Ledenraad Vereniging VvAA

Vertegenwoordig uw beroepsgroep

Vijf VvAA-leden poseren binnen voor de camera

Sinds maart 2023 heeft vereniging VvAA een ledenraad, die naast de ALV bestaat. De ledenraad handelt in het belang van de vereniging en is een vertegenwoordiging van het totale ledenbestand.

Wat is de VvAA Ledenraad?

De VvAA Ledenraad heeft een adviesfunctie en bestaat en uit 24 VvAA-leden die een representatieve afspiegeling zijn van de verscheidenheid van de vereniging. De ledenraadsleden denken mee met het bestuur over beleidszaken en adviseren de ALV over statutaire onderwerpen.

Ledenparticipatie

Ledenparticipatie is een belangrijk thema bij VvAA. Een van de manieren waarop we deze participatie willen vergroten, is door middel van de vorming van een ledenraad: een representatieve vertegenwoordiging van leden. De totstandkoming gebeurt democratisch: de vertegenwoordigers zijn leden die dóór leden worden benoemd.

Wat doet de Ledenraad?

Aan de ledenraadsleden wordt gevraagd mee te denken en de ALV te adviseren. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de volgende zaken:

  • De vereniging zelf en het beleid.
  • Politiek-maatschappelijke ontwikkelingen die impact hebben op zorgprofessionals en -organisaties. Denk aan het verlagen van de regeldruk, via (Ont)regel de zorg, de vrije artsenkeuze en het behoud van bezieling in de zorg.

Vacature Ledenraad

Er is een vacature binnen de beroepsgroep Fysiotherapie van de VvAA Ledenraad. Bent of kent u een fysiotherapeut die zijn of haar beroepsgenoten wil vertegenwoordigen?

Download de vacature (pdf)

Uitgangspunten in het kort

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen