Inloggen

Rechtsbijstandverzekering beroep

  • Ruime dekking voor geschillen rondom uw praktijk
  • Altijd telefonisch juridisch advies, ook bij een dreigend geschil
  • Ruime mogelijkheden voor mediation
Uw offerte aanvragen

VvAA beroepsrechts­bijstand­verzekering

Verzekerd van deskundig juridisch advies

Heeft u een eigen praktijk of werkt u als zzp’er? Dan is het handig dat u juridische bijstand krijgt wanneer dit nodig is. Bijvoorbeeld bij een klacht, of als u een geschil krijgt met een collega, buurman of werknemer. Onze juristen hebben kennis en ervaring op alle belangrijke rechtsgebieden.

Persoonlijk advies op maat

Twijfelt u over de beste verzekering voor uw situatie? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn volledig gespecialiseerd in beroepsrechtsbijstand én aansprakelijkheid voor zorgverleners. Onze advocaten houden zich onder andere bezig met gezondheidsrecht, overeenkomstenrecht, geschillen met zorgverzekeraars, arbeidsrecht en privacy. 

Uw offerte aanvragen

Uw voordelen op een rij

  • Wij zijn de expert in klacht- en tuchtrecht.
  • Uitgebreide dekking rondom samenwerkingsgeschillen.
  • Altijd snel en accuraat juridisch advies dankzij onze juridische helpdesk.

Expert op het gebied van gezondheidsrecht

Dagelijks hebben wij te maken met vraagstukken van (para)medici. Hierdoor hebben wij ontzettend veel kennis en ervaring opgebouwd omtrent mogelijke problematiek binnen uw vakgebied. Als geen ander kunnen wij u deskundige, juridische ondersteuning geven. Wij helpen u graag.

Ondersteuning vanaf het eerste signaal

Met een beroepsrechtsbijstandverzekering helpen wij u al in het allereerste stadium: bij een dreigende klacht. Hebt u het gevoel dat een patiënt ontevreden is? Dan kunt u bij ons al terecht voor advies. Veelal kan verdere escalatie zo voorkomen worden.

De juiste bijstand bij ieder conflict

Naast bijstand in klacht- en tuchtzaken bieden wij ook hulp en juridische ondersteuning bij o.a. samenwerkingsgeschillen, onduidelijkheid over een bestemmingsplan of concurrentiebeding, stalking, en onvrede met buren, werkgever of werknemers. Een brede ondersteuning op vele fronten.

Ondersteuning van A tot Z

Een klacht en een claim lopen sinds de komst van de Wkkgz sneller in elkaar over als de patiënt ontevreden is en wellicht ook nog een vergoeding eist wegens geleden schade. Voor ondersteuning van A tot Z in dit traject hebt u zowel de beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering (claim) als de beroeps­rechts­bijstand­verzekering (klacht) nodig.

Als beide verzekeringen bij VvAA lopen, dan kunnen we onze juridische expertise bundelen. De kans op een vroegtijdige oplossing is hierdoor groter, waardoor procedures bij de Geschilleninstantie of het Tuchtcollege hopelijk voorkomen kunnen worden.

Advies op maat ▹

VvAA juridische helpdesk

Wilt u informatie, hebt u een juridische vraag, of wilt u direct advies? Wij helpen u graag.

Extra mee te verzekeren

 

Onze beroepsrechtsbijstandverzekering kan volledig afgestemd worden op uw wensen en voorkeuren. Afhankelijk van uw situatie kiest u eenvoudig voor één of meerdere aanvullende modules. Een compleet overzicht van alle dekkingen vindt u in de polisvoorwaarden.

1. Geschillen binnen uw samenwerkingsverband

Stel u werkt in een maatschap met anderen en iemand wil uit de maatschap treden. Er ontstaat vervolgens ruzie over de gevolgen van het uit elkaar gaan. Wat doet u dan? Voor deze en andere onderlinge geschillen binnen uw samenwerkingsverband kunt u zich aanvullend verzekeren. De premie is afhankelijk van de grootte van uw samenwerkingsverband.

2. Arbeidsgeschillen met werknemers

Een van uw werknemers functioneert niet en u wilt de arbeidsovereenkomst beëindigen. Hoe regelt u zoiets? Rechtsbijstand voor geschillen met uw werknemers in loondienst kunt u meeverzekeren. De premie is afhankelijk van het aantal medewerkers in uw praktijk. De werknemers die u voor arbeidsgeschillen meeverzekert hebben dan ook meteen recht op rechtshulp bij klachten en tuchtzaken.

3. Extra praktijkpanden

Uw eerste praktijkpand is standaard verzekerd bij uw beroepsrechtsbijstand. Daarnaast kun u ook extra praktijkpanden in Nederland meeverzekeren voor juridische hulp en geschillen. Er is bijvoorbeeld dekking voor een geschil met de aannemer als u uw praktijkpand verbouwt of een geschil dat u heeft met de verhuurder van een van de verzekerde praktijkpanden.

Vrije advocaatkeuze

 

Inzet van een advocaat is verplicht

Rechtsbijstand in uw rechtsbijstandverzekering krijgt u van de gespecialiseerde juristen van VvAA Rechtsbijstand. Soms kunt u een eigen advocaat inschakelen. Dat is voor procedures waarbij de inzet van een advocaat verplicht is. Bespreek dit vooraf met ons. Na overleg met u schakelen wij u de advocaat voor u in. Vaak krijgt u tot maximaal € 50.000 per zaak vergoed, zolang de kosten redelijk en gebruikelijk zijn. Voor sommige procedures gelden andere maxima. Die vindt u in de verzekeringsvoorwaarden.

Inzet van een advocaat is NIET verplicht

Bij gerechtelijke en administratieve procedures waarbij de inzet van een advocaat niet verplicht is, zoals bij de kantonrechter, de bestuursrechter of bij een UWV-ontslag-procedure, kunt u zich laten bijstaan door een jurist van VvAA. U mag dan ook kiezen voor een eigen advocaat. In die gevallen is het maximale bedrag tot € 7.500 per zaak. Wel met een eigen risico. Vanaf de ingangsdatum van deze aanvullende dekking moet u rekening houden met een wachttijd van 6 maanden. Ook hier geldt dat wij altijd de advocaat, na overleg met u, inschakelen.
 

Geschillenregeling

Er kan een geschil van mening ontstaan tussen u en de jurist van VvAA. Dit kan gaan over de inschatting van de kans op succes of het accepteren van een voorstel van de tegenpartij. Dit meningsverschil kan dan worden voorgelegd aan een gezamenlijk aan te wijzen, onafhankelijke advocaat die hierover, op kosten van VvAA Rechtsbijstand, een bindend advies uitbrengt.

Wanneer de advocaat uw visie deelt, behandelt VvAA Rechtsbijstand het dossier verder, rekening houdend met het advies. Wanneer de advocaat de visie van VvAA Rechtsbijstand deelt, verleent VvAA geen verdere juridische bijstand. U kunt er voor kiezen om de zaak voor eigen rekening en risico voort te zetten. Meer informatie vindt u in onze voorwaarden.
Wat is niet verzekerd?
Er zijn geschillen waarvoor u geen recht hebt op rechtsbijstand. Bijvoorbeeld als u voor het behartigen van uw belangen aanspraak kunt maken op uw beroep­s­aansprakelijkheids­­verzekering. Of wanneer uw geschil gaat over een wet of regel die door de overheid is vastgesteld en die voor iedereen geldt. De uitzonderingen vindt u in de polisvoorwaarden.

Voorwaarden en aanvullende informatie

 

Op de verzekeringskaart ziet u de meest relevante productinformatie. Zo kunt u onze verzekering vergelijken met die van andere verzekeraars.

Hulp nodig?

Kijk op onze servicepagina voor meer informatie en de veelgestelde vragen.