Aansprakelijk­heids­­verzekering voor medici

Uw aansprakelijkheid uitstekend verzekerd

Vrijblijvende offerte aanvragen
 • Uitstekende dekking voor medici
 • Unieke uitloopdekking bij pensionering
 • Bijstand en schadevergoeding bij een Wkkgz-claim
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Medicus - Bedrijfsarts praat met een werknemer in de praktijkruimte.

Voordelen

 • Een ruime vergoeding
  U bent verzekerd voor schades tot € 5.000.000 per aanspraak.
 • Bijstand en schadevergoeding bij een Wkkgz-claim
  U kunt rekenen op onze deskundige (juridische) bijstand bij een claim op basis van de Wkkgz. Ook vergoeden wij de schade die de Wkkgz-geschilleninstantie toekent tot € 25.000.
 • Unieke uitloopdekking bij pensionering
  Stel, u ontvangt na uw pensionering nog een schadeclaim die tijdens de looptijd van uw verzekering is veroorzaakt. Het risico is dan meeverzekerd als u minimaal 3 jaar bij ons was verzekerd.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Hoe klanten ons beoordelen

94% van onze klanten zou ons aanbevelen

8.2

van de 10 (via Feedback Company) van 706 reviews

Wat is verzekerd?

Bekijk voor een compleet overzicht van alle dekkingen en uitsluitingen de .

Bescherming bij claims

Deze verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van aanspraken tegen u als gevolg van schade waarvoor u aansprakelijk bent. De schade moet veroorzaak zijn tijdens de bevoegde uitoefening van uw beroep. Verzekerd is letselschade, de schade aan goederen én de vermogensschade van patiënten. Wij staan u bij en voeren verweer voor u als dat nodig is.

Werkgevers­aansprakelijk­heid

Aansprakelijk­heid voor fouten van werk­nemers

Uitloop bij pensioen

Wereld­wijde dekking

Bestuurders­aansprakelijk­heid

25% korting voor young professionals

Heb jij minder dan 5 jaar geleden je eerste (para)medische studie (hbo/wo) afgerond? Als young professional krijg je maar liefst 25% premiekorting.

Wat is niet verzekerd?

Niet alles is gedekt. Lees hieronder een aantal voorbeelden van wat niet is verzekerd.

 • Wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor schade veroorzaakt door cybercrime en dataverlies.

 • Wanneer u niet meer ingeschreven staat in het BIG-register.

 • Cosmetische handelingen vallen niet onder de dekking van uw aansprakelijkheidsverzekering.

 • Snijdende en/of invasieve werkzaamheden.

 • Toedienen van algehele anesthesie.

Naar de voorwaarden

Wie is verzekerd?

 • Iedereen die werkt in uw praktijk of samenwerkingsverband en (para)medische handelingen verricht moet u meeverzekeren. Daarvoor betaalt u een premie.
 • Stagiaires, studenten in opleiding en vrijwilligers zijn meeverzekerd zonder dat u daar premie voor hoeft te betalen. 
 • De waarnemer die u of een andere verzekerde voor een bepaalde periode vervangt, door ziekte of vakantie, is ook meeverzekerd.
 • De niet-medisch praktijkhouder is voor de werkgeversaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid ook meeverzekerd.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Werkt u met zzp’ers?

De zzp’ers in uw praktijk moeten een eigen verzekering hebben. U kunt ze meeverzekeren, maar de eigen verzekering van de zzp’er gaat altijd voor.

Zorg voor een degelijke overeenkomst van opdracht en vraag de zzp’er om een kopie van de aansprakelijkheidsverzekeringspolis.

Advies over uw persoonlijke situatie?

Advies voor zelfstandig medisch specialistenAdvies voor vrijgevestigde medisch specialistenAdvies voor AIOS

Werkt u in een ziekenhuis of instelling?

Speciaal voor medisch specialisten die werkzaam zijn in een ziekenhuis hebben we een aanvullende intramurale dekking. Deze verzekert u bovenop de centrale verzekering van het ziekenhuis of ZBC.

Meer informatie

Aanvullend verzekeren

Zuivere vermogens­schade aan opdracht­gevers

Alleen de vermogensschade van de patiënt valt onder de dekking van uw verzekering. Werkt u met opdrachtgevers? Vermogens schade van een opdrachtgever waar u bijvoorbeeld keuringen voor verricht, valt niet onder de dekking van deze verzekering. Daarvoor bestaat de Zuivere vermogensschade aan opdrachtgevers (ZVO) verzekering. Sluit daar een aparte verzekering voor af.

Bereken uw premie

Cosmetische ingrepen

Arbeids­ongevallen personeel (goed werk­geverschap)

Inloop­risico

Snijdende werk­zaam­heden en algehele anesthesie buiten het zieken­huis

Opzicht

Werken met top­sporters

Dekking Wkkgz-risico's

De Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders een klachtenregeling te hebben. Met onze beroeps­aansprakelijkheids­verzekering bent u verzekerd voor schadevergoedingen die door een erkende geschilleninstantie worden toegekend. Uiteraard wel binnen de voorwaarden gedekte gebeurtenissen. Meer weten over de Wkkgz? Bekijk dan de veelgestelde vragen.

Informatie en voorwaarden

De VvAA Aansprakelijkheidsverzekering voor medici heeft verschillende varianten. Download in MijnVvAA de voorwaarden die voor uw verzekering gelden.

Vragen?

Wij helpen graag. Bekijk de veelgestelde vragen op onze servicepagina.

Servicepagina
Veelgestelde vragen