Privacybeleid VvAA

Over ons beleid

Wij kunnen ons bedrijf niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. De bescherming van de privacy van onze leden, klanten en bezoekers van onze website is voor ons van essentieel belang.

10 uitgangspunten

  1. We hebben één klantendatabase en delen uw persoonsgegevens uitsluitend binnen Vereniging VvAA en de onderdelen binnen VvAA Groep B.V.
  2. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het aanbieden van passende diensten en producten.
  3. We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor marketing, statistische analyse, het beheersen van verzekeringsrisico’s en het tegengaan van fraude.
  4. We verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen zonder geldige reden.
  5. We beveiligen onze ICT infrastructuur adequaat en monitoren de systemen pro actief.
  6. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig om u van dienst te kunnen zijn.
  7. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen.
  8. We mogen zelf bepalen hoe lang we persoonsgegevens bewaren. Na afloop van een bewaartermijn verwijderen of anonimiseren we persoonsgegevens meteen.
  9. We gebruiken geanonimiseerde (medische) persoonsgegevens voor historische, statistische en/of preventiedoeleinden, dan wel voor (medisch) wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen.
  10. We respecteren uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Privacybeleid

Functionaris Gegevensbescherming

Het doel van de Algemene Verordening Gegevens­bescherming (AVG) is om natuurlijke personen meer controle te geven over hun persoonlijke data (persoons­gegevens) en ervoor te zorgen dat organisaties ze daarover transparant(er) en duidelijk(er) leesbaar informeren. Dat heeft ook gevolgen voor financiële dienst­verleners zoals VvAA.

Wij kunnen ons bedrijf immers niet uitoefenen zonder persoons­gegevens van onze klanten te verwerken. Dat betekent dat ook wij moeten voldoen aan de vereisten van de AVG. De basis hiervoor hebben we in ons privacy­beleid beschreven. Onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) ziet erop toe dat ons privacy­beleid wordt gevolgd en wordt toegepast.

Contact opnemen met de FG?

Onze FG is beschikbaar voor vragen over de AVG en de manier hoe VvAA met ‘privacy’ omgaat.

Contactgegevens

mr. M. (Melissa) Veen
Postbus 8153
3503 RD Utrecht
privacy@vvaa.nl

Ook voor klachten over de manier waarop VvAA met uw persoons­gegevens omgaat kunt u bij onze FG terecht. Rechtstreeks een klacht indienen bij de toezicht­houder, de Autoriteit Persoons­gegevens, kan ook.

Meer informatie