Ledenraad Vereniging VvAA

Vertegenwoordig uw beroepsgroep

Vijf VvAA-leden poseren binnen voor de camera

Wat is de ledenraad?

VvAA Ledenraad

Sinds maart 2023 heeft vereniging VvAA een ledenraad, die naast de ALV bestaat. De ledenraad handelt in het belang van de vereniging en is een vertegenwoordiging van het totale ledenbestand. De raad heeft een adviesfunctie en bestaat en uit 24 VvAA-leden die een representatieve afspiegeling zijn van de verscheidenheid van de vereniging. De ledenraadsleden denken mee met het bestuur over beleidszaken en adviseren de ALV over statutaire onderwerpen.

Meer informatie

Uitgangspunten in het kort