Inloggen

Uw aansprakelijkheid uitstekend verzekerd

Een medische fout waarvoor u als verloskundige aansprakelijk wordt gesteld, kan flinke gevolgen hebben. Een aansprakelijkheidsverzekering met voorwaarden die zijn afgestemd op de risico’s van uw beroep is op zo'n moment onmisbaar.
Vrijblijvende offerte aanvragen

Voordelen van onze aansprakelijkheidsverzekering

 
 • Uw aansprakelijkheid is op vele locaties verzekerd
  Uw aansprakelijkheid bij de zorg die u verleent is ook op andere locaties verzekerd, zoals bij de patiënt thuis. 
 • Screeningswerkzaamheden zijn verzekerd 
  U bent verzekerd voor screeningswerkzaamheden in eerstelijns prenatale screening centra. Daarvoor moet u als verloskundige in het bezit zijn van het certificaat ‘Echografie voor verloskundigen'.
 • Dekking voor incidentele medische hulp
  Incidenteel medische hulp die u verleent bij een ongeval of een plotseling opkomende ziekte. Ook vrijwilligerswerk is verzekerd. U heeft wereldwijde dekking met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada.

25% korting als jong professional

Heb jij minder dan 5 jaar geleden je eerste (para)medische studie (HBO/WO) afgerond?
Dan krijg je maar liefst 25% premiekorting, zolang je jong professional bent. 

Dekkingen

Op vele locaties verzekerd

Uw aansprakelijkheid bij de zorg die u verleent is ook op andere locaties verzekerd, zoals bij de patiënt thuis.

Medische hulp bij een ongeval

Incidenteel medische hulp die u verleent bij een ongeval of een plotseling opkomende ziekte is wereldwijd verzekerd. Let op: met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada.

Vrijwilligerswerk

U heeft wereldwijde dekking bij het doen van vrijwilligerswerk gerelateerd aan uw beroepsuitoefening. Let op: met uitzondering van vrijwilligerswerk in de Verenigde Staten en Canada.

Werkgeversaansprakelijkheid

Uw werknemers kunnen ook schade oplopen tijdens werktijd. Gebeurt dit onder werktijd dan valt dit ook onder de dekking. Ook als uw werknemers tijdens werktijd een verkeersongeval krijgen in hun auto, op de fiets of als voetganger, dan is de opgelopen schade ook verzekerd.

Uitloop bij pensioen

Uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering eindigt wanneer u definitief stopt met uw praktijk en uw beroep, wanneer u met pensioen gaat. Mocht u daarna nog claims krijgen voor schades die tijdens de looptijd van uw verzekering zijn veroorzaakt, dan is dit risico meeverzekerd als u ten minste drie jaar bij VvAA verzekerd bent geweest.

Ook Wkkgz-claims goed verzekerd

Ook schadevergoedingen (als gevolg van een claim) tot € 25.000,- die door een geschilleninstantie zijn toegekend vallen onder de dekking van uw verzekering. De geschilleninstantie moet wel voldoen aan enkele kwaliteitseisen.

Bekijk het overzicht van alle door VvAA goedgekeurde geschilleninstanties. Bekijk ook de veelgestelde vragen over de Wkkgz.

Screening

U bent verzekerd voor screeningswerkzaamheden in eerstelijns prenatale screening centra. Daarvoor moet u als verloskundige in het bezit zijn van het certificaat ‘Echografie voor verloskundigen'.
     Voor een compleet overzicht van alle dekkingen en uitsluitingen raadpleegt u de polisvoorwaarden.
 

Wat is niet verzekerd?

Niet alles is gedekt. Lees hieronder een aantal voorbeelden van wat niet is verzekerd. Een volledig overzicht vindt u in de polisvoorwaarden.

 • Schade door aantasting van de eer of goede naam. Wij vergoeden wel eventuele personenschade die hier uit voortvloeit.
 • Wanneer u niet meer ingeschreven staat in het BIG-register.
 • Wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor schade veroorzaakt door cybercrime en dataverlies.

Wie is verzekerd via uw verzekering?

 • Iedereen die werkt in uw praktijk of samenwerkingsverband en (para)medische handelingen verricht moet u meeverzekeren. Daarvoor betaalt u een aanvullende premie.
 • Werknemers die geen (para)medische handelingen verrichten, bijvoorbeeld de assistente die alleen de telefoon aanneemt, zijn ook verzekerd. U hoeft geen premie te betalen voor deze werknemers.
 • Stagiaires, studenten in opleiding en vrijwilligers zijn ook meeverzekerd zonder dat u daar premie voor hoeft te betalen. 
 • Uw waarnemer die u voor een bepaalde periode vervangt, vanwege uw afwezigheid, is ook meeverzekerd via uw verzekering. Dat geldt alleen voor de echte waarnemers, niet voor zzp'ers.

  Let op: Een zzp'er regelt een verzekering omtrent beroepsaansprakelijkheid zelf. Vraag zzp'ers om een kopie van de polis.

Aanvullende dekkingen

Goed werkgeverschap personeelsongevallen

Deze aanvullende dekking biedt een oplossing wanneer uw werknemers of ander personeel (in opdracht van u) letselschade oplopen, terwijl aan uw zorgplicht is voldaan.

Inlooprisico

Bij aanvang van de verzekering kunt u het inlooprisico meeverzekeren. Het inlooprisico is bedoeld voor schades uit het verleden, waar u niets van af weet of van af kunt weten. Een schadeclaim valt namelijk alleen maar onder de dekking als de fout én de aanspraak daarop binnen de looptijd van de verzekering liggen.

Gemaakte fouten waar u van af weet die zijn gebeurd tijdens de looptijd van de ‘oude’ verzekering moet u nog bij uw vorige verzekeraar melden voordat u overstapt naar de VvAA aansprakelijkheidsverzekering. Dan zijn die nog verzekerd onder uw oude verzekering.

Dekking Wkkgz-risico's

De Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders een klachtenregeling te hebben. De VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schadevergoedingen die door een erkende geschilleninstantie worden toegekend. Het moet dan wel gaan om binnen de voorwaarden gedekte gebeurtenissen. Meer weten over de Wkkgz? Bekijk dan de veelgestelde vragen.

Praktische informatie


Heeft u al een VvAA aansprakelijkheidsverzekering? Download in MijnVvAA de voorwaarden van uw verzekering.
Wilt u een vergelijking maken? Bekijk dan de verzekeringskaart met de meest relevante productinformatie.

Hulp nodig?

Kijk op onze servicepagina voor meer informatie en de veelgestelde vragen.
*Op de verzekeringskaart ziet u de meest relevante productinformatie. Zo kunt u onze verzekering vergelijken met die van andere verzekeraars.