Algemene Ledenvergadering

Vereniging VvAA

Vijf VvAA-leden poseren binnen voor de camera

Wat is de ALV?

De algemene ledenvergadering (ALV) is de algemene vergadering van onze vereniging. Al onze leden zijn welkom (fysiek of online) en hebben stemrecht. Bij VvAA vindt minimaal één keer per jaar een ALV plaats. Als er aanleiding voor is kan er een extra ALV plaatsvinden, zoals in maart 2023 bij de installatie van de VvAA Ledenraad.

Extra ALV 19 maart 2024

Op 19 maart 2024 organiseert Vereniging VvAA een ALV. Het bestuur nodigt u van harte uit om de ALV weer op locatie bij te wonen bij VvAA. U kunt eventueel ook online deelnemen. 

Aanmelden & praktische informatie

Concept(notulen)

Hier kunt u de (concept)notulen van de voorgaande Algemene Ledenvergaderingen downloaden.

Vragen?

Op zoek naar andere informatie rondom de ALV? Stuur uw verzoek dan naar bestuur@vvaa.nl.

Vereniging VvAA
Bestuur@vvaa.nl
Mail ons
PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen