in bijzondere situaties

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed

Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Max. € 500 voor algemene tandheelkundige zorg 100%, voor algemene tandheelkundige zorg 100%, voor algemene tandheelkundige zorg Na een ongeval: max. éénmaal per kalenderjaar tot max. € 5.000 inclusief techniekkosten en kosten i.v.m. noodzakelijke prothetische voorzieningen.

Tandheelkundige zorg: fronttandvervanging tot 23 jaar 2017

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed

Tandheelkundige zorg: orthodontie

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Tot 18 jaar max. € 1.365 voor de looptijd van de verzekering Tot 18 jaar 100% Tot 18 jaar 100%, vanaf 18 jaar max. € 500 100%

Tandheelkundige zorg: vanaf 18 jaar (exclusief orthodontie en tandheelkundige zorg in bijzondere situaties)

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Algemene tandheelkundige zorg: max. € 1.600.

Na een ongeval: Max. éénmaal per kalenderjaar tot max.
€ 5.000 inclusief techniekkosten en kosten i.v.m. noodzakelijke prothetische voorzieningen.

Therapeutisch kamp voor jongeren

Start Plus Optimaal Top Excellent
Bij astma: max. € 6 per dag voor vergoeding eigen bijdrage, max. 42 dagen Bij astma, oncologische aandoeningen, diabetes, overgewicht of constitutioneel eczeem: max. € 250 voor vergoeding eigen bijdrage voor max. één kamp Bij astma, oncologische aandoeningen, diabetes, overgewicht of constitutioneel eczeem: max. € 300 voor vergoeding eigen bijdrage Bij astma, oncologische aandoeningen, diabetes, overgewicht of constitutioneel eczeem: 100% vergoeding eigen bijdrage Bij astma, oncologische aandoeningen, diabetes, overgewicht of constitutioneel eczeem: 100% vergoeding eigen bijdrage

Trombosedienst

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed

Vaccinaties en preventieve geneesmiddelen ter voorkoming van malaria

Start Plus Optimaal Top Excellent
Max. €75,- per kalenderjaar gezamenlijk voor vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen en rabiës en van preventieve geneesmiddelen ter voorkoming van malaria Max. € 75,- per kalenderjaar gezamenlijk voor vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen en rabiës en van preventieve geneesmiddelen ter voorkoming van malaria Max. € 100,- per kalenderjaar gezamenlijk voor vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen en rabiës en van preventieve geneesmiddelen ter voorkoming van malaria 100% de kosten van vaccinaties ter voorkoming van infectieziekten en van preventieve geneesmiddelen ter voorkoming van malaria. 100% de kosten van vaccinaties ter voorkoming van infectieziekten en van preventieve geneesmiddelen ter voorkoming van malaria.

Verblijf hospice

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Max. 3 maanden en max. € 25,- per dag, na indicering door CIZ of arts Max. 3 maanden en max. € 25,- per dag, na indicering door CIZ of arts 100%

Verblijf logeerhuis (voor verzekerden tot 18 jaar)

Start Plus Optimaal Top Excellent
Maximaal € 260 voor meeverzekerde ouders, met een dagmaximum van € 12,50 Maximaal € 260 voor meeverzekerde ouders, met een dagmaximum van € 12,50 Maximaal € 260 voor meeverzekerde ouders, met een dagmaximum van € 12,50 100%, voor meeverzekerde ouders 100%, voor meeverzekerde ouders

Verblijf logeerhuis (voor verzekerden vanaf 18 jaar)

Start Plus Optimaal Top Excellent
100%, tot max. € 25 per dag. 100%, tot max. € 25 per dag. 100%, tot max. € 25 per dag. 100%, voor meeverzekerd gezinslid 100%, voor meeverzekerd gezinslid

Verblijf logeerhuis bij transplantatie of een oncologische behandeling

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed 100% 100%

Verloskunde

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed

Verpleging en verzorging

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed

Vervangende mantelzorg

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Max. 8 dagen per verzekerde Max. 8 dagen per verzekerde Max. 16 dagen per verzekerde Max. 24 dagen per verzekerde

Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed

Zittend ziekenvervoer (aanvullende pakketten)

Start Plus Optimaal Top Excellent
Vergoeding eigen bijdrage Basisverzekering Vergoeding eigen bijdrage Basisverzekering en medisch noodzakelijk vervoer binnen Nederland. Taxivervoer volledig. Eigen vervoer per auto: € 0,27 per km voor vervoer naar behandeling gedekt door Basisverzekering. Vergoeding eigen bijdrage Basisverzekering en medisch noodzakelijk vervoer binnen Nederland. Taxivervoer volledig. Eigen vervoer per auto: € 0,27 per km voor vervoer naar behandeling gedekt door Basisverzekering. Vergoeding eigen bijdrage Basisverzekering en medisch noodzakelijk vervoer binnen Nederland. Taxivervoer volledig. Eigen vervoer per auto: € 0,27 per km voor vervoer naar behandeling gedekt door Basisverzekering. Vergoeding eigen bijdrage Basisverzekering en medisch noodzakelijk vervoer binnen Nederland. Taxivervoer volledig. Eigen vervoer per auto: € 0,27 per km voor vervoer naar behandeling gedekt door Basisverzekering.

Zittend ziekenvervoer (Basisverzekering)

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed Niet vergoed

Zorg bij adoptie

Start Plus Optimaal Top Excellent
Niet vergoed Maximaal € 250 (ook bij twee verzekerde ouders) Maximaal € 400 (ook bij twee verzekerde ouders) Maximaal € 550 (ook bij twee verzekerde ouders) Maximaal € 550 (ook bij twee verzekerde ouders)
scroll verder