Voordelen VvAA bedrijfsrechtsbijstandverzekering

 • Bij klacht- en tuchtrecht kan uw personeel rekenen op de meest ervaren juristen en medisch adviseurs van Nederland
 • Snelheid en efficiency door specialisatie in zorgsector
 • Meerdere locaties mee te verzekeren
Bereken uw premie

VvAA bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Bedrijfsrechtsbijstand van ervaren juristen in de zorg

Het laatste wat u wilt, is uw reputatie beschadigen. Uw privékliniek, zorgcentrum of Zelfstandige Behandel Centrum (ZBC) is daarom gebaat bij rechtsbijstand die zowel uw onderneming als uw patiënt serieus neemt. U kunt vertrouwen op juristen met uitgebreide kennis van de (para)medische sector. Een logische keuze voor zorgondernemingen:

 • Bijstand en advies van gespecialiseerde juristen en advocaten
  Elke jurist en advocaat van VvAA Rechtsbijstand heeft een eigen expertise. Samen staan ze u op alle juridische terreinen bij.
 • Dekking klacht- en tuchtrecht voor uw personeel
  VvAA voert het verweer voor bijna 80% van alle klacht- en tuchtzaken in de zorg. Door deze enorme ervaring is uw medisch personeel verzekerd van rechtsbijstand van de meest ervaren juristen en medisch adviseur in Nederland.
 • Meerdere locaties mee te verzekeren
  Heeft uw onderneming meerdere locaties? Dan kunt u die eenvoudig meeverzekeren via deze bedrijfsrechtsbijstandverzekering.

Bereken uw premie

Hebt u een vraag?

Op werkdagen kunt u ons bellen tussen 8.30 en 17.30 uur. We helpen u graag.

Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?    

Tuchtzaak, klacht of Wkkgz-geschil

U ontvangt rechtsbijstand bij verweer tegen een tuchtzaak, een klacht of een Wkkgz-geschil.

Rechtsbijstand werknemers Uw artsen, apothekers, therapeuten, assistenten en andere binnen uw onderneming werkzame zorgprofessionals en hun waarnemers zijn verzekerd. Ook stagiaires en studenten en alle overige werknemers zijn meeverzekerd voor rechtsbijstand bij strafzaken, tucht- en klachtrecht, staking, getuigenverhoor en verhaalsbijstand. Zorg wel dat bij vvaa bekend is wie er allemaal voor u werkt.
Economische mededinging

U ontvangt rechtsbijstand bij geschillen over economische mededinging.

Onroerende zaak

Bij een geschil over een onroerende zaak in Nederland. Ook voor verhuur, op voorwaarde dat de bedrijfsruimte voor meer dan 50% in eigen gebruik is.

Arbeidsgeschillen

U bent verzekerd van rechtsbijstand bij arbeidsgeschillen met werknemers die u meeverzekerd hebt.

Uitloop

Bij definitieve bedrijfsbeëindiging is ook uitloop meeverzekerd voor enkele gebeurtenissen.

De uiteindelijke dekking voor deze verzekering wordt vastgesteld door Bureau Intake en Dekking.

Vrije advocaatkeuze

U mag altijd een eigen advocaat kiezen voor procedures waarbij een advocaat bij wet verplicht is. Bespreek dit vooraf met VvAA. U krijgt tot maximaal € 50.000 per zaak vergoed, zolang de kosten redelijk en gebruikelijk zijn. Ook voor zaken bij de kantonrechter, de bestuursrechter of bij de ontslagprocedure van het UWV mag u kiezen voor een eigen advocaat. In die gevallen vergoeden wij de kosten die redelijk en gebruikelijk zijn tot € 7.500 per zaak.

Download de polisvoorwaarden voor een compleet overzicht van alle vergoedingen.


Wachttijd van drie maanden

Als u de bedrijfsrechtsbijstand-verzekering afsluit dan geldt een wachttijd van drie maanden voordat u een zaak kunt aanmelden. Dit zijn de uitzonderingen: 

 • Bij verkeersongevallen.
 • Bij overeenkomsten die u na ingangsdatum van de verzekering sluit.
 • Als u direct voorafgaand aan deze verzekering een vergelijkbare dekking had bij VvAA of een andere partij.

Unieke dekking: Wkkgz-geschillen

Wij verzekeren u van juridisch advies en/of bijstand bij:

• Klachten in de interne klachtenprocedure in de praktijk.
• De voorbereiding op een gesprek en het opstellen van een schriftelijk oordeel over een klacht.
• Het niet (tijdig) voldoen aan één van de Wkkgz-verplichtingen, bijvoorbeeld aan de vergewisplicht.
• Een onderzoek door de IGZ naar aanleiding van een melding of anderszins.
• Verweer tegen handhavingsmaatregelen van de IGZ op grond van de Wkkgz.
• Verweer tegen een klacht bij de Geschilleninstantie.
• De naleving van een Wkkgz verplichting. Bijvoorbeeld bij twijfel over meldplicht bij een calamiteit, geweld in de zorgrelatie of beëindiging van een overeenkomst met een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren.

 

Wij vergoeden deze kosten:

 • De griffiekosten van de patiënt, als die in het gelijk wordt gesteld.
 • De behandelkosten die de geschillencommissie maakt voor het in behandeling nemen van een geschil zijn mogelijk gedekt via uw beroepsorganisatie. Bent u niet aangesloten of is er geen voorziening getroffen door uw beroepsorganisatie? Dan kunt u dat bij VvAA verzekeren.

Wat kunt u extra verzekeren?

Extra te verzekeren   
Extra locaties

Hebt u meerdere locaties waar u als bedrijf gebruik van maakt? Dan kunt u die ook verzekeren via deze bedrijfsrechtsbijstandverzekering.

Verkeer

Wij verlenen u rechtsbijstand bij een ongeval of schade in het verkeer, bijvoorbeeld met een bedrijfsauto.


Rechtsbijstandverzekering bedrijf | VvAA

Voorwaarden en informatie

Verzekeringskaart

Op de verzekeringskaart ziet u de meest relevante productinformatie. Zo kunt u onze verzekering vergelijken met die van andere verzekeraars.

VvAA bedrijfsrechtsbijstandverzekering >

Juridisch advies nodig?

Contact met de Juridische helpdesk

Bij VvAA rechtsbijstand krijgt u altijd antwoord op uw juridische vraag. Belt u daarvoor op werkdagen met onze Juridische helpdesk op nummer 030 247 49 99. Deze service is kosteloos als belangrijk voordeel van uw lidmaatschap van VvAA.

Ook voor juridisch advies

Hebt u behoefte aan advies van een jurist, juridische bijstand of wilt u een zaak aanmelden? Ook daarmee zijn we u van dienst. Dat kan op declaratiebasis of u kunt de dekking van uw VvAA rechts­bijstand­verzekering aanspreken. Telefonisch vertellen wij u er graag meer over.

Meer informatie

VvAA juridische helpdesk

Wilt u informatie, hebt u een juridische vraag, of wilt direct advies? Wij helpen u graag.