Inloggen

Voordelen VvAA bedrijfsrechtsbijstandverzekering

 • Bij klacht- en tuchtrecht kan uw personeel rekenen op de meest ervaren juristen van Nederland
 • Snelheid en efficiency door specialisatie in zorgsector
 • Meerdere locaties mee te verzekeren
Direct aanvragen

VvAA bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Bedrijfsrechtsbijstand met kennis van uw zaak

Heeft uw privékliniek, zorgcentrum of Zelfstandige Behandel Centrum (ZBC) behoefte aan rechtsbijstand? En dan vooral van juristen met kennis van uw zaak? Kiest u dan voor de VvAA bedrijfsrechtsbijstandverzekering. Een logische keuze voor bedrijfsrechtsbijstand in de (para)medische sector.

 • Bijstand en advies door juristen Stichting VvAA Rechtsbijstand
  Wanneer u een beroep doet op de bedrijfsrechtsbijstandverzekering dan helpen de juristen van de Stichting VvAA Rechtsbijstand u.
 • Dekking klacht- en tuchtrecht voor uw personeel
  Uw werknemers zijn ook verzekerd voor rechtsbijstand bij strafzaken, tucht- en klachtrecht, staking, getuigenverhoor en verhaalsbijstand.
 • Meerdere locaties mee te verzekeren
  Hebt u meerdere locaties waar u als bedrijf gebruik van maakt? Dan kunt u die ook verzekeren via deze bedrijfsrechtsbijstandverzekering.

Direct aanvragen

Hebt u een vraag?

Op werkdagen kunt u ons bellen tussen 8.30 en 17.30 uur. We helpen u graag.

Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?    

Tuchtzaak, klacht of Wkkgz-geschil

U ontvangt rechtsbijstand bij verweer tegen een tuchtzaak, een klacht of een Wkkgz-geschil.

Overeenkomsten

U ontvangt rechtsbijstand bij geschillen over overeenkomsten.

Economische mededinging

U ontvangt rechtsbijstand bij geschillen over economische mededinging.

Onroerende zaak

Bij een geschil over een onroerende zaak in Nederland. Ook voor verhuur, op voorwaarde dat de bedrijfsruimte voor meer dan 50% in eigen gebruik is.

Arbeidsgeschillen

U bent verzekerd van rechtsbijstand bij arbeidsgeschillen met werknemers die u meeverzekerd hebt.

Rechtsbijstand werknemers

Uw werknemers zijn ook verzekerd voor rechtsbijstand bij strafzaken, tucht- en klachtrecht, staking, getuigenverhoor en verhaalsbijstand.

Uitloop

Bij definitieve bedrijfsbeëindiging is ook uitloop meeverzekerd voor enkele gebeurtenissen.

Bedrijfsauto Wij verlenen u rechtsbijstand bij een ongeval in het verkeer met een bedrijfsauto als u dit hebt meeverzekerd.

De uiteindelijke dekking voor deze verzekering wordt vastgesteld door Bureau Intake en Dekking.

Vrije advocaatkeuze

U mag altijd een eigen advocaat kiezen voor procedures waarbij een advocaat bij wet verplicht is. Bespreek dit vooraf met VvAA. U krijgt tot maximaal € 50.000 per zaak vergoed, zolang de kosten redelijk en gebruikelijk zijn. Ook voor zaken bij de kantonrechter, de bestuursrechter of bij de ontslagprocedure van het UWV mag u kiezen voor een eigen advocaat. In die gevallen vergoeden wij de kosten die redelijk en gebruikelijk zijn tot € 7.500 per zaak.


Voor een compleet overzicht van alle vergoedingen downloadt u de polisvoorwaarden.


Wachttijd van drie maanden

Als u de bedrijfsrechtsbijstand-verzekering afsluit dan geldt meestal een wachttijd van drie maanden. In welke gevallen geldt geen wachttijd?

 • Bij rechtsbijstand bij verkeersongevallen.
 • Bij rechtshulp bij overeenkomsten die u na ingangsdatum van de verzekering hebt gesloten.
 • Als u direct voorafgaand aan deze verzekering een vergelijkbare dekking had.

Dekking Wkkgz-geschillen

Wij verzekeren u van juridisch advies en/of bijstand bij:
 • Klachten in de interne klachtenprocedure in de praktijk.
 • De voorbereiding op een gesprek en het opstellen van een schriftelijk oordeel over een klacht.
 • Het niet (tijdig) voldoen aan één van de Wkkgz-verplichtingen, bijvoorbeeld aan de vergewisplicht.
 • Een onderzoek door de IGZ naar aanleiding van een melding of anderszins.
 • Verweer tegen handhavingsmaatregelen van de IGZ op grond van de Wkkgz.
 • Verweer tegen een klacht bij de Geschilleninstantie.
 • De naleving van een Wkkgz verplichting. Bijvoorbeeld bij twijfel over meldplicht bij een calamiteit, geweld in de zorgrelatie of beëindiging van een overeenkomst met een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren.

Wij vergoeden deze kosten:

 • De griffiekosten van de patiënt, als die in het gelijk wordt gesteld.
 • De behandelkosten die de geschillencommissie maakt voor het in behandeling nemen van een geschil zijn mogelijk gedekt via uw beroepsorganisatie. Bent u niet aangesloten of is er geen voorziening getroffen door uw beroepsorganisatie? Dan kan VvAA hiervoor dekking verlenen.

Wat kunt u extra verzekeren?

Extra te verzekeren   
Extra locaties

Hebt u meerdere locaties waar u als bedrijf gebruik van maakt? Dan kunt u die ook verzekeren via deze bedrijfsrechtsbijstandverzekering.

Werknemers

Ook het personeel van de instelling of het bedrijf moet u opgeven, zodat uw werknemer ook verzekerd is van rechtsbijstand bij onder meer tuchtzaken en stalking. En zodat u verzekerd bent voor rechtsbijstand bij arbeidsgeschillen met uw werknemers.

Beroepsrechtsbijstand

De bedrijfsrechtsbijstandverzekering is voor het verzekeren van bedrijven, instellingen en klinieken. Uw werknemers kunnen worden meeverzekerd op deze verzekering
Bent u in het bedrijf ook werkzaam als zelfstandig  beroepsbeoefenaar, bij voorbeeld als chirurg, oogarts of fysiotherapeut, dan moet u voor uw eigen werkzaamheden een beroepsrechtsbijstandverzekering afsluiten.


Rechtsbijstandverzekering bedrijf | VvAA

Voorwaarden en informatie

Verzekeringskaart

Op de verzekeringskaart ziet u de meest relevante productinformatie. Zo kunt u onze verzekering vergelijken met die van andere verzekeraars.

VvAA bedrijfsrechtsbijstandverzekering >

Juridisch advies nodig?

Contact met de Juridische helpdesk

Bij VvAA krijgt u altijd antwoord op uw juridische vraag. Belt u daarvoor op werkdagen met onze Juridische helpdesk op nummer 030 247 49 99. Deze service is kosteloos als belangrijk voordeel van uw VvAA-lidmaatschap.

Ook voor juridisch advies

Hebt u behoefte aan advies van een jurist, juridische bijstand of wilt u een zaak aanmelden? Ook daarmee zijn we u van dienst. Dat kan op declaratiebasis of u kunt de dekking van uw VvAA rechts­bijstand­verzekering aanspreken.

Meer informatie

VvAA Juridische helpdesk

Wilt u informatie, hebt u een juridische vraag, of wilt u direct advies? Wij helpen u graag.

Behandeling van uw dossier


Uitgangspunt: Behandeling door juristen en advocaten van VvAA


VvAA Rechtsbijstand biedt haar verzekerden een zogeheten ‘natura verzekering’. Dat betekent dat zo’n  90% van de dossiers wordt behandeld door onze eigen juristen en advocaten. Zo profiteren onze cliënten optimaal van de jarenlange ervaring en expertise die onze juristen en advocaten hebben opgebouwd in het zorgveld.

Wanneer verwijzen wij door?


In sommige situaties is het echter niet wenselijk of  – van rechtswege - niet mogelijk dat wij het dossier zelf behandelen. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van tegengestelde belangen. In zo’n situatie verwijzen wij  u door naar een van onze vaste ‘netwerkkantoren’ waarmee wij samenwerken. Dat doen we uiteraard alleen met uw instemming. Het betreffende kantoor helpt  u dan graag uit eigen naam verder. Wij hebben deze kantoren zorgvuldig geselecteerd en we zijn bekend met hun werkwijze en afhandeling van zaken. Zo weten we zeker dat  u op de best mogelijke manier verder wordt geholpen. Indien dit aan de orde is, bieden wij u ook vrije keuze rechtshulpverlener (VKR).

Samenwerking met interim juristen en advocaten


In tijden van piekbelasting, bijvoorbeeld in geval van een massaschade, werken we samen met vaste interim juristen en advocaten, afkomstig van drie verschillende organisaties. Wij vinden het belangrijk dat wij precies weten wie onze cliënten bijstaan uit naam van VvAA én dat zij het dossier van A tot Z begeleiden. Je gaat als cliënt immers een vertrouwensrelatie aan en dan is het vervelend als een dossier tussentijds moet worden overgedragen. Daarom selecteren wij deze mensen zelf, onder meer via een referentieonderzoek, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een sollicitatiegesprek. Zij werken volgens exact dezelfde kwaliteitsstandaarden als onze eigen juristen en advocaten en werken vaak ook bij ons op locatie. Deze mensen zijn niet ‘uitwisselbaar’ en dus is onderaanbesteding ook niet mogelijk. De overeenkomst met de organisaties waar zij werkzaam zijn, is gebaseerd op de tijd en aandacht die onze juristen en advocaten zelf besteden aan dossiers.

Geschillenregeling Rechtsbijstand

VvAA Rechtsbijstand heeft een geschillenregeling. Dat betekent het volgende:

Er kan een geschil van mening ontstaan tussen u en de jurist van VvAA Rechtsbijstand over:

1. de inschatting van de kans op succes

2. het accepteren van een voorstel van de tegenpartij

Dit meningsverschil kan dan worden voorgelegd aan een gezamenlijk aan te wijzen, onafhankelijke advocaat die hierover, op kosten van VvAA Rechtsbijstand, een bindend advies uitbrengt.

Wanneer de advocaat uw visie deelt, behandelt VvAA Rechtsbijstand het dossier verder, rekening houdend met het advies.

Wanneer de advocaat de visie van VvAA Rechtsbijstand deelt, verleent VvAA geen verdere juridische bijstand. U kunt er voor kiezen om de zaak voor eigen rekening en risico voort te zetten.

U kunt de volledige geschillenregeling lezen in de polisvoorwaarden rechtsbijstand die op uw verzekering van toepassing zijn.