Inloggen

Uw aansprakelijkheid uitstekend verzekerd

Een medische fout waarvoor u als huisarts aansprakelijk wordt gesteld, kan ingrijpende gevolgen hebben. Een aansprakelijkheidsverzekering met voorwaarden die zijn afgestemd op de risico’s van uw beroep, in én buiten uw dagelijkse huisartsenpraktijk, is op zo'n moment onmisbaar.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Voordelen van onze aan­sprakelijk­heids­verzekering

 
 • Geheel afgestemd op uw beroep
  De aansprakelijkheidsverzekering voor huisartsen is geheel afgestemd op de risico’s van uw beroep, in én buiten uw huisartsenpraktijk.
 • Unieke uitloopdekking bij pensionering
  Stel, u ontvangt na uw pensionering nog een schadeclaim die tijdens de looptijd van uw verzekering is veroorzaakt. Het risico is dan meeverzekerd als u minimaal drie jaar bij ons was verzekerd.
 • Bijstand en schadevergoeding bij een Wkkgz-claim
  U kunt rekenen op onze deskundige (juridische) bijstand bij een claim op basis van de Wkkgz. Ook vergoeden wij de schade die de Wkkgz-geschilleninstantie toekent tot € 25.000,-.

Startende huisarts? Ontdek het waarnemerspakket

Start je binnenkort als waarnemer? Bekijk dan het VvAA waarnemerspakket speciaal voor startende huisartsen. Krijg ondersteuning en advies van één adviseur, die alle zakelijke beslommeringen rondom je beroep uit handen neemt. En beroepsaansprakelijkheid valt daar ook onder.

Dekkingen

Bescherming bij claims

Deze verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van aanspraken tegen u als gevolg van schade waarvoor u aansprakelijk bent. De schade moet veroorzaak zijn tijdens de bevoegde uitoefening van uw beroep. Verzekerd is letselschade, de schade aan goederen én de vermogensschade van patiënten. Wij staan u bij en voeren verweer voor u als dat nodig is.

Werkgeversaansprakelijkheid

Uw werknemers kunnen ook schade oplopen tijdens werktijd. Gebeurt dit onder werktijd dan valt dit ook onder de dekking. Ook als uw werknemers tijdens werktijd een verkeersongeval krijgen in hun auto, op de fiets of als voetganger, dan is de opgelopen schade ook verzekerd.

Uitloop bij pensioen

Uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering eindigt als u met pensioen gaat. Mocht u daarna nog een schadeclaim krijgen, die tijdens de looptijd van uw verzekering is veroorzaakt, dan is dit meeverzekerd als u minimaal drie jaar bij ons verzekerd was.

Vermogensschade

Niet alleen letselschade en zaakschade vallen onder de dekking van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De vermogensschade van uw patiënt valt hier ook onder. Bijvoorbeeld: uw patiënt kan door een beroepsfout een jaar niet werken en is de kostwinner. Die schade noemen we vermogensschade.

Vermogensschade van een opdrachtgever waar u keuringen voor verricht valt niet onder de dekking van deze verzekering. Daarvoor is er de Zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers (ZVO) verzekering.

Ook Wkkgz-claims goed verzekerd

Ook schadevergoedingen (als gevolg van een claim) tot € 25.000,- die door een geschilleninstantie zijn toegekend vallen onder de dekking van uw verzekering. De geschilleninstantie moet wel voldoen aan enkele kwaliteitseisen.

Bekijk het overzicht van alle door VvAA goedgekeurde geschilleninstanties. Bekijk ook de veelgestelde vragen over de Wkkgz.

Bijzondere bekwaamheden

Aansprakelijkheid bij het verrichten van bijzondere bekwaamheden. Astma/COPD, diabeteszorg, reizigersadvisering en hart- en vaatziekten zijn bijvoorbeeld meeverzekerd.

Verlenen van noodhulp

Deze verzekering geeft dekking voor de werkzaamheden die u verricht als huisarts in Nederland. Maar wanneer u noodhulp verleent ook wereldwijde dekking, met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada.
     Voor een compleet overzicht van alle dekkingen en uitsluitingen raadpleegt u de polisvoorwaarden.
 

Wat is niet verzekerd?

Niet alles is gedekt. Lees hieronder een aantal voorbeelden van wat niet is verzekerd. Een volledig overzicht vindt u in de polisvoorwaarden.

 • Wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor schade veroorzaakt door cybercrime en dataverlies.
 • Wanneer u niet meer ingeschreven staat in het BIG-register.
 • Cosmetische handelingen vallen niet onder de dekking van uw aansprakelijkheidsverzekering

Wie is verzekerd via uw verzekering?

 • Iedereen die werkt in uw praktijk of samenwerkingsverband en (para)medische handelingen verricht moet u meeverzekeren. Bijvoorbeeld een huisarts in loondienst of een praktijkondersteuner. Daarvoor betaalt u een premie.
 • Stagiaires, studenten in opleiding en vrijwilligers zijn meeverzekerd zonder dat u daar premie voor hoeft te betalen. 
 • Uw waarnemer die u voor een bepaalde periode vervangt, vanwege uw afwezigheid, is ook meeverzekerd via uw verzekering.
 • Zorgverleners in een zorgketen die in opdracht van u werkzaamheden verrichten zijn meeverzekerd.

  Let op: Een zzp'er regelt een verzekering omtrent beroepsaansprakelijkheid zelf. Vraag zzp'ers om een kopie van de polis.

Aanvullende dekkingen

Goed werkgeverschap personeelsongevallen

Deze aanvullende dekking biedt een oplossing wanneer uw werknemers of ander personeel (in opdracht van u) letselschade oplopen, terwijl aan uw zorgplicht is voldaan.

Zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers

Alleen de vermogensschade van de patiënt valt onder de dekking van uw verzekering. Werkt u met opdrachtgevers? Vermogensschade van een opdrachtgever waar u bijvoorbeeld keuringen voor verricht, valt niet onder de dekking van deze verzekering. Daarvoor bestaat de Zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers (ZVO) verzekering. Sluit daar een aparte verzekering voor af.

Inlooprisico

Bij aanvang van een verzekering kunt u het inlooprisico meeverzekeren. Het inlooprisico is bedoeld voor schades uit het verleden waar u niets van af weet of van af kunt weten. Een schadeclaim valt namelijk alleen maar onder de dekking als zowel de fout als de aanspraak daarop binnen de looptijd van de verzekering liggen.

Gemaakte fouten waar u van af weet die zijn gebeurd tijdens de looptijd van de ‘oude’ verzekering moet u nog bij uw vorige verzekeraar melden voordat u overstapt naar de VvAA aansprakelijkheidsverzekering. Dan zijn die nog verzekerd onder uw oude verzekering.

Cosmetische ingrepen

Cosmetische ingrepen vallen niet standaard onder de dekking van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Als u die werkzaamheden wilt meeverzekeren, dan kunnen we daar in de meeste gevallen een maatwerkoplossing voor bieden.

Werken met topsporters

Wanneer u met topsporters werkt, zijn die werkzaamheden niet standaard verzekerd onder de dekking van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering. U werkt bijvoorbeeld als arts of fysiotherapeut met voetballers uit de hoogste divisies of met olympische sporters. Deze werkzaamheden kunnen we mogelijk voor u verzekeren na een aanvullende acceptatie. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Dekking Wkkgz-risico's

De Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders een klachtenregeling te hebben. De VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schadevergoedingen die door een erkende geschilleninstantie worden toegekend. Het moet dan wel gaan om binnen de voorwaarden gedekte gebeurtenissen. Meer weten over de Wkkgz? Bekijk dan de veelgestelde vragen.

Praktische informatie


Heeft u al een VvAA aansprakelijkheidsverzekering? Download in MijnVvAA de voorwaarden van uw verzekering.
Wilt u een vergelijking maken? Bekijk dan de verzekeringskaart met de meest relevante productinformatie.

Hulp nodig?

Kijk op onze servicepagina voor meer informatie en de veelgestelde vragen.
*Op de verzekeringskaart ziet u de meest relevante productinformatie. Zo kunt u onze verzekering vergelijken met die van andere verzekeraars.