Inloggen

Uw voordelen:

 • Op elke locatie is uw zorg als dierenarts verzekerd
 • Uw nevenactiviteiten zijn ook meeverzekerd
 • Verzekerd bedrag tot € 50.000,- voor schade aan paarden
Bereken uw premie

VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor dierenartsen

Uw voordelen toegelicht

Specifieke dekkingen voor u als dierenarts

VvAA maakt onderscheid tussen dierenartsen voor gezelschapsdieren en overige dierenartsen, voor bijvoorbeeld landbouwhuisdieren of paarden. 

 • Uw zorg ook buiten uw praktijk verzekerd
  De zorg die u verleent is ook op andere locaties verzekerd, bijvoorbeeld bij uw cliënten thuis of op het bedrijf.
 • Nevenwerkzaamheden zijn meeverzekerd
  Nevenwerkzaamheden die in lijn liggen met de kennis en kunde van uw verzekerde hoofdberoep zijn meeverzekerd.
 • Verzekerd bedrag tot € 50.000,- voor schade aan paarden
  U krijgt een standaard dekking tot maximaal € 50.000,- per gebeurtenis bij schade aan paarden. Een hoger verzekerd bedrag is als maatwerk mogelijk. Daarvoor moet u een erkend paardendierenarts of erkend keuringsdierenarts voor paarden zijn.

Bereken uw premie

Schade aan paarden

 • Tot € 50.000,- per gebeurtenis
  U krijgt een standaard dekking tot maximaal € 50.000,- per gebeurtenis bij schade aan paarden. Een hoger verzekerd bedrag is als maatwerk mogelijk. Daarvoor moet u een erkend paardendierenarts of erkend keuringsdierenarts voor paarden zijn.


Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd? Toelichting

Op elke locatie verzekerd

De zorg die u verleent is ook op andere locaties verzekerd, bijvoorbeeld bij de cliënt thuis of op het bedrijf.

Nevenwerkzaamheden

Nevenwerkzaamheden die in lijn liggen met de kennis en kunde van uw verzekerde hoofdberoep zijn meeverzekerd.

Medische hulp bij een ongeval, EHBO

Incidentele medische hulp die u verleent bij een ongeval of een plotseling opkomende ziekte is wereldwijd verzekerd. Met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada.

Schade aan paarden

Schade aan paarden tot maximaal € 50.000,- per gebeurtenis. Een hoger verzekerd bedrag is als maatwerk mogelijk. Daarvoor moet u een erkend paardendierenarts of erkend keuringsdierenarts voor paarden zijn.

Vrijwilligerswerk

U hebt wereldwijde dekking bij het doen van vrijwillgerswerk gerelateerd aan uw beroepsuitoefening. Met uitzondering van vrijwilligerswerk in de Verenigde Staten en Canada.

Aansprakelijkheid voor fouten van werknemers

U bent verzekerd voor schade die veroorzaakt is door uw werknemers die (para-)veterinaire handelingen verrichten. Deze werknemers moet u wel meeverzekeren.

Werkgeversaansprakelijkheid 

Uw werknemers kunnen ook schade oplopen tijdens werktijd. Schade van uw werknemers valt ook onder de dekking. 

Uitloop bij pensioen

Uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering eindigt wanneer u definitief stopt met uw praktijk en uw beroep, wanneer u met pensioen gaat. Mocht u daarna nog claims krijgen voor schades die tijdens de looptijd van uw verzekering zijn veroorzaakt, dan is dit risico meeverzekerd als u ten minste drie jaar bij VvAA verzekerd was.

Bestuurdersaansprakelijkheid

U bent verzekerd voor aanspraken die voortvloeien uit een onbezoldigde bestuursfunctie in de gezondheidszorg als u ook de VvAA beroepsrechtsbijstandverzekering bij VvAA hebt.

Voor een compleet overzicht van alle vergoedingen downloadt u de polisvoorwaarden.


Bereken uw premie

Wat kunt u extra verzekeren?

Extra te verzekeren Toelichting
Goed werkgeverschap

Voor alle werkgevers in de zorg die de VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben. Uw werknemers zijn de verzekerden, inclusief uitzendkrachten en stagiairs. Deze aanvullende dekking vergoedt alle personenschade tot de verzekerde bedragen. Bij deze dekking hoeft niet eerst de aansprakelijkheid te worden aangetoond voordat de uitkering kan plaatsvinden.

Inlooprisico

Het inlooprisico is bedoeld voor schades uit het verleden waar u niets van afwist of kon weten. Een schadeclaim valt onder de dekking als deze zich heeft voorgedaan, is ingesteld én aangemeld tijdens de looptijd van de verzekering. Zowel de fout als de aanspraak moeten dus binnen de looptijd van de verzekering liggen. Bij aanvang van de verzekering kunt u het inlooprisico meeverzekeren op voorwaarde dat u direct voorafgaand aan de nieuwe verzekering een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij een andere maatschappij had.


Wie is verzekerd?

 • Iedereen die werkt in uw praktijk of samenwerkingsverband en (para-)veterinaire handelingen verricht moet u meeverzekeren. Daarvoor betaalt u een aanvullende premie.
 • U betaalt geen aanvullende premie voor uw feitelijke waarnemer, stagiaires, studenten in opleiding en vrijwilligers.

Let op:

 • Uitzendkrachten en gedetacheerden zijn in principe door het uitzendbureau of detacheringsbureau verzekerd. Checkt u dat vooraf.
 • Een ZZP'er regelt zijn beroepsaansprakelijkheid zelf. Tip: vraag de ZZP'er om een kopie van de polis.
 • Een ZZP'er die bij verschillende opdrachtgevers werkt verzekert zich als ‘zelfstandige’.
 • Het tarief ‘waarnemer’ is alleen geschikt voor echte waarnemers. Dus bij het vervangen van -bijvoorbeeld- een zwangere of zieke collega.
   

Wat is niet verzekerd?

Niet alles is gedekt. Lees hieronder enkele voorbeelden van wat niet verzekerd is. Wij vergoeden geen schade:
 • door statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek.
 • door cybercrime en dataverlies. Wij vergoeden bijvoorbeeld geen schade als gevolg van aanspraken door een hack, systeeminbraak, verloren data.
 • door handel en/of gebruik van verboden medicamenten en/of behandelmethoden.
 • door gemaakte fouten tijdens de looptijd van uw 'oude' verzekering waar u van afwist maar die u niet gemeld hebt bij uw vorige verzekeraar.
Een volledig overzicht vindt u in de polisvoorwaarden.

Voorwaarden en informatie

Verzekeringskaart

Op de verzekeringskaart ziet u de meest relevante productinformatie. Zo kunt u onze verzekering vergelijken met die van andere verzekeraars.

Verzekeringskaart Beroepsaansprakelijkheidsverzekering >

Hulp bij schade