Klachten en claims in de zorg

Wat te doen bij een klacht of claim?

arts informeert patiënt aan andere kant van de tafel

De zorg in Nederland is van hoge kwaliteit. Toch gaat er wel eens iets mis. Dit kan leiden tot onvrede, een klacht of een claim. De kans dat u hier als zorgverlener een keer bij betrokken raakt, is aanzienlijk. Hoe moet u dan handelen? En met welke regels en wetten heeft u rekening te houden?

Hulp van VvAA

  • Jarenlange specifieke ervaring in het hart van de zorg

  • Ondersteuning op juridisch, financieel, praktisch en mentaal gebied onder één dak

  • Analyses en adviezen om risico op een klacht of claim te verminderen

Snel naar

Juridische ondersteuning nodig?

Hoe te handelen?

Hoe moet u handelen als u een klacht of claim krijgt? En wie kan u daarbij ondersteunen? Hoe kunt u in specifieke situaties de kans op onvrede verkleinen? Onze VvAA-deskundigen geven antwoord op deze en andere belangrijke vragen. Want de zorg leeft, en wij leven mee. We maken hierbij gebruik van onze jarenlange praktijkervaring op het gebied van gezondheidsrecht, aansprakelijkheid en coaching. Klik op het thema waar u meer over wilt weten.

Artikelen op thema

Dokter geeft patiënt via anatomische pop informatie over de behandeling
Voorkomen van klachten en claims

Veel gelezen

Advies en ondersteuning

Zorgverleners helpen om medische incidenten tot een minimum te beperken. Dat is een belangrijk doel van VvAA. We bieden advisering en ondersteuning voor alle zorgverleners. Ook bieden we de volgende verzekeringen en het VIM Platform voor het veilig melden van (bijna-)incidenten.

Beroeps­aansprakelijkheid

Een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering is onmisbaar. Bij ons is deze verzekering volledig afgestemd op de risico’s in uw zorgpraktijk.

Bekijk verzekering

Podcastserie Operatie Aangeklaagd

Wat doet een tuchtklacht met een zorgverlener? In de podcastserie Operatie Aangeklaagd delen zorgverleners openhartig hun verhaal.

Naar de podcastserie

Gedragscode

GOMA staat voor Gedrags­code Open­heid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijk­heid. In deze richt­lijnen die wij volgen, leest u aan­bevelingen voor een zorg­­vuldige behande­ling van een claim. Bijvoor­beeld dat de verzeke­raar binnen 90 dagen een stand­punt moet innemen over de aansprakelijk­heid.

De GOMA is een initiatief van De Letsel­schade Raad en opgesteld door vertegen­woordigers van onder andere het Verbond van Verzekeraars en de Koninklijke Neder­landse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde. Bekijk de explainer: 

Achtergrond

Wat zijn als zorgverlener uw wettelijke rechten en plichten, bijvoorbeeld binnen de behandelrelatie of bij een klacht? Wat is het verschil tussen een beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering? Wat zijn de oorzaken van stijgende claims? Lees de antwoorden in onderstaande artikelen.

Magazine Betrokken

Klacht of claim: wat als het u overkomt?

In het (online) themamagazine Betrokken over klachten en claims, delen zorgverleners openhartig hun ervaringen, van een uitgebreide euthanasietoetsing tot een tuchtzaak. Deze worden afgewisseld met praktische informatie en tips van VvAA-deskundigen.

Liever een geprint exemplaar ontvangen? Mail dan naar betrokken@vvaa.nl.

Download magazine

Magazine Betrokken: klachten en claims
PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen