Voordelen VvAA rechtsbijstandverzekering particulier

  • dekking voor mediation tot € 10.000,-
  • tweede woning in Nederland is meeverzekerd
  • dekking voor tucht- en klachtrecht als u in loondienst werkt
Uw premie berekenen
In conflict raken

VvAA rechtsbijstandverzekering particulier

Verzekerd van deskundig juridisch advies

Hangt een (dreigend) juridisch conflict boven uw hoofd, hebt u schade die u wilt verhalen na een verkeersongeval, hebt u een gebrekkig product gekocht, een arbeidsgeschil of een burenruzie? Op al deze momenten wilt u vertrouwen op juristen die uw taal spreken én kennis van uw situatie hebben.
Uw premie berekenen

Mediation

De mediators van VvAA zijn geregistreerd bij het Nederlands Mediation Instituut en kennen uw situatie. U bent verzekerd voor € 10.000,- per gebeurtenis.

Tweede woning in Nederland

Zowel uw huis als uw tweede woning in Nederland zijn meeverzekerd.

Klacht- en tuchtrecht

Werkt u in loondienst in een (para)medische functie? Dan is klacht- en tuchtrecht meeverzekerd in de module Inkomen en Arbeid.

Korting voor jong professionals

Bent u maximaal 5 jaar geleden afgestudeerd aan het hbo of wo? Dan krijgt u als jong professional een tijdelijke korting van 10% op uw rechtsbijstandpremie.

Uw premie berekenen

Verzekerd van deskundig juridisch advies

De belangrijkste kenmerken van de rechtsbijstandverzekering zetten we helder voor u op een rij. 
Uw premie berekenen

Wat is verzekerd?

 

Keuze uit drie modules

 • Verkeer en Letsel: voor schade die ontstaat in het verkeer waarvoor een derde aansprakelijk is. Wij helpen u met het verhalen van zowel de materiële schade als de letselschade. Of bij een geschil met uw garage.
 • Consument en Wonen: voor rechtsbijstand bij geschillen waar u als consument of bewoner bij betrokken kunt raken. Zoals een burenruzie, een erfrechtkwestie of een geschil met de gemeente.
 • Inkomen en Arbeid: u hebt recht op rechtsbijstand voor bijvoorbeeld een geschil uit een arbeidsovereenkomst. Of een geschil over uw uitkering op basis van de sociale zekerheidswetgeving. U bent ook verzekerd voor tucht- en klachtrecht als (para)medicus in loondienst.

Tip: u krijgt € 20,- premiekorting als u kiest voor alle drie modules.   

 

Gezinsdekking

Uw partner, inwonende én studerende uitwonende kinderen zijn meeverzekerd.

 

Mediation

U bent verzekerd voor de kosten van mediation tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis. De mediators van VvAA zijn geregistreerd bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Zij kennen uw situatie.

 

Tweede woning in Nederland

Uw eigen woning én één extra woning in Nederland zijn standaard verzekerd in de module Consument en Wonen. Een tweede extra woning in Nederland is ook mee te verzekeren voor een aanvullende premie van € 15,- per jaar.

 

Klacht- en tuchtrecht

Werkt u in loondienst in een (para)medische functie? Dan is klacht- en tuchtrecht meeverzekerd in de module Inkomen en Arbeid. Werkt uw partner ook in loondienst als zorgprofessional? Dan kunt u uw partner aanvullend meeverzekeren.

 

Juridische advieslijn

Voor verzekerde geschillen kunt u telefonisch advies en bijstand krijgen van de juristen van VvAA. Ook helpen wij u met tips en adviezen om een geschil, klacht of tuchtzaak voorkomen.

 

Vergoeding advocaatkosten

De gespecialiseerde juristen van de Stichting VvAA Rechtsbijstand behandelen uw zaak.

Als u een procedure moet voeren waarvoor bijstand door een advocaat verplicht is, dan krijgt u de externe kosten tot maximaal  € 50.000,- vergoed.

Is een advocaat niet verplicht in een gerechtelijke of administratieve procedure, dan kunt u kiezen uit juridische bijstand door een:

 • Jurist van Stichting VvAA Rechtsbijstand.
 • Externe advocaat met een vergoeding van maximaal € 7.500,-. U kunt de aanvullende dekking 'vrije advocaatkeuze' bijverzekeren.

 

Franchise/eigen risico

 • Het belang dat u bij een zaak hebt moet minimaal € 225,- zijn. Dat geldt voor elk verzoek om rechtshulp.
 • Het eigen risico voor gerechtelijke en administratieve procedures waarin een advocaat niet verplicht is en u een externe advocaat inschakelt bedraagt € 250,-.

 

Extra te verzekeren

'Vrije advocaatkeuze'

Wilt u voor gerechtelijke of administratieve procedures waarvoor de inzet van een advocaat niet verplicht kunnen beschikken over een advocaat? En wilt u dan ook tot maximaal € 50.000,- aan externe kosten vergoed krijgen? Kiest u dan voor de aanvullende dekking ‘vrije advocaatkeuze’. Daarvoor betaalt u een premietoeslag van 25%. Het eigen risico bedraagt € 1.000,-.

 

Wat is niet verzekerd?

Niet alles is gedekt. Lees hieronder een aantal voorbeelden van wat niet is verzekerd. Een volledig overzicht vindt u in de polisvoorwaarden.

 • Geschillen over belastingen.
 • Geschillen die met echtscheiding of opheffing van partnerschap te maken hebben.
 • Een geschil over een wet of regel die is vastgesteld door de overheid en die voor iedereen geldt.
 • Hulpverlening en kosten die zijn gemaakt zonder toestemming van Artsen Alarm Service.

Uw premie berekenen

Verzekerd van deskundig juidisch advies

VvAA is duidelijk over de rechtsbijstandverzekering. Bekijk of download hieronder de voorwaarden en informatie van uw keuze.
Uw premie berekenen

Contact

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.