Inloggen

Verzekerd van deskundig juridisch advies

Heeft u schade die u wilt verhalen na een verkeersongeval, heeft u een gebrekkig product gekocht, een arbeidsgeschil of een burenruzie? Op die momenten kunt u vertrouwen op de juristen van VvAA. Zij spreken uw taal én hebben kennis van uw situatie.
Bereken uw premie

Voordelen van onze rechtsbijstandverzekering

 
 • Tucht- en klachtrecht en Wkkgz geschillen
  Werkt u in loondienst in een (para)medische functie? Dan is klacht- en tuchtrecht meeverzekerd in de module Inkomen en Arbeid.
 • Mediation
  Als er een mogelijkheid is om het dreigende conflict op te lossen door middel van mediation, dan kunt u daar gebruik van maken via uw rechtsbijstandverzekering.
 • Tweede woning in Nederland
  Een conflict met een aannemer? Zowel uw huis als uw tweede woning in Nederland zijn verzekerd met de module Consument en Wonen.

Klantreviews

8.8 / 10

78 reviews

10% korting als jong professional

Heb jij minder dan 5 jaar geleden je eerste (para)medische studie (HBO/WO) afgerond?
Dan krijg je maar liefst 10% premiekorting, zolang je jong professional bent. 

Dekkingen


De VvAA rechtsbijstandverzekering bestaat uit drie verschillende modules. 
Kiest u voor alle modules? Dan ontvangt u € 20,- korting op de jaarpremie.

Module Verkeer en Letsel
Verkeer en Letsel


U heeft recht op rechtsbijstand bij:
 

 • Materiële schade waar een derde aansprakelijk voor is
 • Letselschade waar een derde aansprakelijk voor is
 • Geschillen met uw garage
Module Wonen en Consument
Consument en Wonen


U heeft recht op rechtsbijstand bij:
 

 • Burenruzies
 • Erfrechtkwesties
 • Geschillen met de gemeente
 • Dekking voor uw eerste én tweede woning in Nederland
Module Inkomen en Arbeid
Inkomen en Arbeid


U heeft recht op rechtsbijstand bij:
 

 • Geschillen rondom arbeidsovereenkomst of uitkering
 • Tucht- en klachtrecht voor (para)medici in loondienst

Wilt u exact weten wat er onder de verschillende modules valt? Download dan de polisvoorwaarden.

Wij zijn er als u juridische hulp nodig heeft

Ongeacht de modules die u kiest, krijgt u standaard hulp van ons in verschillende vormen. Denk hierbij aan de juridische helpdesk en deskundige hulp door VvAA-juristen.

Mediation

U bent verzekerd voor de kosten van mediation tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis. De mediators van VvAA zijn geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Zij kennen uw situatie.

Juridische advieslijn

Voor verzekerde geschillen kunt u telefonisch advies en bijstand krijgen van de juristen van VvAA. Ook helpen wij u met tips en adviezen om een geschil, klacht of tuchtzaak voorkomen.

Zaakbehandeling door Stichting VvAA rechtsbijstand

De gespecialiseerde juristen van de Stichting VvAA Rechtsbijstand behandelen uw zaak. De meeste zaken kunnen we voor u behandelen zonder dat er een procedure hoeft te worden gevoerd.

Als we een procedure voor u moeten voeren, dan kan het zijn dat de inzet van een advocaat verplicht is. In dat geval zullen we dat met u overleggen. U kunt u gebruik maken van een advocaat werkzaam bij VvAA of een andere advocaat. Deze schakelen wij dan, na overleg, voor u in. De kosten die de advocaat maakt voor het behartigen van uw belang vergoeden we dan tot maximaal  € 50.000,-.
Let op: Voor verschillende rechtsgebieden gelden lagere maximum vergoedingen. Bijvoorbeeld voor erfrecht is het maximum € 12.500,- en voor burenrecht is dat € 25.000,-. In de polisvoorwaarden vindt u alle vergoedingen per rechtsgebied.

Bij sommige procedures is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Dan geldt bij sommige gerechtelijke of administratieve procedures, bij voorbeeld een arbeidszaak. De gespecialiseerde VvAA jurist behartigt dan uw belangen in deze procedure. Mocht u dan tóch willen kiezen voor een advocaat dan kunnen wij een advocaat voor u inschakelen. Dan vergoeden we maximaal € 7.500,-. 

Deskundige hulp door een VvAA jurist

Als geen ander weet VvAA waar zorgverleners in Nederland hoofdpijn van krijgen. Daarom kunt u vertrouwen op de deskundigheid en jarenlange ervaring van onze juristen. Iedere VvAA jurist heeft een eigen aandachtsgebied, waardoor we u altijd kunnen helpen. In iedere situatie.

Goed om te weten

 • Het belang dat u bij een zaak heeft moet minimaal € 225,- zijn.
 • Het eigen risico voor gerechtelijke en administratieve procedures waarin een advocaat niet verplicht is, maar u in overleg met ons toch kiest voor een externe advocaat, bedraagt € 250,-
 • Een tweede extra woning in Nederland kunt u meeverzekeren in de module Consument en Wonen voor € 15,- per jaar.
 • Er geldt een wachttijd van 3 maanden vanaf het begin van de verzekering.

Wat is niet verzekerd?

 • Geschillen over belastingen.
 • Geschillen die met echtscheiding* of opheffing van partnerschap te maken hebben.
 • Een geschil over een wet of regel die is vastgesteld door de overheid en die voor iedereen geldt.
Een volledig overzicht van wat wel en niet verzekerd is, vindt u in de polisvoorwaarden.

* U heeft dekking voor eenmalig juridisch advies

Aanvullende dekking

Vrije advocaatkeuze

 • Wilt u bij gerechtelijke of administratieve procedures waarvoor de inzet van een advocaat niet verplicht is beschikken over een ruimere dekking dan de maximale vergoeding vanuit de polisvoorwaarden van € 7.500? Kies dan voor de aanvullende dekking Vrije advocaatkeuze. Daarvoor betaalt u een premietoeslag van 15%.
 • Bij de inzet van een advocaat vergoeden wij in die gevallen tot maximaal € 15.000 advocaatkosten. Er geldt hierbij een wachttijd van 6 maanden en een eigen risico van € 500. Deze aanvullende dekking kunt u alleen toevoegen als u alle drie de rubrieken heeft afgesloten.

Inzet van een advocaat is verplicht

Rechtsbijstand in uw rechtsbijstandverzekering krijgt u van de gespecialiseerde juristen van VvAA Rechtsbijstand. Soms kunt u een eigen advocaat inschakelen. Dat is voor procedures waarbij de inzet van een advocaat verplicht is. Bespreek dit vooraf met ons. Na overleg met u schakelen wij u de advocaat voor u in. Vaak krijgt u tot maximaal € 50.000 per zaak vergoed, zolang de kosten redelijk en gebruikelijk zijn. Voor sommige procedures gelden andere maxima. Die vindt u in de verzekeringsvoorwaarden.

Inzet van een advocaat is NIET verplicht

Bij gerechtelijke en administratieve procedures waarbij de inzet van een advocaat niet verplicht is, zoals bij de kantonrechter, de bestuursrechter of bij een UWV-ontslag-procedure, kunt u zich laten bijstaan door een jurist van VvAA. U mag dan ook kiezen voor een eigen advocaat. In die gevallen is het maximale bedrag tot € 7.500 per zaak. Wel met een eigen risico. Vanaf de ingangsdatum van deze aanvullende dekking moet u rekening houden met een wachttijd van 6 maanden. Ook hier geldt dat wij altijd de advocaat, na overleg met u, inschakelen.
 

Juridisch advies nodig?

Belt u ons op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur. Wij helpen u graag.

Praktische informatie


De VvAA rechtsbijstandverzekering heeft verschillende varianten. In 
MijnVvAA ziet u welke dekking en voorwaarden van toepassing zijn voor uw verzekering.

*Op de verzekeringskaart ziet u de meest relevante productinformatie. Zo kunt u onze verzekering vergelijken met die van andere verzekeraars.

Hulp nodig?

Kijk op onze servicepagina voor meer informatie en de veelgestelde vragen.

Behandeling van uw dossier

VvAA Rechtsbijstand biedt haar verzekerden een zogeheten ‘natura verzekering’. Dat betekent dat zo’n 90% van de dossiers wordt behandeld door onze eigen juristen en advocaten. Zo profiteren onze cliënten optimaal van de jarenlange ervaring en expertise die onze juristen en advocaten hebben opgebouwd in het zorgveld.

Meer informatie ▹