VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Uw aansprakelijkheid goed verzekerd

Een medische fout waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld kan leiden tot een forse claim. Een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering is daarom onmisbaar. Bij VvAA is uw verzekering volledig afgestemd op de risico’s in uw dagelijkse (para)medische praktijk.

Is uw praktijk al Wkkgz-proof?

Bekijk of uw praktijk aan alle verplichtingen van de Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) voldoet. Lees meer >