Inloggen

Uw aansprakelijkheid uitstekend verzekerd

Een medische fout waarvoor u als dierenarts aansprakelijk wordt gesteld, kan flinke gevolgen hebben. Een ­aans­prakelijk­heids­verzekering met voorwaarden die zijn afgestemd op de risico’s van uw beroep is dan onmisbaar. In én buiten uw dagelijkse praktijk.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Voordelen van onze ­aan­sprakelijk­heids­verzekering

 
 • Uw zorg ook buiten uw praktijk verzekerd
  De zorg die u verleent is ook op andere locaties verzekerd, bijvoorbeeld bij uw cliënten thuis of op het bedrijf.
 • Nevenwerkzaamheden zijn meeverzekerd
  Nevenwerkzaamheden die in lijn liggen met de kennis en kunde van uw verzekerde hoofdberoep zijn meeverzekerd.
 • Verzekerd bedrag tot € 50.000,- voor schade aan paarden
  U krijgt een standaard dekking tot maximaal € 50.000,- per gebeurtenis bij schade aan paarden. Een hoger verzekerd bedrag is als maatwerk mogelijk. Daarvoor moet u een erkend paardendierenarts of erkend keuringsdierenarts voor paarden zijn.

25% korting als jong professional

Heb jij minder dan 5 jaar geleden je eerste (para)medische studie (HBO/WO) af­ge­rond? Dan krijg je maar liefst 25% premiekorting, zolang je jong professional bent. 

Dekkingen

Op elke locatie verzekerd

De zorg die u verleent is ook op andere locaties verzekerd, bijvoorbeeld bij de cliënt thuis of op het bedrijf.

Nevenwerkzaamheden

Nevenwerkzaamheden die in lijn liggen met de kennis en kunde van uw verzekerde hoofdberoep zijn meeverzekerd.

Schade aan paarden

Schade aan paarden tot maximaal € 50.000,- per gebeurtenis. Een hoger verzekerd bedrag is als maatwerk mogelijk. Daarvoor moet u een erkend paardendierenarts of erkend keuringsdierenarts voor paarden zijn.

Aansprakelijkheid voor fouten van werknemers

U bent verzekerd voor schade die veroorzaakt is door uw werknemers die (para-)veterinaire handelingen verrichten. Deze werknemers moet u wel meeverzekeren.

Uitloop bij pensioen

Uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering eindigt wanneer u definitief stopt met uw praktijk en uw beroep, wanneer u met pensioen gaat. Mocht u daarna nog claims krijgen voor schades die tijdens de looptijd van uw verzekering zijn veroorzaakt, dan is dit risico meeverzekerd als u ten minste drie jaar bij VvAA verzekerd was.

Bestuurdersaansprakelijkheid

U bent verzekerd voor aanspraken die voortvloeien uit een onbezoldigde bestuursfunctie in de gezondheidszorg als u ook de VvAA beroepsrechtsbijstandverzekering bij VvAA heeft.
Voor een compleet overzicht van alle dekkingen en uitsluitingen raadpleegt u de polisvoorwaarden.
 

Wat is niet verzekerd?

Niet alles is gedekt. Lees hieronder een aantal voorbeelden van wat niet is verzekerd. Een volledig overzicht vindt u in de polisvoorwaarden.

 • Schade door statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek.
 • Schade door door handel en/of gebruik van verboden medicamenten en/of behandelmethoden.
 • Wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor schade veroorzaakt door cybercrime en dataverlies.
 

Wie is verzekerd via uw verzekering?

 • Iedereen die werkt in uw praktijk of samenwerkingsverband en (para-)veterinaire handelingen verricht moet u meeverzekeren. Daarvoor betaalt u een aanvullende premie.
 • Werknemers die geen beroepsinhoudelijke handelingen verrichten, bijvoorbeeld de assistente die alleen de telefoon aanneemt, zijn ook verzekerd. U hoeft geen premie te betalen voor deze werknemers.
 • Stagiaires, studenten in opleiding en vrijwilligers zijn ook meeverzekerd zonder dat u daar premie voor hoeft te betalen. 
 • Uw waarnemer die u voor een bepaalde periode vervangt vanwege uw afwezigheid is ook meeverzekerd via uw aansprakelijkheidsverzekering. Dat geldt alleen voor de echte waarnemers. Andere ZZP'ers moeten hun eigen beroepsaansprakelijkheid regelen.

  Let op: Een zzp'er regelt een verzekering omtrent beroepsaansprakelijkheid zelf. Vraag zzp'ers om een kopie van de polis.

Aanvullende dekkingen

Goed werkgeverschap personeelsongevallen

Deze aanvullende dekking biedt een oplossing wanneer uw werknemers of ander personeel (in opdracht van u) letselschade oplopen, terwijl aan uw zorgplicht is voldaan.

Inlooprisico

Het inlooprisico is bedoeld voor schades uit het verleden waar u niets van afwist of kon weten. Een schadeclaim valt onder de dekking als deze zich heeft voorgedaan, is ingesteld én aangemeld tijdens de looptijd van de verzekering. Zowel de fout als de aanspraak moeten dus binnen de looptijd van de verzekering liggen. Bij aanvang van de verzekering kunt u het inlooprisico meeverzekeren op voorwaarde dat u direct voorafgaand aan de nieuwe verzekering een aansprakelijkheidsverzekering bij een andere maatschappij had.

Praktische informatie


Heeft u al een VvAA aansprakelijkheidsverzekering? Download in MijnVvAA de voorwaarden van uw verzekering.
Wilt u een vergelijking maken? Bekijk dan de verzekeringskaart met de meest relevante productinformatie.

Hulp nodig?

Kijk op onze servicepagina voor meer informatie en de veelgestelde vragen.
* Op de verzekeringskaart ziet u de meest relevante productinformatie. Zo kunt u onze verzekering vergelijken met die van andere verzekeraars.