Aansprakelijkheids­verzekering ggz-professionals

Uw aansprakelijkheid uitstekend verzekerd

Vrijblijvende offerte aanvragen
 • Uitstekende dekking voor ggz-professionals
 • Unieke uitloopdekking bij pensionering
 • Bijstand en schadevergoeding bij een Wkkgz-claim
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering GGZ - GGZ-professional op bank in gesprek met cliënt.

Voordelen

 • Uitstekende dekking voor ggz-professionals
  Uw werkzaamheden zijn goed verzekerd, ook op andere locaties.
 • Unieke uitloopdekking bij pensionering
  Stel, u ontvangt na uw pensionering nog een schadeclaim die tijdens de looptijd van uw verzekering is veroorzaakt. Het risico is dan meeverzekerd als u minimaal drie jaar bij ons was verzekerd.
 • Bijstand en schadevergoeding bij een Wkkgz-claim
  U kunt rekenen op een onze deskundige (juridische) bijstand bij een claim op basis van de Wkkgz. Ook vergoeden wij de schade die de Wkkgz-geschilleninstantie toekent tot € 25.000.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Wat is verzekerd?

Bekijk voor een compleet overzicht van alle dekkingen en uitsluitingen de polisvoorwaarden.

Bescherming bij claims

Deze verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van aanspraken tegen u als gevolg van schade waarvoor u aansprakelijk bent. De schade moet veroorzaak zijn tijdens de bevoegde uitoefening van uw beroep. Verzekerd is letselschade, de schade aan goederen én de vermogensschade van patiënten. Wij staan u bij en voeren verweer voor u als dat nodig is.

Werk­gevers­aansprakelijk­heid

Aansprakelijk­heid voor fouten van werk­nemers

Uitloop bij pensioen

Vermogens­schade van de patiënt

Wereld­wijde dekking

Hoe klanten ons beoordelen

94% van onze klanten zou ons aanbevelen

8.2

van de 10 (via Feedback Company) van 706 reviews

Wat is niet verzekerd?

Niet alles is gedekt. Lees hieronder een aantal voorbeelden van wat niet is verzekerd.

 • Schade door aantasting van de eer of goede naam. Wij vergoeden wel eventuele personenschade die hier uit voortvloeit.

 • Schade die u oploopt wanneer u voor het verzekerd beroep niet meer staat ingeschreven in het BIG-register.

 • Schade door gemaakte fouten tijdens de looptijd van uw 'oude' verzekering waar u van af wist maar die u niet gemeld heeft bij uw vorige verzekeraar.

 • Schade in een ziekenhuis, kliniek of soortgelijke zorginstelling waarop de centrale (ziekenhuis)aansprakelijkheidsregeling ex artikel 7:462 BW van toepassing is.

Naar de voorwaarden

Wie is verzekerd?

 • Iedereen die werkt in uw praktijk of samenwerkingsverband en beroepshandelingen verricht moet u meeverzekeren. Zoals een psycholoog in loondienst. Daarvoor betaalt u een aanvullende premie.
 • Werknemers die geen beroepsinhoudelijke handelingen verrichten, bijvoorbeeld de assistente die alleen de telefoon aanneemt, zijn ook verzekerd. U hoeft geen premie te betalen voor deze werknemers.
 • Stagiaires, studenten in opleiding en vrijwilligers zijn ook meeverzekerd zonder dat u daar premie voor hoeft te betalen. 
 • De waarnemer die u of een andere verzekerde voor een bepaalde periode vervangt, door ziekte of vakantie, is ook meeverzekerd.
 • Zorgverleners in een zorgketen die in opdracht van u werkzaamheden verrichten zijn meeverzekerd.
 • De niet-medisch praktijkhouder is voor de werkgeversaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid ook meeverzekerd.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Werkt u met zzp’ers?

De zzp’ers in uw praktijk moeten een eigen verzekering hebben. U kunt ze meeverzekeren, maar de eigen verzekering van de zzp’er gaat altijd voor.

Zorg voor een degelijke overeenkomst van opdracht en vraag de zzp’er om een kopie van de aansprakelijkheidsverzekeringspolis.

25% korting voor young professionals

Heb jij minder dan 5 jaar geleden je eerste (para)medische studie (hbo/wo) afgerond? Als young professional krijg je maar liefst 25% premiekorting.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Aanvullend verzekeren

Arbeids­ongevallen personeel (goed werkgever­schap)

Deze aanvullende dekking biedt een oplossing wanneer uw werknemers of ander personeel (in opdracht van u) letselschade oplopen, terwijl aan uw zorgplicht is voldaan. Bijvoorbeeld bij een ongeval van een werknemer tijdens een bedrijfsuitje.

Inlooprisico

Opzicht

Dekking Wkkgz-risico's

De Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders een klachtenregeling te hebben. Met onze beroeps­aansprakelijkheids­verzekering bent u verzekerd voor schadevergoedingen die door een erkende geschilleninstantie worden toegekend. Uiteraard wel binnen de voorwaarden gedekte gebeurtenissen. Meer weten over de Wkkgz? Bekijk dan de veelgestelde vragen.

Informatie en voorwaarden

De VvAA Aansprakelijkheidsverzekering voor ggz-professionals heeft verschillende varianten. Download in MijnVvAA de voorwaarden die voor uw verzekering gelden.

Vragen?

Wij helpen graag. Bekijk de veelgestelde vragen op onze servicepagina.

Servicepagina
Veelgestelde vragen