Algemene Ledenvergadering

Vereniging VvAA

Vijf VvAA-leden poseren binnen voor de camera

Wat is de ALV?

De algemene ledenvergadering (ALV) is de algemene vergadering van onze vereniging. Al onze leden zijn welkom (fysiek of online) en hebben stemrecht. Bij VvAA vindt minimaal één keer per jaar een ALV plaats. Als er aanleiding voor is kan er een extra ALV plaatsvinden, zoals in maart 2023 bij de installatie van de VvAA Ledenraad.

Concept(notulen)

Hier kunt u de (concept)notulen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2023 downloaden. Die van 2022, 2021 en 2020 zijn ook nog beschikbaar.

Vragen?

Op zoek naar andere informatie rondom de ALV? Stuur uw verzoek dan naar bestuur@vvaa.nl.

Vereniging VvAA
Bestuur@vvaa.nl
Mail ons