Ledenraad Vereniging VvAA

Vertegenwoordig uw beroepsgroep

Vijf VvAA-leden poseren binnen voor de camera

Wilt u deelnemen aan de nieuwe ledenraad van Vereniging VvAA? We zoeken VvAA-leden die zich graag willen inspannen voor hun beroepsgenoten en hen willen vertegenwoordigen in de ledenraad.

Stel u verkiesbaar

Over de ledenraad

In de Algemene Ledenvergadering van 11 oktober was het belangrijkste onderwerp het instellen van een ledenraad. De aanwezige leden zijn akkoord gegaan met de voorgelegde statutenwijziging en het reglement voor de ledenraad. Daardoor kunnen we dit nieuwe orgaan nu gaan inrichten. De ledenraad zal een afspiegeling vormen van de beroepen en de verschillende carrièrefases in ons ledenbestand.

Meer informatie over het reglement en het profiel vindt u in onderstaande downloads.

Stel u verkiesbaar

Cv en motivatie

Wilt u voor VvAA het klankbord zijn voor uw beroepsgroep en de dialoog aangaan over belangrijke onderwerpen? 

  • Stuur vóór 31 december 2022 een actueel cv en uw motivatie naar vereniging@vvaa.nl
  • De kiescommissie selecteert voor 10 februari 2023 kandidaten om mee in gesprek te gaan. Daarna volgt een kieslijst die ter besluitvorming aan de Algemene Ledenvergadering wordt voorgelegd.
  • In april 2023 volgen de gekozen leden een introductieprogramma.

Leden voor de kiescommissie

We zoeken ook 2 leden voor de kiescommissie. De kiescommissie begeleidt het proces rond de verkiezingen en toetst de aangemelde kandidaten op verschillende factoren. Vervolgens nodigt de kiescommissie kandidaten uit voor een gesprek en vormt op basis hiervan de kieslijst.

Deelnemen aan de kiescommissie? Mail naar vereniging@vvaa.nl, dan nemen wij contact met u op.

Aanmelden kiescommissie