Aansprakelijk­heidsverzekering voor huisartsen

Uw aansprakelijkheid uitstekend verzekerd

Vrijblijvende offerte aanvragen
 • Afgestemd op uw beroep
 • Unieke uitloopdekking bij pensionering
 • Bijstand en schadevergoeding bij een Wkkgz-claim
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering huisarts - Mannelijke huisarts onderzoekt oor van jonge vrouw.

Voordelen

 • Afgestemd op uw beroep
  De aansprakelijkheidsverzekering voor huisartsen is geheel afgestemd op de risico’s van uw beroep, in én buiten uw huisartsenpraktijk. Dus ook uw werkzaamheden bij de patiënt thuis, in een verzorgingshuis of uw diensten op de huisartsenpost (HAP) zijn verzekerd. Van uzelf én uw meeverzekerde werknemers.
 • Unieke uitloopdekking bij pensionering
  Stel, u ontvangt na uw pensionering nog een schadeclaim die tijdens de looptijd van uw verzekering is veroorzaakt. Het risico is dan meeverzekerd als u minimaal drie jaar bij ons was verzekerd.
 • Bijstand en schadevergoeding bij een Wkkgz-claim
  U kunt rekenen op onze deskundige (juridische) bijstand bij een claim op basis van de Wkkgz. Ook vergoeden wij de schade die de Wkkgz-geschilleninstantie toekent tot € 25.000.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Wat is verzekerd?

Bekijk voor een compleet overzicht van alle dekkingen en uitsluitingen de polisvoorwaarden.

Bescherming bij claims

Deze verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van aanspraken tegen u als gevolg van schade waarvoor u aansprakelijk bent. De schade moet veroorzaakt zijn tijdens de bevoegde uitoefening van uw beroep. Verzekerd is letselschade, de schade aan goederen én de vermogensschade van patiënten. Wij staan u bij en voeren verweer voor u als dat nodig is.

Werk­gevers­aansprakelijk­heid

Uitloop bij pensioen

Meewerken aan een WMO-onder­zoek

Vermogens­schade

Bijzondere bekwaam­heden

Wereld­wijde dekking

Hoe klanten ons beoordelen

95% van onze klanten zou ons aanbevelen

8.5

van de 10 (via Feedback Company) van 193 reviews

Wat is niet verzekerd?

Niet alles is gedekt. Lees hieronder een aantal voorbeelden van wat niet is verzekerd.

 • Wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor schade veroorzaakt door cybercrime en dataverlies

 • Wanneer u niet meer ingeschreven staat in het BIG-register

 • Cosmetische handelingen vallen niet onder de dekking van uw aansprakelijkheidsverzekering

Naar de voorwaarden

Wie is verzekerd?

Wie is verzekerd via uw verzekering?

 • Iedereen die werkt in uw praktijk of samenwerkingsverband en (para)medische handelingen verricht moet u meeverzekeren. Bijvoorbeeld een huisarts in loondienst of een praktijkondersteuner. Daarvoor betaalt u een premie.
 • Stagiaires, studenten in opleiding en vrijwilligers zijn meeverzekerd zonder dat u daar premie voor hoeft te betalen. Dat geldt ook voor doktersassistenten in loondienst.
 • De waarnemer die u of een andere verzekerde voor een bepaalde periode vervangt, door ziekte of vakantie, is ook meeverzekerd via uw verzekering.
 • Zorgverleners in een zorgketen die in opdracht van u werkzaamheden verrichten zijn meeverzekerd.
 • De niet-medisch praktijkhouder is ook meeverzekerd voor werkgeversaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Werkt u met zzp’ers?

De zzp’ers in uw praktijk moeten een eigen verzekering hebben. U kunt ze meeverzekeren, maar de eigen verzekering van de zzp’er gaat altijd voor.

Zorg voor een degelijke overeenkomst van opdracht en vraag de zzp’er om een kopie van de aansprakelijkheidsverzekeringspolis.

Startende huisarts?

Start je binnen één jaar na afronding van je huisartsenopleiding als waarnemer, bekijk dan het VvAA Waarnemerspakket speciaal voor startende huisartsen. Krijg ondersteuning en advies van één adviseur, die alle zakelijke beslommeringen rondom je beroep uit handen neemt. En je beroepsaansprakelijkheid valt daar ook onder.

Naar het Waarnemerspakket

Aanvullend verzekeren

Arbeids­ongevallen personeel (goed werkgever­schap)

Deze aanvullende dekking biedt een oplossing wanneer uw werknemers of ander personeel (in opdracht van u) letselschade oplopen, terwijl aan uw zorgplicht is voldaan. Bijvoorbeeld bij een ongeval van een medewerker tijdens een bedrijfsuitje.

Zuivere vermogens­schade aan opdracht­gevers

Inlooprisico

Cosmetische ingrepen

Opzicht

Werken met top­sporters

Dekking Wkkgz-risico's

De Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders een klachtenregeling te hebben. Met onze beroeps­aansprakelijkheids­verzekering bent u verzekerd voor schadevergoedingen die door een erkende geschilleninstantie worden toegekend. Uiteraard wel binnen de voorwaarden gedekte gebeurtenissen. Meer weten over de Wkkgz? Bekijk dan de veelgestelde vragen.

Informatie en voorwaarden

De VvAA Aansprakelijkheidsverzekering voor huisartsen heeft verschillende varianten. Download in MijnVvAA de voorwaarden die voor uw verzekering gelden.

Vragen?

Wij helpen graag. Bekijk de veelgestelde vragen op onze servicepagina.

Servicepagina
Veelgestelde vragen
PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen