Door meer inzicht uw dromen waarmaken

U krijgt inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie. VvAA geeft u onafhankelijk en deskundig financieel advies.

Vraag vrijblijvend advies aan
Financiële planning

Financiële planning 

Onafhankelijk financieel planningsadvies

Als u wensen en ambities hebt, dan wilt u weten welke financiële middelen u nodig hebt om die te realiseren. Hiervoor is inzicht nodig in uw huidige financiële situatie en de invloed die toekomstige gebeurtenissen zoals een nieuwe baan, gezinsuitbreiding , eerder stoppen met werken of een overlijden hierop kunnen hebben.

Vraag vrijblijvend advies aan
Financiële wensen en verplichtingen variëren flink gedurende een mensenleven, ook per persoon. De aankoop van een woning, kinderen die gaan studeren, echtscheiding, arbeidsongeschiktheid, pensionering: belangrijke gebeurtenissen waar u –als het even kan- financieel op voorbereid wilt zijn.
 

Inzicht in uw financiële situatie: nu en in de toekomst

VvAA geeft inzicht in uw huidige- en toekomstige financiële situatie. En laat zien wat de invloed is van verschillende gebeurtenissen en beslissingen. Zodat u een helder beeld krijgt van de financiële middelen die u nodig hebt om uw wensen en ambities te realiseren, nu en in de toekomst. En u tijdig bij kunt sturen als de situatie daarom vraagt.


Onafhankelijk en objectief

Het financieel planningsadvies van VvAA is onafhankelijk en objectief. Uitgangspunt is de optimalisatie van uw financiële situatie.

Contact

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.

VvAA geeft u advies over

 • ​Uw financiële toekomst
 • Waardeoverdracht bij wijziging van pensioenfonds
 • Vervroegd aflossen hypotheek
 • Eerder stoppen met werken
 • Uw oudedagsvoorziening
 • Financiële ondersteuning kinderen
 • Beperking van financiële risico's
 • De juiste manier om uw vermogen in te zetten
 • Optimaal benutten financiële kansen
 • Schenken en erven

Veelgestelde vragen

1. Wanneer is financiële planning voor mij relevant?

Als u plannen hebt waaraan grote financiële gevolgen verbonden zijn of risico's, dan kan een financieel planningsadvies voor u belangrijk zijn. Denk aan de opbouw van een pensioen, de koop van een tweede woning, het bieden van financiële ondersteuning aan uw kinderen en eerder stoppen met werken. Allemaal onderwerpen met grote financiële belangen waarop ingewikkelde fiscale regels van toepassing zijn.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Heb ik een deskundige nodig voor een financieel planningsadvies?

Onze financieel adviseurs volgen elke dag de vakliteratuur en de wijzigingen in wet- en regelgeving. Zij volgen elk jaar vele cursussen om bij te blijven. De financiële wereld verandert snel en dat vraagt van de professional - net als in uw vakgebied - veel tijd en aandacht. Daarnaast gebruiken onze adviseurs geavanceerde planningprogramma's, waarmee zij ook de grafieken maken die het advies ondersteunen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Wat heeft de VvAA adviseur nodig om u goed te kunnen adviseren?

Tijdens de inventarisatiefase zal de adviseur veel van u willen weten. U kunt een gesprek met de financieel adviseur zelf goed voorbereiden door alle relevante stukken vast te verzamelen. Denkt u aan uw inkomensgegevens of de jaarcijfers, een overzicht van uw vaste lasten, uw pensioenopgave (uniform PensioenOverzicht) en uw verzekeringen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Wat houdt financiële planning precies in?

Een gecertificeerd financieel planner van VvAA maakt op basis van uw persoonlijke vragen en wensen een volledige analyse voor u. Hij kijkt daarbij niet alleen naar uw huidige en toekomstige inkomsten en uitgaven, maar ook naar uw vermogen en de opbouw daarvan. U ziet direct de gevolgen van uw wensen. Dit biedt een solide uitgangspunt voor uw beslissingen op korte en lange termijn.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Wat krijgt u precies bij een financieel planningsadvies?

Bij een financieel planningsadvies krijgt u een compleet én concreet financieel planningsrapport met aanvullend pensioenadvies. Hierin worden vragen beantwoord over uw financieringsvraagstukken gedurende uw levensloop. Bijvoorbeeld of u inderdaad eerder kunt stoppen met werken als u dat wilt. Maar ook of u nu een (tweede) woning kunt aankopen of uw hypotheek beter kunt aflossen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. Is het mogelijk alleen naar de situatie te kijken na pensionering?

Het is mogelijk dat de financieel planner alleen naar uw inkomens- en vermogenssituatie na de pensioendatum kijkt. U krijgt inzicht hoe u er financieel voor staat als u met pensioen gaat. Na het inventarisatiegesprek dat gemiddeld een uur in beslag neemt wordt met u besproken of verdere doorrekening en uitwerking gewenst is. Tevens wordt met u de verdere kosten besproken. U ontvangt aan het eind een financieel planningsrapport dat uw financiële situatie na uw pensioneren in kaart brengt.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

7. Kan ik een second opinion krijgen over een financieel product?

Wij gaan voor u na of een door u zelf afgenomen verzekering of een ander financieel product past bij uw situatie en wensen. Voor dit gesprek rekenen wij een uurtarief van € 150,- exclusief btw. Voor u betekent het zekerheid over een eerder gemaakte keuze of de mogelijkheid te kiezen voor een aangepaste oplossing. Uiteraard houden wij rekening met eventuele kosten die een aanpassing met zich meebrengt en de mogelijkheid deze kosten in de toekomst terug te verdienen.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

8. Wat kost een financieel planningsadvies?

Als u een volledig financieel planningsadvies afneemt, ontvangt u van de VvAA financieel planner uitgebreide begeleiding bij het in kaart brengen van uw financiële heden en toekomst. De investering van uw kant is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het aantal uren dat wij nodig hebben om uw situatie te inventariseren, te analyseren en het advies uit te brengen. Onze dienstverlening is maatwerk en vindt plaats op basis van een uurtarief van € 150,- exclusief btw. Na het inventarisatiegesprek kunnen wij u een goede inschatting geven van het totaal te verwachte aantal uren van de verdere uitwerking. 

Is dit een antwoord op uw vraag?  

Contact

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op, wij zijn u graag van dienst.

VvAA geeft u advies over

 • ​Uw financiële toekomst
 • Waardeoverdracht bij wijziging van pensioenfonds
 • Vervroegd aflossen hypotheek
 • Eerder stoppen met werken
 • Uw oudedagsvoorziening
 • Financiële ondersteuning kinderen
 • Beperking van financiële risico's
 • De juiste manier om uw vermogen in te zetten
 • Optimaal benutten financiële kansen
 • Schenken en erven

Argumentenkaarten

U wilt inzicht in uw financiële situatie op elk moment van uw leven. Ook bij bijzondere levensgebeurtenissen, zoals de aankoop van een woning, een sterfgeval of een echtscheiding. VvAA stelde daarom argumentenkaarten samen. Hierin staan alle voors en tegens van zo'n levenssituatie. Zo maken wij het voor u makkelijker om een weloverwogen beslissing te nemen.

Beschikbare argumentenkaarten

We hebben twee argumentenkaarten beschikbaar: echtscheiding en financiering bij het kopen van een woning.

VvAA adviseur Miranda Joziasse VvAA

Een adviesgesprek

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen bij uw financiële planning? Maak een afspraak met Miranda Joziasse. U kunt haar bereiken via
030 247 47 89. Of vul het contactformulier in.