Inloggen

Uw aansprakelijkheid uitstekend verzekerd

Een fout waarvoor u als tandarts aansprakelijk wordt gesteld, kan ingrijpende gevolgen hebben. Een aansprakelijkheidsverzekering, met voorwaarden die zijn afgestemd op de risico’s van uw beroep als tandarts, praktijkhouder of zzp'er, is op zo'n moment onmisbaar.
Bereken uw premie

Voordelen van onze ­aan­sprakelijk­heids­verzekering

 
 • Geheel afgestemd op uw beroep
  De aansprakelijkheidsverzekering voor tandartsen is geheel afgestemd op de risico’s van uw beroep als tandarts of orthodontist.
 • Unieke uitloopdekking bij pensionering
  Stel, u ontvangt na uw pensionering nog een schadeclaim die tijdens de looptijd van uw verzekering is veroorzaakt. Dit risico is dan verzekerd, als u minimaal drie jaar bij ons was verzekerd.
 • Materiaalkosten bij vervanging of herstel ook gedekt
  Kosten van materialen en door derden gemaakte techniekkosten die noodzakelijk zijn bij vervanging of herstel zijn tot maximaal € 750,- per aanspraak vergoed.

25% korting als jong professional

Heb jij minder dan 5 jaar geleden je eerste (para)medische studie (HBO/WO) afgerond?
Dan krijg je maar liefst 25% premiekorting, zolang je jong professional bent. 

Dekkingen

Bescherming bij claims

Deze verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van aanspraken tegen u als gevolg van schade waarvoor u aansprakelijk bent. De schade moet veroorzaak zijn tijdens de bevoegde uitoefening van uw beroep. Verzekerd is letselschade, de schade aan goederen én de vermogensschade van patiënten. Wij staan u bij en voeren verweer voor u als dat nodig is.

Werkgeversaansprakelijkheid

Uw werknemers kunnen ook schade oplopen tijdens werktijd. Gebeurt dit onder werktijd dan valt dit ook onder de dekking. Ook als uw werknemers tijdens werktijd een verkeersongeval krijgen in hun auto, op de fiets of als voetganger, dan is de opgelopen schade ook verzekerd.

Uitloop bij pensioen

Uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering eindigt als u met pensioen gaat. Mocht u daarna nog een schadeclaim krijgen, die tijdens de looptijd van uw verzekering is veroorzaakt, dan is dit meeverzekerd als u minimaal drie jaar bij ons verzekerd was.

Ook Wkkgz-claims goed verzekerd

Ook schadevergoedingen (als gevolg van een claim) tot € 25.000,- die door een geschilleninstantie zijn toegekend vallen onder de dekking van uw verzekering. De geschilleninstantie moet wel voldoen aan enkele kwaliteitseisen.

Bekijk het overzicht van alle door VvAA goedgekeurde geschilleninstanties. Bekijk ook de veelgestelde vragen over de Wkkgz.

Materiaalkosten bij vervanging of herstel

Bij herstelwerkzaamheden krijgt u door anderen gemaakte techniekkosten of kosten van materiaal (bijvoorbeeld een kroon) tot maximaal € 750,- per aanspraak vergoed.

Aansprakelijkheid voor fouten van werknemers

U bent verzekerd voor schade die veroorzaakt is door uw werknemers wanneer zij beroepsmatige handelingen verrichten. Deze werknemers moet u wel meeverzekeren.

Bestuurdersaansprakelijkheid

U bent verzekerd voor aanspraken die voortvloeien uit een niet-betaalde bestuursfunctie in de gezondheidszorg als u ook de VvAA beroepsrechtsbijstandverzekering bij VvAA heeft.
     Voor een compleet overzicht van alle dekkingen en uitsluitingen raadpleegt u de polisvoorwaarden.

Wie is verzekerd via uw verzekering?

 • Iedereen die werkt in uw praktijk of samenwerkingsverband en (para)medische handelingen verricht moet u meeverzekeren. Bijvoorbeeld een tandarts in loondienst of een praktijkondersteuner. Daarvoor betaalt u een premie.
 • Stagiaires, studenten in opleiding en vrijwilligers zijn ook meeverzekerd zonder dat u daar premie voor hoeft te betalen. 
 • Uw waarnemer die u voor een bepaalde periode vervangt, vanwege uw afwezigheid, is ook meeverzekerd via uw verzekering.
 • Zorgverleners in een zorgketen die in opdracht van u werkzaamheden verrichten zijn meeverzekerd.

  Let op: Een zzp'er regelt een verzekering omtrent beroepsaansprakelijkheid zelf. Vraag zzp'ers om een kopie van de polis.

Wat is niet verzekerd?

Niet alles is gedekt. Lees hieronder een aantal voorbeelden van wat niet is verzekerd. Een volledig overzicht vindt u in de polisvoorwaarden.

 • Schade die verband houdt met het alsnog geheel, gedeeltelijk of opnieuw verrichten van werkzaamheden die door of onder uw verantwoordelijkheid niet of onzorgvuldig zijn uitgevoerd.
 • Wanneer u niet meer ingeschreven staat in het BIG-register.
 • Cosmetische handelingen vallen niet onder de dekking van uw aansprakelijkheidsverzekering.

Aanvullende dekkingen

Goed werkgeverschap personeelsongevallen

Deze aanvullende dekking biedt een oplossing wanneer uw werknemers of ander personeel (in opdracht van u) letselschade oplopen, terwijl aan uw zorgplicht is voldaan.

Inlooprisico

Bij aanvang van de verzekering kunt u het inlooprisico meeverzekeren. Het inlooprisico is bedoeld voor schades uit het verleden, waar u niets van af weet of van af kunt weten. Een schadeclaim valt namelijk alleen maar onder de dekking als de fout én de aanspraak daarop binnen de looptijd van de verzekering liggen.

Gemaakte fouten waar u van af weet die zijn gebeurd tijdens de looptijd van de ‘oude’ verzekering moet u nog bij uw vorige verzekeraar melden voordat u overstapt naar de VvAA aansprakelijkheidsverzekering. Dan zijn die nog verzekerd onder uw oude verzekering.

Dekking Wkkgz-risico's

De Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders een klachtenregeling te hebben. De VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor schadevergoedingen die door een erkende geschilleninstantie worden toegekend. Het moet dan wel gaan om binnen de voorwaarden gedekte gebeurtenissen. Meer weten over de Wkkgz? Bekijk dan de veelgestelde vragen.

Praktische informatie


Heeft u al een VvAA aansprakelijkheidsverzekering? Download in MijnVvAA de voorwaarden van uw verzekering.
Wilt u een vergelijking maken? Bekijk dan de verzekeringskaart met de meest relevante productinformatie.

Hulp nodig?

Kijk op onze servicepagina voor meer informatie en de veelgestelde vragen.
*Op de verzekeringskaart ziet u de meest relevante productinformatie. Zo kunt u onze verzekering vergelijken met die van andere verzekeraars.