Inloggen

Rechtsbijstandverzekering beroep

  • Ruime dekking voor geschillen rondom uw praktijk
  • Altijd telefonisch juridisch advies, ook bij een dreigend geschil
  • Ruime mogelijkheden voor mediation
Direct een offerte aanvragen

Beroepsrechtsbijstandverzekering van VvAA

Voor een zorgeloze uitoefening van je vak

Verzekerd van deskundig juridisch advies

Heeft u een eigen praktijk of werkt u als ZZP’er? Dan is het handig dat u juridische bijstand krijgt wanneer dit nodig is. Bijvoorbeeld bij een klacht, of als u een geschil krijgt met een collega, buurman of werknemer. Onze juristen hebben kennis en ervaring op alle belangrijke rechtsgebieden.

Persoonlijk advies op maat

Twijfelt u over de beste verzekering voor uw situatie? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn volledig gespecialiseerd in beroepsrechtsbijstand én aansprakelijkheid voor zorgverleners. Onze advocaten houden zich o.a. bezig met gezondheidsrecht, overeenkomstenrecht, geschillen met zorgverzekeraars, arbeidsrecht en privacy. 

Offerte aanvragen

De voordelen op een rij:

Wij zijn de expert in klacht- en tuchtrecht

Uitgebreide dekking rondom samenwerkingsgeschillen

Altijd snel en accuraat juridisch advies dankzij onze helpdesk: 030 247 49 99

Het unieke van VvAA rechtsbijstand

Expert op het gebied van gezondheidsrecht

Dagelijks hebben wij te maken met vraagstukken van (para)medici. Hierdoor hebben wij ontzettend veel kennis en ervaring opgebouwd omtrent mogelijke problematiek binnen uw vakgebied. Als geen ander kunnen wij u deskundige, juridische ondersteuning geven. Wij helpen u graag. 
Ondersteuning vanaf het eerste signaal

Met een beroepsrechtsbijstandverzekering helpen wij u al in het allereerste stadium: bij een dreigende klacht. Hebt u het gevoel dat een patiënt ontevreden is? Dan kunt u bij ons al terecht voor advies. Veelal kan verdere escalatie zo voorkomen worden.
De juiste bijstand bij ieder conflict

Naast bijstand in klacht- en tuchtzaken bieden wij ook hulp en juridische ondersteuning bij o.a. samenwerkingsgeschillen, onduidelijkheid over een bestemmingsplan of concurrentiebeding, stalking, en onvrede met buren, werkgever of werknemers. Een brede ondersteuning op vele fronten. 

Ondersteuning van A tot Z

Een klacht en een claim lopen sinds de komst van de Wkkgz sneller in elkaar over als de patiënt ontevreden is en wellicht ook nog een vergoeding eist wegens geleden schade. Voor ondersteuning van A tot Z in dit traject hebt u zowel de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (claim) als de beroepsrechtsbijstandverzekering (klacht) nodig.

Als beide verzekeringen bij VvAA lopen, dan kunnen we onze juridische expertise bundelen. De kans op een vroegtijdige oplossing is hierdoor groter, waardoor procedures bij de Geschilleninstantie of het Tuchtcollege hopelijk voorkomen kunnen worden.

> Direct naar advies op maat

VvAA juridische helpdesk

Wilt u informatie, hebt u een juridische vraag, of wilt u direct advies? Wij helpen u graag.

Extra mee te verzekeren

Onze beroepsrechtsbijstandverzekering kan volledig afgestemd worden op uw wensen en voorkeuren. Afhankelijk van uw situatie kiest u eenvoudig voor één of meerdere aanvullende modules. Een compleet overzicht van alle dekkingen vindt u in de polisvoorwaarden.

1. Geschillen binnen uw samenwerkingsverband

Stel u werkt in een maatschap met anderen en iemand wil uit de maatschap treden. Er ontstaat vervolgens ruzie over de gevolgen van het uit elkaar gaan. Wat doet u dan? Voor deze en andere onderlinge geschillen binnen uw samenwerkingsverband kunt u zich aanvullend verzekeren. De premie is afhankelijk van de grootte van uw samenwerkingsverband.

2. Arbeidsgeschillen met werknemers

Een van uw werknemers functioneert niet en u wilt de arbeidsovereenkomst beëindigen. Hoe regelt u zoiets? Rechtsbijstand voor geschillen met uw werknemers in loondienst kunt u meeverzekeren. De premie is afhankelijk van het aantal medewerkers in uw praktijk. De werknemers die u voor arbeidsgeschillen meeverzekert hebben dan ook meteen recht op rechtshulp bij klachten en tuchtzaken.

3. Extra praktijkpanden

Uw eerste praktijkpand is standaard verzekerd bij uw beroepsrechtsbijstand. Daarnaast kun u ook extra praktijkpanden in Nederland meeverzekeren voor juridische hulp en geschillen. Er is bijvoorbeeld dekking voor een geschil met de aannemer als u uw praktijkpand verbouwt of een geschil dat u heeft met de verhuurder van een van de verzekerde praktijkpanden.

Relevante artikelen

Vrije advocaatkeuze

Bij een gerechtelijke of administratieve procedure hebt u het recht om zelf een rechtshulpverlener of advocaat te kiezen, ook als deze niet bij VvAA werkzaam is. U kunt bij ons terecht voor advies over de jurist of advocaat die uw belangen het beste kan behartigen.

Leg uw verzoek om uw zaak te laten behandelen door een externe advocaat altijd aan ons voor. Wij beoordelen de aanvraag en verstrekken de opdracht aan de advocaat. U kunt kiezen voor:

  • Behandeling door een VvAA Rechtsbijstand jurist. Wij vergoeden alle kosten.
  • Behandeling door een externe advocaat. U hebt recht op een kostenvergoeding van maximaal € 7.500,-. (€ 250,- eigen risico)

Geschillenregeling

Er kan een geschil van mening ontstaan tussen u en de jurist van VvAA. Dit kan gaan over de inschatting van de kans op succes of het accepteren van een voorstel van de tegenpartij. Dit meningsverschil kan dan worden voorgelegd aan een gezamenlijk aan te wijzen, onafhankelijke advocaat die hierover, op kosten van VvAA Rechtsbijstand, een bindend advies uitbrengt.

Wanneer de advocaat uw visie deelt, behandelt VvAA Rechtsbijstand het dossier verder, rekening houdend met het advies. Wanneer de advocaat de visie van VvAA Rechtsbijstand deelt, verleent VvAA geen verdere juridische bijstand. U kunt er voor kiezen om de zaak voor eigen rekening en risico voort te zetten. Meer informatie vindt u in onze voorwaarden. 

Voorwaarden en aanvullende informatie

Verzekeringskaart

Op de verzekeringskaart ziet u de meest relevante productinformatie. Zo kunt u onze verzekering vergelijken met die van andere verzekeraars. 

VvAA beroepsrechtsbijstandverzekering >

Hulp nodig?

Kijk op onze servicepagina voor meer informatie en de veelgestelde vragen.
Wat is niet verzekerd?
Er zijn geschillen waarvoor u geen recht hebt op rechtsbijstand. Bijvoorbeeld als u voor het behartigen van uw belangen aanspraak kunt maken op uw beroep­s­aansprakelijkheids­­verzekering. Of wanneer uw geschil gaat over een wet of regel die door de overheid is vastgesteld en die voor iedereen geldt. De uitzonderingen vindt u in de polisvoorwaarden.