Praktijk voeren

VvAA Praktijkadvies

Huisarts zit achter computer in haar praktijkruimte

Zaken die voor u ten koste gaan van het echte werk, daarin zijn wij gespecialiseerd. Denkt u aan personeelszaken, administratie, risico’s managen en onderhandelingen met zorgverzekeraars. Wij helpen u graag, zodat u eenvoudiger uw zorgfocus kunt behouden.

Vrijblijvend gesprek aanvragen

Hulp bij verzekeringen

Bij u als zorgverlener werken de gewone dingen net even anders. Daarom wilt u kunnen vertrouwen op verzekeringen die u en uw praktijk goed beschermen. En u het liefst net even extra verzekeren.

Aan­sprake­lijk­heids­verze­ke­ring beroep

Een goede beroeps­aan­sprake­lijk­heids­ver­zeke­ring is on­mis­baar voor u als zorg­verlener. Bij VvAA is uw aan­sprake­lijk­heid goed verzekerd, want uw dekking is vol­ledig afge­stemd op de risico’s in uw prak­tijk.

Bereken uw premie
Bekijk alle verzekeringen

10 stellingen over uw praktijk

Als praktijkhouder heeft u veel andere verantwoordelijkheden in uw praktijk.

Beantwoord 10 stellingen over financiële en fiscale zaken, personeel en organisatie van uw praktijk en bespreek samen met een van onze adviseurs de verbetermogelijkheden tijdens een kosteloos telefonisch adviesgesprek.

Bekijk de stellingen

Huisarts in gesprek met patiënt in huisartsenpraktijk

Hulp bij financiële zaken

Uw financiën op orde brengen en houden is belangrijk om financieel gezond te blijven. Onze specialisten helpen u graag, bijvoorbeeld met fiscaal advies, financiële planning en uw financiële administratie.

Hulp bij juridische kwesties

Altijd antwoord op uw juridische vraag

De juridische aspecten van uw bedrijfsvoering zijn belangrijk om als praktijkhouder goed te regelen. Bijvoorbeeld als u gaat samenwerken, een nieuwe medewerker in dienst neemt of u wilt weten hoe uw aansprakelijkheid is geregeld.

Onze juristen en advocaten staan voor u klaar met deskundig advies en handige juridische diensten. Dat geeft u het nodige houvast om (potentiële) conflicten zoveel mogelijk te voorkomen.


Meer informatie

Juridisch adviesgesprek met cliënt

Voor uw praktijk

Hulp bij preventie

Voorkomen is zoveel beter dan genezen. Daarom helpen wij u met allerlei handige diensten, cijfers en geleerde lessen uit de praktijk.

Leren van (bijna) incidenten

Een analyse van (bijna) inci­denten geeft input voor het voor­komen van erger of een her­haling van het voor­val. Door te leren van inci­denten neemt de kans op klachten en claims af. Daarom onder­steunen wij u met het VIM Platform.

Online zelfcoaching met GRIP

Minimaal één op de tien zorg­pro­fessionals heeft te kampen met serieuze klachten van een burn-out. Via het online e-platform GRIP voor zelf­coaching krijgt u in­zicht om van­uit posi­ti­vi­teit duur­zaam aan uw wel­zijn te werken.

Inzicht in diagnosefouten

De bewuste en mondige consument vraagt steeds meer (preventieve) zorg en stelt hoge kwaliteits­eisen. We zien dit terug in de schade­last bij onze (medische) beroeps­aansprakelijk­heids­verzekeringen.

Peer support in de zorg

Peer support in de zorg is een leernetwerk van zorgorganisaties die beter willen omgaan met de impact van een patiëntveiligheidsincident op de professional en de organisatie. Wilt u ook meedoen?

Wie wordt uw partner?

Verrijk uw kennis, verruim uw keuze

Als er één beroep is dat snel verandert, is het wel dat van de huisarts. De zorgvraag neemt toe, net als de taken van de huisarts, terwijl de wens tot flexibiliteit in arbeidsuren en een gezonde werk-privébalans groot is. Zowel de continuïteit van zorg als het werkplezier staan hierdoor soms flink onder druk.

Voor sommigen een reden af te zien van een eigen praktijk. En daarmee ook van de mooie kant van het praktijkhouderschap, zoals de langdurige relatie met uw patiënten, de fijne samenwerking in een hecht team en het kunnen uitoefenen van uw invloed op de zorgverlening. Juist nu ontstaan er steeds meer initiatieven om het praktijkhouderschap in te kunnen richten naar uw persoonlijke en professionele wensen.

Sparringpartner

Wij onderkennen de noodzaak om de huisartsenzorg anders en toekomstbestendig in te richten. Reden voor ons om alle opties, dus ook de nieuwe aanbieders, in kaart te brengen en met uw te delen, zodat u dat niet zelf hoeft te doen.

Daarom staan wij voor uw klaar als sparringpartner, want wij leggen graag voor u de beste opties naast elkaar. Dan kan u de keuze maken die bij u past en focussen op datgene waar u energie van krijgt.

Vrijblijvend gesprek aanvragen

Hulp bij strategie en visie

Vooruitkijken is belangrijk om uw praktijk sterk en financieel gezond te houden. Uw ideeën en ambities concreet maken is daarvoor een vereiste.

Hoe komt u op de plek van uw bestemming?

U hebt een realistisch stappenplan nodig om uw doelen te bereiken. Dat krijgt u van uw VvAA adviseur. Deze analyse geeft u antwoord op belangrijke vragen.

  • Wat zijn de sterke kanten en aandachtspunten van uw praktijk?
  • Wat zijn de kansen en bedreigingen voor uw onderneming?
  • Welke ontwikkelingen zijn van belang in uw verzorgingsgebied?
  • Hoe is uw patiëntenpopulatie opgebouwd?
  • Met welke (mogelijk) nieuwe zorgaanbieders moet u rekening houden?

Maak een concrete jaarplanning

Met een jaarplanning zoomt u concreter in op uw te volgen beleid. U ziet overzichtelijk hoe u uw doelstellingen kunt bereiken, aangevuld met tussentijdse evaluaties om tijdig te kunnen bijsturen.

Plannen om samen te werken?

Organisaties in de eerstelijnszorg zoeken elkaar steeds meer op. Als u ook die plannen hebt kan de VvAA adviseur checken in hoeverre dat rendabel is. Verder helpt de adviseur u ook om de samenwerking goed vorm te geven, zowel financieel als juridisch.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen