Inloggen

Wijzigingen in uw dekking voor 2022

VvAA zorgverzekering

Bekijk alle wijzigingen

De wijzigingen per 1 januari 2022 in de basisverzekering, aanvullende verzekeringen, Health Basic en Premium en bij premieachterstand hebben wij voor u op een rij gezet. We noemen alleen de wijzigingen die de voorwaarden voor uw zorgverzekering echt veranderen.

Basisverzekering

 • Het verplicht eigen risico blijft in 2022 net als in 2021 € 385.
 • Voor hulpmiddelen, mondzorg, geboortezorg en zittend ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdragen voor 2022 vindt u op onze website.
 • Bij een premie-achterstand beëindigen wij uw basisverzekering niet meer. Wij melden u bij een premie-achterstand van 6 maanden of meer aan voor de regeling wanbetalers bij het CAK.
 • Ook de physician assistant mag een aantal hulpmiddelen uit de vergoeding Prothesen voorschrijven.
 • Rekeningen van uw ggz-zorgverlener zullen duidelijker zijn. U kunt precies zien op welke datum en met wie u een consult heeft gehad, en hoe lang dat duurde.
 • Gaat u in 2022 naar een niet-gecontracteerde zorgverlener in de ggz? Dan moet u vaker vooraf toestemming aan ons vragen. Namelijk bij alle opnames, behandeling zonder opname met meer dan 35 consulten, gebruik van het geneesmiddel Spravato bij de behandeling.
 • Heeft u in 2022 taxivervoer nodig? Dan moet u bij ons toestemming vragen.
 • Moet u voor een agressieve vorm van lymfeklierkanker CAR-T celtherapie ondergaan? En woont u ver weg van het ziekenhuis waar u behandeld wordt? Dan vergoedt de basisverzekering in 2022 extra (betaalde) overnachtingen in de buurt van het ziekenhuis tot maximaal € 77,50 per nacht.
 • 2 groepen geneesmiddelen vallen vanaf 2022 niet meer onder de geneesmiddelen, maar onder de medisch-specialistische zorg. Dat zijn de epoëtines en de G-CSF middelen.
 • Bij spoedeisende zorg in het buitenland bent u verplicht contact op te nemen met onze alarmcentrale Zorgassistance.
 • Voor een geplande opname of dagopname in een buitenlands ziekenhuis of privékliniek moet u vanaf 1 januari 2022 onze toestemming vragen. Voor een spoedopname geldt dat niet.
 • Wij vergoeden geen administratiekosten die u maakt omdat u voor de behandeling naar het buitenland gaat. Bijvoorbeeld kosten die het ziekenhuis rekent omdat ze uw dossier uit Nederland moeten beoordelen en verwerken.
 • Kiest u voor geplande medisch-specialistische zorg in een EU-, EER-land of Zwitserland voor vergoeding volgens de plaatselijke regels? Dan moet u hiervoor een S2-formulier meenemen naar de zorgverlener. Wij verstrekken het S2-formulier vanaf 1 januari 2022 alleen nog als u zorg moet krijgen die in Nederland niet of niet tijdig beschikbaar is.
 • Voor een 2e serie van 9 behandelingen fysio- of oefentherapie bij een kind tot 18 jaar kunnen in 2022 naast de huisarts en medisch specialist ook een jeugdarts, verpleegkundig specialist en physician assistant verwijzen.

Aanvullende verzekering

 • Betaalt u na 1 januari 2022 de premie voor uw aanvullende verzekering niet tijdig en reageert u niet op betalingsherinneringen? Dan kunnen wij de aanvullende verzekering beëindigen met ingang van de dag waarop de premieachterstand is begonnen.
 • Heeft u een aanvullende verzekering Optimaal, Top of Excellent? En wilt u een zwangerschapscursus volgen van de Vereniging Samen Bevallen? Dan moet de zwangerschapsdocent gecertificeerd zijn door de Vereniging Samen Bevallen. Zo bent u zeker van een kwalitatief goede cursus en docent.
  Wilt u een basiscursus reanimeren of AED volgen? Dan kunt u voor een door het Rode Kruis gecertificeerde cursus nu ook bij andere organisaties terecht dan alleen het Rode Kruis zelf.
 • Heeft u Excellent of OntzorgPlus? En heeft u in 2022 taxivervoer nodig? Per 1 januari 2022 beoordelen wij zelf de aanvragen voor zittend ziekenvervoer. Na onze toestemming regelt Transvision het taxivervoer voor u. Loopt uw toestemming af? Dan moet u de verlenging bij ons aanvragen. U kunt de verlenging niet meer bij Transvision aanvragen.
 • Heeft u Zorg op reis of Excellent en gaat u voor een geplande opname of dagopname naar een ziekenhuis of privékliniek in het buitenland? Dan moet u voor deze behandeling vooraf onze toestemming hebben. Voor een spoedopname geldt dat niet.
 • Heeft u Zorg op reis of Excellent? Dan vergoeden wij geplande zorg in België en Duitsland. Wij vergoeden geen administratiekosten die u maakt omdat u voor de behandeling naar het buitenland gaat. Bijvoorbeeld als het ziekenhuis kosten rekent, omdat ze uw dossier uit Nederland moeten beoordelen en verwerken.
 • Heeft u een van onze aanvullende verzekeringen? Dan geldt de verhaalsbijstand-service ook voor u. Behalve bij de Tandverzekeringen en Zorg op reis. Behalve in landen van de EU bieden wij vanaf 1 januari 2022 ook verhaalsbijstand bij ongevallen in de andere landen van de EER en in Zwitserland.

Health Basic en Premium

 • Betaalt u na 1 januari 2022 de premie voor uw Health Basic of Premium niet tijdig en reageert u niet op betalingsherinneringen? Dan kunnen wij uw verzekering beëindigen met ingang van de dag waarop de premieachterstand is begonnen.
 • Vanaf 1 januari 2022 mag ook de physician assistant een aantal prothesen voorschrijven.
 • Rekeningen van uw ggz-zorgverlener zullen in 2022 duidelijker zijn. U kunt precies zien op welke datum en met wie u een consult heeft gehad, en hoe lang dat duurde.
 • Gaat u in 2022 naar de gespecialiseerde ggz? Dan moet u soms vooraf toestemming aan ons vragen. Namelijk bij alle opnames, behandeling zonder opname met meer dan 35 consulten, gebruik van het geneesmiddel Spravato bij de behandeling.
 • Moet u voor een agressieve vorm van lymfeklierkanker CAR-T celtherapie ondergaan? En woont u ver weg van het ziekenhuis waar u behandeld wordt? Dan vergoeden Health Basic en Premium in 2022 extra (betaalde) overnachtingen in de buurt van het ziekenhuis tot maximaal € 77,50 per nacht.
 • 2 groepen geneesmiddelen vallen vanaf 2022 niet meer onder de geneesmiddelen, maar onder de medisch-specialistische zorg. Dat zijn de epoëtines en de G-CSF middelen. 
 • Heeft u Health Premium? Dan geldt de verhaalsbijstand-service ook voor u. Behalve in landen van de EU bieden wij vanaf 1 januari 2022 ook verhaalsbijstand bij ongevallen in de andere landen van de EER en in Zwitserland. Ondanks de Brexit blijft onze verhaalsbijstand ook gelden in het Verenigd Koninkrijk.

Premieachterstand (kies uw situatie)


Alleen de basisverzekering

 • Bij een premieachterstand beëindigen wij uw basisverzekering niet meer. Wij melden u bij een premieachterstand van 6 maanden of meer aan voor de regeling wanbetalers bij het CAK..
 • Wij adviseren u de nieuwe regels bij niet op tijd betalen van de premie goed door te lezen. Lees meer >

De basisverzekering samen met een of meer aanvullende verzekeringen

 • Bij een premieachterstand beëindigen wij uw basisverzekering niet meer. Wij melden u bij een premieachterstand van 6 maanden of meer aan voor de regeling wanbetalers bij het CAK.
 • Betaalt u na 1 januari 2022 de premie voor uw Health Basic of Premium of aanvullende verzekering niet tijdig en reageert u niet op betalingsherinneringen? Dan kunnen wij uw verzekering beëindigen met ingang van de dag waarop de premieachterstand is begonnen.
 • Wij adviseren u de nieuwe regels bij niet op tijd betalen van de premie goed door te lezen. Lees meer >

Alleen een of meer aanvullende verzekeringen

 • Betaalt u na 1 januari 2022 de premie voor uw aanvullende verzekering niet tijdig en reageert u niet op betalingsherinneringen? Dan kunnen wij de aanvullende verzekering beëindigen met ingang van de dag waarop de premieachterstand is begonnen.
 • Wij adviseren u de nieuwe regels bij niet op tijd betalen van de premie goed door te lezen. Lees meer >

Een of meer aanvullende verzekeringen samen met Health

 • Betaalt u na 1 januari 2022 de premie voor uw Health Basic of Premium of aanvullende verzekering niet tijdig en reageert u niet op betalingsherinneringen? Dan kunnen wij uw verzekering beëindigen met ingang van de dag waarop de premieachterstand is begonnen.
 • Wij adviseren u de nieuwe regels bij niet op tijd betalen van de premie goed door te lezen. Lees meer >