Inloggen

Gezondheidsvragen zorgverzekering | VvAA

Gezondheidsvragen

VvAA zorgverzekering


Noodzakelijke medische vragen

Ieder lid kan de verplichte VvAA basis­verzekering afsluiten. Dat geldt ook voor de aan­vullende ­ver­zeke­ringen Student, Start, Plus, Tandplus A, Tandplus B, Tandpreventief, Ontzorgplus en Zorg op reis. Bij de andere tandarts­ver­zekeringen, Optimaal, Top, Excellent, Health Basic en Health Premium zijn gezondheids­vragen van toepassing.

Samen de zorg betaalbaar houden

De meeste aan­vullende zorg­verzekeringen waarvoor medische vragen gelden hebben zeer uitgebreide dekkingen. De premies hiervan willen we voor iedereen betaal­baar houden. Daar­om is het mogelijk dat op basis van uw antwoorden wij u een alter­na­tief bieden voor de aan­vullende ver­zekering die u hebt gekozen.

Wij helpen u graag

Bel ons op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur met uw vraag of voor advies.

Nieuw én uniek: VvAA ontzorgplus

Stel, u krijgt een zwaar on­geval of wordt lang­durig ziek. Met de aan­vullende ver­zeke­ring Ontzorgplus verzekert u zich van de beste regel­hulp bij nood­situaties en voor­komt u on­ver­wacht hoge kosten.

Meer over Ontzorgplus­
 
 
 Logo VvAA | VvAA
       Logo ONVZ | VvAA zorgverzekering     

VvAA werkt voor de VvAA zorgverzekering samen met partner ONVZ. Zij voeren de verzekering voor ons uit..

scroll verder