Inloggen

Verzekerd van deskundig juridisch advies

 • Tucht- en klachtrecht zijn gedekt als u in dienstverband werkt
 • Ruime vergoeding tot € 10.000,- voor mediation
 • Een tweede woning in Nederland is meeverzekerd
Bereken uw premie

VvAA rechtsbijstandverzekering particulier

Verzekerd van deskundig juridisch advies

Hebt u schade die u wilt verhalen na een verkeersongeval, hebt u een gebrekkig product gekocht, een arbeidsgeschil of een burenruzie? Op al deze momenten wilt u vertrouwen op juristen die uw taal spreken én kennis van uw situatie hebben.

 • Tucht- en klachtrecht en Wkkgz geschillen
  Werkt u in loondienst in een (para)medische functie? Dan is klacht- en tuchtrecht meeverzekerd in de module Inkomen en Arbeid. Mocht u te maken krijgen met een klacht of een tuchtzaak, dan kunt u rekenen op onze hulp.
 • Mediation
  Als er een mogelijkheid is om het dreigende conflict op te lossen door middel van mediation, dan kunt u daar ook gebruik van maken via uw particuliere rechtsbijstandverzekering. De mediators waar VvAA een beroep op doet zijn geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
 • Tweede woning in Nederland
  Een conflict met een aannemer? Zowel uw huis als uw tweede woning in Nederland zijn verzekerd met de module Consument en Wonen.

Bereken uw premie

Speciale ledenkorting

 • Korting voor jonge professionals
  Wij zien je als jong professional vanaf je eerste afstudeerdatum (hbo/wo) als medicus of paramedicus tot en met vijf jaar daarna. Je krijgt dan 10% korting op je rechtsbijstandsverzekering.
 • € 20,- korting bij alle drie modules
  Kiest u alle drie de modules (Verkeer en Letsel, Consument en Wonen, en Inkomen en Arbeid), dan ontvangt u € 20,- korting op de jaarpremie.

Wat is verzekerd?

U kunt kiezen uit drie verschillende modules:
Verkeer en Letsel, Consument en Wonen en Inkomen en Arbeid

Wat is verzekerd? * Verkeer en Letsel Consument en Wonen Inkomen en Arbeid
Materiële schade waar een derde aansprakelijk voor is -- --
Letselschade waar een derde aansprakelijk voor is -- --
Geschillen met uw garage -- --
Burenruzies en consumentenzaken  -- --
Erfrechtkwesties -- --
Geschillen met de gemeente -- --
Dekking voor uw eerste én tweede woning in Nederland
-- --
Geschillen rondom arbeidsovereenkomst of uitkering 
-- --
Tucht- en klachtrecht voor (para)medici in loondienst
-- --
* Raadpleeg altijd de polisvoorwaarden. Daarin staat precies wat de verzekerde dekking inhoudt.

Algemene dekkingen

De volgende dekkingen krijgt u bij iedere module of combinatie van modules

Algemene dekking   
Gezinsdekking

Uw partner, inwonende én studerende uitwonende kinderen zijn meeverzekerd.

Mediation

U bent verzekerd voor de kosten van mediation tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis. De mediators van VvAA zijn geregistreerd bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Zij kennen uw situatie.

Juridische advieslijn

Voor verzekerde geschillen kunt u telefonisch advies en bijstand krijgen van de juristen van VvAA. Ook helpen wij u met tips en adviezen om een geschil, klacht of tuchtzaak voorkomen.

Advocaatkosten

De gespecialiseerde juristen van de Stichting VvAA Rechtsbijstand behandelen uw zaak. Als u een procedure moet voeren waarvoor bijstand door een advocaat verplicht is, dan krijgt u de externe kosten tot maximaal  € 50.000,- vergoed.

Voor verschillende rechtsgebieden gelden lagere maximum vergoedingen. Bijvoorbeeld voor erfrecht is het maximum € 12.500,- en voor burenrecht is dat € 25.000,-. In de polisvoorwaarden vindt u alle vergoedingen per rechtsgebied.

Is een advocaat niet verplicht in een gerechtelijke of administratieve procedure, dan kunt u kiezen uit juridische bijstand door een:

 • Jurist van Stichting VvAA Rechtsbijstand.
 • Externe advocaat met een vergoeding van maximaal € 7.500,-. U kunt de aanvullende dekking Vrije advocaatkeuze bijverzekeren.

Belangrijke punten:

 • Franchise
  Het belang dat u bij een zaak hebt moet minimaal € 225,- zijn. Dat geldt voor elk verzoek om rechtshulp, behalve voor bijstand in strafzaken en verhaal van schade ontstaan door deelname aan het verkeer.
 • Eigen risico
  Het eigen risico voor gerechtelijke en administratieve procedures waarin een advocaat niet verplicht is, maar u in overleg met ons toch kiest voor een externe advocaat, bedraagt € 250,-.
 • Tweede extra woning in Nederland
  Een tweede extra woning in Nederland kunt u meeverzekeren in de module Consument en Wonen voor € 15,- per jaar. 
  Standaard zijn uw eerste en tweede woning meeverzekerd.

Er geldt een wachttijd van 3 maanden vanaf het begin van de verzekering.

Bereken uw premie

Wat kunt u extra verzekeren?

Extra te verzekeren   
Vrije advocaatkeuze

Wilt u bij gerechtelijke of administratieve procedures waarvoor de inzet van een advocaat niet verplicht is beschikken over een ruimere dekking dan de maximale vergoeding vanuit de polisvoorwaarden van € 7.500,-? Kiest u dan voor de aanvullende dekking Vrije advocaatkeuze. Daarvoor betaalt u een premietoeslag van 15%. 

Bij de inzet van een advocaat vergoeden wij in die gevallen tot maximaal € 15.000,- advocaatkosten. Er geldt hierbij een wachttijd van 6 maanden en een eigen risico van € 500,-. Deze aanvullende dekking kunt u alleen toevoegen als u alle drie de rubrieken heeft afgesloten.

Wat is niet verzekerd?

Niet alles is gedekt. Lees hieronder een aantal voorbeelden van wat niet is verzekerd.

 • Geschillen over belastingen.
 • Geschillen die met echtscheiding* of opheffing van partnerschap te maken hebben.
  * U hebt dekking voor eenmalig juridisch advies
 • Een geschil over een wet of regel die is vastgesteld door de overheid en die voor iedereen geldt.
Een volledig overzicht vindt u in de polisvoorwaarden.
Rechtsbijstandverzekering particulier | VvAA

Voorwaarden en informatie

De VvAA rechtsbijstandverzekering particulier heeft verschillende varianten. Raadpleegt u in MijnVvAA de dekking en voorwaarden die in uw situatie van toepassing zijn voor uw verzekering.

Verzekeringskaart

Op de verzekeringskaart ziet u de belangrijkste productinformatie. Zo kunt u onze verzekering vergelijken met die van andere verzekeraars.


VvAA particuliere rechtsbijstandverzekering >​

Relevante artikelen voor u

Juridisch advies nodig?

Contact met de Juridische helpdesk

Bij VvAA krijgt u altijd antwoord op uw juridische vraag. Belt u daarvoor op werkdagen met onze Juridische helpdesk op nummer 030 247 49 99. Deze service is kosteloos als belangrijk voordeel van uw VvAA-lidmaatschap.

Ook voor juridisch advies

Hebt u behoefte aan advies van een jurist, juridische bijstand of wilt u een zaak aanmelden? Ook daarmee zijn we u van dienst. Dat kan op declaratiebasis of u kunt de dekking van uw VvAA rechts­bijstand­verzekering aanspreken.

Meer informatie

VvAA Juridische helpdesk

Wilt u informatie, hebt u een juridische vraag, of wilt u direct advies? Wij helpen u graag.

Behandeling van uw dossier


Uitgangspunt: Behandeling door juristen en advocaten van VvAA


VvAA Rechtsbijstand biedt haar verzekerden een zogeheten ‘natura verzekering’. Dat betekent dat zo’n  90% van de dossiers wordt behandeld door onze eigen juristen en advocaten. Zo profiteren onze cliënten optimaal van de jarenlange ervaring en expertise die onze juristen en advocaten hebben opgebouwd in het zorgveld.

Wanneer verwijzen wij door?


In sommige situaties is het echter niet wenselijk of  – van rechtswege - niet mogelijk dat wij het dossier zelf behandelen. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van tegengestelde belangen. In zo’n situatie verwijzen wij  u door naar een van onze vaste ‘netwerkkantoren’ waarmee wij samenwerken. Dat doen we uiteraard alleen met uw instemming. Het betreffende kantoor helpt  u dan graag uit eigen naam verder. Wij hebben deze kantoren zorgvuldig geselecteerd en we zijn bekend met hun werkwijze en afhandeling van zaken. Zo weten we zeker dat  u op de best mogelijke manier verder wordt geholpen. Indien dit aan de orde is, bieden wij u ook vrije keuze rechtshulpverlener (VKR).

Samenwerking met interim juristen en advocaten


In tijden van piekbelasting, bijvoorbeeld in geval van een massaschade, werken we samen met vaste interim juristen en advocaten, afkomstig van drie verschillende organisaties. Wij vinden het belangrijk dat wij precies weten wie onze cliënten bijstaan uit naam van VvAA én dat zij het dossier van A tot Z begeleiden. Je gaat als cliënt immers een vertrouwensrelatie aan en dan is het vervelend als een dossier tussentijds moet worden overgedragen. Daarom selecteren wij deze mensen zelf, onder meer via een referentieonderzoek, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een sollicitatiegesprek. Zij werken volgens exact dezelfde kwaliteitsstandaarden als onze eigen juristen en advocaten en werken vaak ook bij ons op locatie. Deze mensen zijn niet ‘uitwisselbaar’ en dus is onderaanbesteding ook niet mogelijk. De overeenkomst met de organisaties waar zij werkzaam zijn, is gebaseerd op de tijd en aandacht die onze juristen en advocaten zelf besteden aan dossiers.

Geschillenregeling Rechtsbijstand

VvAA Rechtsbijstand heeft een geschillenregeling. Dat betekent het volgende:

Er kan een geschil van mening ontstaan tussen u en de jurist van VvAA Rechtsbijstand over:

1. de inschatting van de kans op succes

2. het accepteren van een voorstel van de tegenpartij

Dit meningsverschil kan dan worden voorgelegd aan een gezamenlijk aan te wijzen, onafhankelijke advocaat die hierover, op kosten van VvAA Rechtsbijstand, een bindend advies uitbrengt.

Wanneer de advocaat uw visie deelt, behandelt VvAA Rechtsbijstand het dossier verder, rekening houdend met het advies.

Wanneer de advocaat de visie van VvAA Rechtsbijstand deelt, verleent VvAA geen verdere juridische bijstand. U kunt er voor kiezen om de zaak voor eigen rekening en risico voort te zetten.

U kunt de volledige geschillenregeling lezen in de polisvoorwaarden rechtsbijstand die op uw verzekering van toepassing zijn.


Kunnen wij u helpen?

Uw zaak aanmelden

De stappen om uw zaak aan te melden hebben we voor u op een rij gezet.

Verzekering wijzigen

U regelt het gemakkelijk online in uw persoonlijke MijnVvAA-omgeving.

Veelgestelde vragen

Bekijk hier de ant­woorden op alle veel­gestelde vragen over de VvAA rechtsbijstandverzekering.