Inloggen

Bedrijfsrechtsbijstand met kennis van uw zaak

Heeft u als zorgondernemer een bedrijf gericht op het verlenen van zorg? Kies dan voor de VvAA bedrijfs­­rechts­­bijstand­­­verzekering. Uw bedrijf, de meeverzekerde locaties en uw werk­nemers zijn dan verzekerd van juridische bijstand en advies van ervaren juristen in de zorg­sector.

Direct aanvragen

VvAA bedrijfs­rechts­bijstand­verzekering

Voordelen van onze bedrijfs­rechts­bijstand­verzekering

 • Speciaal voor zorgondernemingen
  De VvAA bedrijfsrechts­bijstand­verzekering is geschikt voor onder meer privéklinieken, zorgcentra, zelfstandige behandel centra. En ook voor ondernemers met meerdere praktijken of bv’s. 
 • Hulp en rechtsbijstand bij tuchtzaken, klachten en strafzaken
  Bijstand van onze ervaren juristen VvAA Rechtsbijstand wanneer uw werknemers te maken krijgen met een klacht van een patiënt of zich moeten verantwoorden in een tuchtzaak.
 • Ruime dekking voor Wkkgz geschillen
  Bij de eerste uiting van onvrede door een patiënt kunt u al bij ons terecht. Maar ook wanneer er een geschil door de Geschillen­instantie wordt behandeld staan wij u bij.
 • Hulp bij IGJ-zaken
  Bijvoorbeeld bij de controles van de IGJ.

Direct aanvragen

Heeft u een vraag?

Op werkdagen kunt u ons bellen tussen 8.30 en 17.30 uur. We helpen u graag.

Dekkingen

Rechtsbijstand werknemers

Uw werknemers zijn verzekerd voor rechtsbijstand bij strafzaken, tucht- en klachtrecht, staking, getuigenverhoor en verhaalsbijstand.

Tuchtzaak of klacht of Wkkgz-geschil

U ontvangt rechtsbijstand bij verweer tegen een tuchtzaak, een klacht of een Wkkgz-geschil.

Overeenkomsten

U ontvangt rechtsbijstand bij geschillen over overeenkomsten, bijvoorbeeld als u een probleem heeft met uw internetleverancier.

Economische mededinging

U ontvangt rechtsbijstand bij geschillen over economische mededinging.

Onroerende zaak

U ontvangt rechtsbijstand bij geschillen over een onroerende zaak in Nederland, bijvoorbeeld de locatie die u huurt. Wij staan u ook bij in verhuurzaken, op voorwaarde dat de bedrijfsruimte voor meer dan 50% in eigen gebruik is.

Arbeidsgeschillen

U bent verzekerd van rechtsbijstand bij arbeidsgeschillen met werknemers die u heeft meeverzekerd

Uitloop

Bij definitieve bedrijfsbeëindiging is uitloop voor enkele gebeurtenissen meeverzekerd.

Wkkgz-verplichtingen

U bent verzekerd voor rechtsbijstand bij de naleving van een Wkkgz-verplichting. Bijvoorbeeld bij twijfel over de meldplicht bij een calamiteit, geweld in de zorgrelatie of beëindiging van een overeenkomst met een zorgverlener door ernstig disfunctioneren.

Bedrijfsauto

Uw bedrijfsauto’s kunt me meeverzekeren. Dan bent u verzekerd voor rechtsbijstand bij een verkeersongeval met een bedrijfsauto.
Check de polisvoorwaarden  voor een compleet overzicht van alle dekkingen en uitsluitingen.

De dekking voor deze verzekering wordt vastgesteld door Bureau Intake en Dekking van VVAA Juridisch advies en rechtsbijstand.

Wachttijd van drie maanden

Houd voor de meeste juridische kwesties rekening met een wacht­tijd van drie maanden als u de Bedrijfs­rechts­bijstand­verzekering afsluit. Wanneer geldt geen wacht­tijd?
 • Bij rechtsbijstand bij verkeers­ongevallen.
 • Bij rechtshulp bij overeen­komsten die u na ingangs­datum van de verzekering hebt gesloten.
 • Als u direct vooraf­gaand aan deze verzekering een vergelijk­bare dekking had.

Vrije advocaatkeuze

 

Inzet van een advocaat is verplicht

Rechtsbijstand in uw rechtsbijstandverzekering krijgt u van de gespecialiseerde juristen van VvAA Rechtsbijstand. Soms kunt u een eigen advocaat inschakelen. Dat is voor procedures waarbij de inzet van een advocaat verplicht is. Bespreek dit vooraf met ons. Na overleg met u schakelen wij u de advocaat voor u in. Vaak krijgt u tot maximaal € 50.000 per zaak vergoed, zolang de kosten redelijk en gebruikelijk zijn. Voor sommige procedures gelden andere maxima. Die vindt u in de verzekeringsvoorwaarden.

Inzet van een advocaat is NIET verplicht

Bij gerechtelijke en administratieve procedures waarbij de inzet van een advocaat niet verplicht is, zoals bij de kantonrechter, de bestuursrechter of bij een UWV-ontslag-procedure, kunt u zich laten bijstaan door een jurist van VvAA. U mag dan ook kiezen voor een eigen advocaat. In die gevallen is het maximale bedrag tot € 7.500 per zaak. Wel met een eigen risico. Vanaf de ingangsdatum van deze aanvullende dekking moet u rekening houden met een wachttijd van 6 maanden. Ook hier geldt dat wij altijd de advocaat, na overleg met u, inschakelen.

Aanvullende dekkingen

Meerdere locaties

Via de VvAA bedrijfsverzekering kunt u meerdere locaties verzekeren waar u als ondernemer gebruik van maakt.

Uw werknemers

Geef de medewerkers van uw instelling of bedrijf op, zodat ook zij verzekerd zijn van rechtsbijstand bij onder meer tuchtzaken en stalking. U bent daarmee verzekerd voor rechtsbijstand bij arbeidsgeschillen met uw werknemers.

Let op: bent u in uw bedrijf of instelling ook werkzaam als zelfstandig beroepsbeoefenaar, dan moet u voor uw eigen werkzaamheden een beroepsrechtsbijstandverzekering afsluiten.
Bedrijfsrechtsbijstandverzekering | VvAA

Praktische informatie


De VvAA bedrijfsrechtsbijstandverzekering heeft verschillende varianten. In 
MijnVvAA ziet u welke dekking en voorwaarden van toepassing zijn voor uw verzekering.

*Op de verzekeringskaart ziet u de meest relevante productinformatie. Zo kunt u onze verzekering vergelijken met die van andere verzekeraars.

Juridisch advies nodig?

Contact met de Juridische helpdesk

Bij VvAA krijgt u altijd antwoord op uw juridische vraag. Belt u daarvoor op werkdagen met onze Juridische helpdesk.

Wilt u advies van een jurist of een zaak aanmelden? Ook daarmee zijn we u van dienst. Op declaratiebasis of u kunt de dekking van uw VvAA rechtsbijstandverzekering aanspreken.

Dossierbehandeling en geschillenregeling

VvAA Rechtsbijstand biedt haar verzekerden een zogeheten ‘natura verzekering’. Dat betekent dat zo’n 90% van de dossiers wordt behandeld door onze eigen juristen en advocaten. Zo profiteren onze cliënten optimaal van de jarenlange ervaring en expertise die onze juristen en advocaten hebben opgebouwd in het zorgveld.

Meer informatie

VvAA juridische helpdesk

Wilt u informatie, hebt u een juridische vraag, of wilt u direct advies? Wij helpen u graag.