Algemene Ledenvergadering

Vereniging VvAA

Vijf VvAA-leden poseren binnen voor de camera

Wat is de ALV?

De algemene ledenvergadering (ALV) is de algemene vergadering van onze vereniging. Al onze leden zijn welkom (fysiek of online) en hebben stemrecht. Bij VvAA vindt minimaal één keer per jaar een ALV plaats. Als er aanleiding voor is kan er een extra ALV plaatsvinden, zoals in maart 2023 bij de installatie van de VvAA Ledenraad.

Aanmelden ALV 25 juni

U heeft tot en met 17 juni de mogelijkheid om zich aan te melden voor de ALV. Deze vindt plaats op 25 juni om 18.30 uur in ons hoofdkantoor in Utrecht. Daarnaast kunt u ons ook mailen met suggesties voor agendapunten. Indienen van agendapunten kan tot 10 juni.

Mail ons

Concept(notulen)

Hier kunt u de (concept)notulen van de voorgaande Algemene Ledenvergaderingen downloaden.

Vragen?

Op zoek naar andere informatie rondom de ALV? Stuur uw verzoek dan naar bestuur@vvaa.nl.

Vereniging VvAA
Bestuur@vvaa.nl
Mail ons
PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen