Inloggen

Uw voordelen:

 • Uw aansprakelijkheid goed verzekerd
 • Dekking voor incidentele medische hulp en vrijwilligerswerk
 • Screeningswerkzaamheden zijn ook gedekt 
Bereken uw premie

Uw voordelen toegelicht

Specifieke dekkingen voor u als verloskundige

Als zelfstandig verloskundige kunt u aansprakelijk zijn voor schade die u of uw (eventuele) personeel veroorzaakt. De zeer ruime dekkingen zijn in nauw overleg met uw collega's ontwikkeld. De aansprakelijkheidsverzekering voor verloskundigen sluit daarom naadloos aan op de ontwikkelingen in uw vakgebied.

 • Uw aansprakelijkheid is op vele locaties verzekerd
  Uw aansprakelijkheid bij de zorg die u verleent is ook op andere locaties verzekerd, zoals bij de patiënt thuis. 
 • Dekking voor incidentele medische hulp
  Incidentele medische hulp die u verleent bij een ongeval of een plotseling opkomende ziekte. Ook vrijwilligerswerk is verzekerd. U hebt wereldwijde dekking met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada.
 • Screeningswerkzaamheden zijn ook verzekerd 
  U bent verzekerd voor screeningswerkzaamheden in eerstelijns prenatale screening centra. Daarvoor moet u als verloskundige in het bezit zijn van het certificaat ‘Echografie voor verloskundigen'.

Bereken uw premie

Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd? Toelichting

Op vele locaties verzekerd

Uw aansprakelijkheid bij de zorg die u verleent is ook op andere locaties verzekerd, zoals bij de patiënt thuis.

Zaak- en vermogensschade zijn meeverzekerd

Beschadiging of het verloren gaan van zaken van derden en schade van patiënten zijn meeverzekerd.

Medische hulp bij een ongeval, EHBO

Incidentele medische hulp die u verleent bij een ongeval of een plotseling opkomende ziekte is wereldwijd verzekerd. Met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada.

Vrijwilligerswerk

U hebt wereldwijde dekking bij het doen van vrijwilligerswerk gerelateerd aan uw beroepsuitoefening. Met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada

Aansprakelijkheid voor fouten van werknemers

U bent verzekerd voor schade die veroorzaakt is door uw werknemers die (para-) medische handelingen verrichten. Deze werknemers moet u wel meeverzekeren.

Werkgeversaansprakelijkheid

Uw werknemers kunnen ook schade oplopen tijdens werktijd. Schade van uw werknemers valt ook onder de dekking. 

Werkgeversaansprakelijkheid verkeer

Wanneer uw werknemers tijdens werktijd een verkeersongeval krijgen in hun auto, op de fiets of als voetganger, is de schade die zij daardoor oplopen ook meeverzekerd.

Uitloop bij pensioen

Uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering eindigt wanneer u definitief stopt met uw praktijk en uw beroep, wanneer u met pensioen gaat. Mocht u daarna nog claims krijgen voor schades die tijdens de looptijd van uw verzekering zijn veroorzaakt, dan is dit risico meeverzekerd als u ten minste drie jaar bij VvAA verzekerd was.

Screening

U bent verzekerd voor screeningswerkzaamheden in eerstelijns prenatale screening centra. Daarvoor moet u als verloskundige in het bezit zijn van het certificaat ‘Echografie voor verloskundigen

Voor een compleet overzicht van alle vergoedingen downloadt u de polisvoorwaarden.


Bereken uw premie

Wat kunt u extra verzekeren?

Extra te verzekeren Toelichting
Goed werkgeverschap

Voor alle werkgevers in de zorg die de VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben. Uw werknemers zijn de verzekerden, inclusief uitzendkrachten en stagiairs. Deze aanvullende dekking vergoedt alle personenschade tot de verzekerde bedragen. Bij deze dekking hoeft niet eerst de aansprakelijkheid te worden aangetoond voordat de uitkering kan plaatsvinden.

Inlooprisico

Bij aanvang van een verzekering kunt u het inlooprisico meeverzekeren. Het inlooprisico is bedoeld voor schades uit het verleden waar u niets van af weet of van af kunt weten. Een schadeclaim valt namelijk alleen maar onder de dekking als zowel de fout als de aanspraak daarop binnen de looptijd van de verzekering liggen. Gemaakte fouten waar u van af weet die zijn gebeurd tijdens de looptijd van de ‘oude’ verzekering moet u nog bij uw vorige verzekeraar melden voordat u overstapt naar de VvAA aansprakelijkheidsverzekering. Dan zijn die nog verzekerd onder uw oude verzekering.


Wie is verzekerd?

 • Iedereen die werkt in uw praktijk of samenwerkingsverband en (para)medische handelingen verricht moet u meeverzekeren. Daarvoor betaalt u een aanvullende premie.
 • U betaalt geen aanvullende premie voor uw feitelijke waarnemer, stagiaires, studenten in opleiding en vrijwilligers.

Let op:

 • Uitzendkrachten en gedetacheerden zijn in principe door het uitzendbureau of detacheringsbureau verzekerd. Checkt u dat vooraf. 
 • Een ZZP-er regelt zijn beroepsaansprakelijkheid zelf. Tip: vraag de ZZP-er om een kopie van de polis.
 • Een ZZP-er die bij verschillende opdrachtgevers werkt verzekert zich als ‘zelfstandige’’.
 • Het tarief ‘waarnemer’ is alleen geschikt voor echte waarnemers. Dus bij het vervangen van - bij voorbeeld-  een zwangere of zieke collega.
 • Werkzaamheden binnen een instelling zijn normaliter verzekerd via de instelling. Bespreekt u dat goed en leg het contractueel vast.

Wat is niet verzekerd?

Niet alles is gedekt. Lees hieronder enkele voorbeelden van wat niet verzekerd is. Wij vergoeden geen schade:
 • die verband houdt met het alsnog geheel, gedeeltelijk of opnieuw verrichten van werkzaamheden die door of onder uw verantwoordelijkheid niet of onzorgvuldig zijn uitgevoerd;
 • door cybercrime en dataverlies. Wij vergoeden bijvoorbeeld geen schade als gevolg van aanspraken door een hack, systeeminbraak, verloren data en cyberaanvallen;
 • als u voor het verzekerd beroep niet meer staat ingeschreven in het BIG-register;
 • die het gevolg is van door u uitgevoerde cosmetische handelingen inclusief de daarvoor gebruikte cosmetische producten en medische hulpmiddelen
 • door gemaakte fouten tijdens de looptijd van uw 'oude' verzekering waar u van af wist maar die u niet gemeld hebt bij uw vorige verzekeraar.
Een volledig overzicht vindt u in de polisvoorwaarden.

Dekking Wkkgz-risico’s

De Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) verplicht per 1 januari 2017 zorgaanbieders een klachtenregeling te hebben. Ook moet u een onafhankelijke klachtenfunctionaris hebben en u aansluiten bij een geschilleninstantie. Uitspraken door erkende geschilleninstanties nemen wij in principe over. 

Wij vergoeden schadevergoedingen tot € 25.000,- die door een geschilleninstantie zijn toegekend, mits het gaat om gebeurtenissen die binnen de verzekeringsvoorwaarden vallen. De geschilleninstantie moet wel voldoen aan enkele kwaliteitseisen. 

Bekijk hier het overzicht van alle door VvAA goedgekeurde geschilleninstanties.

Wij vergoeden de volgende kosten:

 • de griffiekosten van de patiënt, als die in het gelijk wordt gesteld
 • de kosten voor rechtsbijstand voor het voeren van verweer tegen een aanspraak tot schadevergoeding, als wij de rechtsbijstand op ons verzoek verlenen of wanneer wij vooraf met het verlenen van rechtsbijstand hebben ingestemd
 • de behandelkosten van een geschil. De kosten die de geschillencommissie maakt voor het in behandeling nemen van een geschil zijn mogelijk gedekt via uw beroepsorganisatie. Bent u niet aangesloten of is er geen voorziening getroffen door uw beroepsorganisatie dan kan VvAA u hiervoor dekking verlenen.
Bekijk ook de veelgestelde vragen over de Wkkgz

Voorwaarden en informatie

Verzekeringskaart

Op de verzekeringskaart ziet u de meest relevante productinformatie. Zo kunt u onze verzekering vergelijken met die van andere verzekeraars.

Verzekeringskaart Beroepsaansprakelijkheidsverzekering >

Hulp bij schade

Kunnen we u helpen?

Reisschade melden | VvAA
Uw schade melden

De stappen om uw schade te melden hebben we voor u op een rij gezet.

Verzekering wijzigen | VvAA
Verzekering wijzigen

U regelt het gemakkelijk online in uw persoonlijke MijnVvAA-omgeving.

Bellen met Ledenservice | VvAA
Ledenservice

030 247 47 89

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u bereikbaar.
Antwoorden op veelgestelde vragen | VvAA
Chat

Chat nu met een adviseur van onze Ledenservice.