Voordelen VvAA bedrijfsrechtsbijstandverzekering

 • Bijstand en advies door juristen Stichting VvAA Rechtsbijstand
 • Dekking klacht- en tuchtrecht voor uw personeel
 • Meerdere locaties mee te verzekeren
Bereken uw premie

VvAA bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Bedrijfsrechtsbijstand met kennis van uw zaak

Heeft uw privékliniek, zorgcentrum of Zelfstandige Behandel Centrum (ZBC) behoefte aan rechtsbijstand? En dan vooral van juristen met kennis van uw zaak? Kiest u dan voor de VvAA bedrijfsrechtsbijstandverzekering. Een logische keuze voor bedrijfsrechtsbijstand in de (para)medische sector.

 • Bijstand en advies door juristen Stichting VvAA Rechtsbijstand
  Wanneer u een beroep doet op de bedrijfsrechtsbijstandverzekering dan helpen de juristen van de Stichting VvAA Rechtsbijstand u.
 • Dekking klacht- en tuchtrecht voor uw personeel
  Uw werknemers zijn ook verzekerd voor rechtsbijstand bij strafzaken, tucht- en klachtrecht, staking, getuigenverhoor en verhaalsbijstand.
 • Meerdere locaties mee te verzekeren
  Hebt u meerdere locaties waar u als bedrijf gebruik van maakt? Dan kunt u die ook verzekeren via deze bedrijfsrechtsbijstandverzekering.

Bereken uw premie

Hebt u een vraag?

Op werkdagen kunt u ons bellen tussen 8.30 en 17.30 uur. We helpen u graag.

Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?    

Tuchtzaak, klacht of Wkkgz-geschil

U ontvangt rechtsbijstand bij verweer tegen een tuchtzaak, een klacht of een Wkkgz-geschil.

Overeenkomsten

U ontvangt rechtsbijstand bij geschillen over overeenkomsten.

Economische mededinging

U ontvangt rechtsbijstand bij geschillen over economische mededinging.

Onroerende zaak

Bij een geschil over een onroerende zaak in Nederland. Ook voor verhuur, op voorwaarde dat de bedrijfsruimte voor meer dan 50% in eigen gebruik is.

Arbeidsgeschillen

U bent verzekerd van rechtsbijstand bij arbeidsgeschillen met werknemers die u meeverzekerd hebt.

Rechtsbijstand werknemers

Uw werknemers zijn ook verzekerd voor rechtsbijstand bij strafzaken, tucht- en klachtrecht, staking, getuigenverhoor en verhaalsbijstand.

Uitloop

Bij definitieve bedrijfsbeëindiging is ook uitloop meeverzekerd voor enkele gebeurtenissen.

Bedrijfsauto

Wij verlenen u rechtsbijstand bij een ongeval in het verkeer met een bedrijfsauto als u dit hebt meeverzekerd.


Hebt u een advocaat nodig?

Bij een procedure waarbij de inzet van een advocaat niet verplicht is vergoeden wij tot een maximum van € 7.500,-. Bij een procedure waarbij de waarbij de inzet van een advocaat verplicht is, is de maximale vergoeding € 50.000,-. U kunt alleen aanspraak op rechtsbijstand maken als het belang van de zaak minimaal € 450,- is.

Voor een compleet overzicht van alle vergoedingen downloadt u de polisvoorwaarden.


Wachttijd van drie maanden

Als u de bedrijfsrechtsbijstandverzekering afsluit dan geldt meestal een wachttijd van drie maanden. In welke gevallen geldt geen wachttijd?

 • Bij rechtsbijstand bij verkeersongevallen.
 • Bij rechtshulp bij overeenkomsten die u na ingangsdatum van de verzekering hebt gesloten.
 • Als u direct voorafgaand aan deze verzekering een vergelijkbare dekking had.

Dekking Wkkgz-geschillen

Wij verzekeren u van juridisch advies en/of bijstand bij:

 • Klachten in de interne klachtenprocedure in de praktijk.
 • De voorbereiding op een gesprek en het opstellen van een schriftelijk oordeel over een klacht.
 • Het niet (tijdig) voldoen aan één van de Wkkgz-verplichtingen, bijvoorbeeld aan de vergewisplicht.
 • Een onderzoek door de IGZ naar aanleiding van een melding of anderszins.
 • Verweer tegen handhavingsmaatregelen van de IGZ op grond van de Wkkgz.
 • Verweer tegen een klacht bij de Geschilleninstantie.
 • De naleving van een Wkkgz verplichting. Bijvoorbeeld bij twijfel over meldplicht bij een calamiteit, geweld in de zorgrelatie of beëindiging van een overeenkomst met een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren.

Wij vergoeden deze kosten:

 • De griffiekosten van de patiënt, als die in het gelijk wordt gesteld.
 • De behandelkosten van een geschil. De kosten die de geschillencommissie maakt voor het in behandeling nemen van een geschil zijn mogelijk gedekt via uw beroepsorganisatie. Bent u niet aangesloten of is er geen voorziening getroffen door uw beroepsorganisatie dan kan VvAA u hiervoor dekking verlenen.

Wat kunt u extra verzekeren?

Extra te verzekeren   
Extra locaties

Hebt u meerdere locaties waar u als bedrijf gebruik van maakt? Dan kunt u die ook verzekeren via deze bedrijfsrechtsbijstandverzekering.

Werknemers

Ook het personeel van de instelling of het bedrijf moet op opgeven, zodat uw werknemers ook verzekerd is van rechtsbijstand bij onder meer tuchtzaken en stalking. En zodat u verzekerd bent voor rechtsbijstand bij arbeidsgeschillen met uw werknemers.


Rechtsbijstandverzekering bedrijf | VvAA

Voorwaarden en informatie

Hebt u een vraag?

Op werkdagen kunt u ons bellen tussen 8.30 en 17.30 uur. We helpen u graag.

Juridisch advies nodig?

Contact met de Juridische helpdesk

Bij VvAA rechtsbijstand krijgt u altijd antwoord op uw juridische vraag. Belt u daarvoor op werkdagen met onze Juridische helpdesk op nummer 030 247 49 99. Deze service is kosteloos als belangrijk voordeel van uw lidmaatschap van VvAA.

Ook voor juridisch advies

Hebt u behoefte aan advies van een jurist, juridische bijstand of wilt u een zaak aanmelden? Ook daarmee zijn we u van dienst. Dat kan op declaratiebasis of u kunt de dekking van uw VvAA rechts­bijstand­verzekering aanspreken. Telefonisch vertellen wij u er graag meer over.

Meer informatie

VvAA juridische helpdesk

Wilt u informatie, hebt u een juridische vraag, of wilt direct advies? Wij helpen u graag.

Kunnen wij u helpen?