VvAA rechtsbijstandverzekering particulier

 • Dekking voor mediation tot € 10.000,-
 • Tweede woning in Nederland is meeverzekerd
 • Dekking voor tucht- en klachtrecht als u in loondienst werkt
Bereken uw premie

VvAA rechtsbijstandverzekering particulier

Uw voordelen toegelicht

Verzekerd van deskundig juridisch advies

Hebt u schade die u wilt verhalen na een verkeersongeval, hebt u een gebrekkig product gekocht, een arbeidsgeschil of een burenruzie? Op al deze momenten wilt u vertrouwen op juristen die uw taal spreken én kennis van uw situatie hebben.

 • Tucht- en klachtrecht en Wkkgz geschillen
  Werkt u in loondienst in een (para)medische functie? Dan is klacht- en tuchtrecht meeverzekerd in de module Inkomen en Arbeid. Mocht u te maken krijgen met een klacht of een tuchtzaak, dan kunt u rekenen op onze hulp.
 • Mediation
  Als er een mogelijkheid is om het dreigende conflict op te lossen door middel van mediation, dan kunt u daar ook gebruik van maken via uw particuliere rechtsbijstandverzekering. De mediators waar VvAA een beroep op doet zijn geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
 • Tweede woning in Nederland
  Een conflict met een aannemer? Zowel uw huis als uw tweede woning in Nederland zijn verzekerd met de module Consument en Wonen.

Bereken uw premie

Speciale ledenkorting op de VvAA rechtsbijstandverzekering particulier

 • Korting voor jonge professionals
  Hebt u maximaal 5 jaar geleden uw eerste studie aan het hbo of wo afgerond, en begon u die studie direct na de middelbare school? Dan ontvangt u als jonge profes­sional 10% korting op de premie van uw verzekering.
 • € 20,- korting bij alle drie modules
  Kiest u alle drie de modules (Verkeer en Letsel, Consument en Wonen, en Inkomen en Arbeid), dan ontvangt u € 20,- korting op de totaalpremie.

Wat is verzekerd?

De VvAA rechtsbijstandverzekering particulier biedt rechtsbijstand en juridische hulp. U kunt kiezen uit drie verschillende modules: Verkeer en Letsel, Consument en Wonen, en Inkomen en Arbeid. U ontvangt € 20,- korting op de totaalpremie wanneer u alle drie de modules kiest.

Wat is verzekerd? Verkeer en Letsel Consument en Wonen Inkomen en Arbeid
Materiële schade waar een derde aansprakelijk voor is
Letselschade waar een derde aansprakelijk voor is
Geschillen met uw garage
Burenruzies en consumentenzaken 
Erfrechtkwesties
Geschillen met de gemeente
Dekking voor uw eerste én tweede woning in Nederland
Geschillen rondom arbeidsovereenkomst of uitkering 
Tucht- en klachtrecht voor (para)medici in loondienst

Algemene dekkingen

Onderstaande dekkingen krijgt u bij iedere module of combinatie van modules.

Algemene dekking Toelichting
Gezinsdekking

Uw partner, inwonende én studerende uitwonende kinderen zijn meeverzekerd.

Mediation

U bent verzekerd voor de kosten van mediation tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis. De mediators van VvAA zijn geregistreerd bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Zij kennen uw situatie.

Juridisch advieslijn

Voor verzekerde geschillen kunt u telefonisch advies en bijstand krijgen van de juristen van VvAA. Ook helpen wij u met tips en adviezen om een geschil, klacht of tuchtzaak voorkomen.

Advocaatkosten

De gespecialiseerde juristen van de Stichting VvAA Rechtsbijstand behandelen uw zaak. Als u een procedure moet voeren waarvoor bijstand door een advocaat verplicht is, dan krijgt u de externe kosten tot maximaal  € 50.000,- vergoed.

Is een advocaat niet verplicht in een gerechtelijke of administratieve procedure, dan kunt u kiezen uit juridische bijstand door een:

 • Jurist van Stichting VvAA Rechtsbijstand.
 • Externe advocaat met een vergoeding van maximaal € 7.500,-. U kunt de aanvullende dekking Vrije advocaatkeuze bijverzekeren.
Goed om te weten:
 • Franchise
  Het belang dat u bij een zaak hebt moet minimaal € 225,- zijn. Dat geldt voor elk verzoek om rechtshulp, behalve voor bijstand in strafzaken en verhaal van schade ontstaan door deelname aan het verkeer.
 • Eigen risico
  Het eigen risico voor gerechtelijke en administratieve procedures waarin een advocaat niet verplicht is, maar u in overleg met ons toch kiest voor een externe advocaat, bedraagt € 250,-.
 • Tweede extra woning in Nederland
  Een tweede extra woning in Nederland kunt u meeverzekeren in de module Consument en Wonen voor € 15,- per jaar. 
  Standaard zijn uw eerste en tweede woning meeverzekerd. Er geldt een wachttijd van 3 maanden vanaf het begin van de verzekering.

Bereken uw premie

Wat kunt u extra verzekeren?

Extra te verzekeren Toelichting
Vrije advocaatkeuze

Wilt u bij gerechtelijke of administratieve procedures waarvoor de inzet van een advocaat niet verplicht is beschikken over een ruimere dekking dan de maximale vergoeding vanuit de polisvoorwaarden van € 7.500,-? Kiest u dan voor de aanvullende dekking Vrije advocaatkeuze. Daarvoor betaalt u een premietoeslag van 15%. 

Bij de inzet van een advocaat vergoeden wij in die gevallen tot maximaal € 15.000,- advocaatkosten. Er geldt hierbij een wachttijd van 6 maanden en een eigen risico van € 500,-. Deze aanvullende dekking kunt u alleen toevoegen als u alle drie de rubrieken heeft afgesloten.

Wat is niet verzekerd?

Niet alles is gedekt. Lees hieronder een aantal voorbeelden van wat niet is verzekerd. 
 • Geschillen over belastingen.
 • Geschillen die met echtscheiding of opheffing van partnerschap te maken hebben.
 • Een geschil over een wet of regel die is vastgesteld door de overheid en die voor iedereen geldt.
 • Hulpverlening en kosten die zijn gemaakt zonder toestemming van Artsen Alarm Service.
Een volledig overzicht vindt u in de polisvoorwaarden.

Voorwaarden en informatie

Hebt u al een VvAA rechtsbijstandverzekering particulier?
Onze rechtsbijstandverzekering kent verschillende varianten. Download in MijnVvAA de voorwaarden die voor uw verzekering gelden.

Verzekeringskaart

Op de verzekeringskaart ziet u de meest relevante productinformatie. Zo kunt u onze verzekering vergelijken met die van andere verzekeraars.


VvAA particuliere rechtsbijstandverzekering >

Juridisch advies nodig?

Contact met de Juridische helpdesk

Bij VvAA rechtsbijstand krijgt u altijd antwoord op uw juridische vraag. Belt u daarvoor op werkdagen met onze Juridische helpdesk op nummer 030 247 49 99. Deze service is kosteloos als belangrijk voordeel van uw lidmaatschap van VvAA.

Ook voor juridisch advies

Hebt u behoefte aan advies van een jurist, juridische bijstand of wilt u een zaak aanmelden? Ook daarmee zijn we u van dienst. Dat kan op declaratiebasis of u kunt de dekking van uw VvAA rechts­bijstand­verzekering aanspreken. Telefonisch vertellen wij u er graag meer over.

Meer informatie

VvAA juridische helpdesk

Wilt u informatie, hebt u een juridische vraag, of wilt direct advies? Wij helpen u graag.

Kunnen wij u helpen?