Inloggen

Omgaan met - en voorkomen van - klachten en claims

De zorg in Nederland is van hoge kwaliteit. Toch gaat er weleens iets mis. De kans dat een zorgverlener hier minstens één keer bij betrokken raakt, is aanzienlijk. Dit kan leiden tot een (tucht)klacht, een geschil en/of schadeclaim. 

Als adviseur en vraagbaak voor alle zorgverleners hebben wij unieke expertise en kennis op het gebied van beroepsaansprakelijkheid en staan we zorgverleners bij in het voorkomen van - en het omgaan met - een (dreigende) klacht en/of claim. VvAA biedt concrete oplossingen aan zoals een aansprakelijkheids- en een rechtsbijstandsverzekering. Alle leden van VvAA kunnen bij de juridische helpdesk van VvAA terecht voor juridisch advies. Is er sprake van een claim, dan handelen we deze zorgvuldig af als u bij ons verzekerd bent.

Van elkaar leren

Via verhalen uit de praktijk kunnen zorgverleners en betrokkenen van elkaar leren en worden taboes doorbroken. Bijvoorbeeld via het themamagazine Betrokken. Zorgverleners spreken hierin openhartig over zaken die anders liepen dan gewenst en over de persoonlijke impact die dat kan hebben.

Hun ervaringen worden afgewisseld met praktische informatie en tips van ervaren VvAA-deskundigen. Zij staan zorgverleners financieel, praktisch, juridisch en mentaal bij als ze te maken krijgen met een klacht of claim. 

Magazine Klachten en claims
Lees en bekijk alle verhalen uit het online magazine 'Betrokken', over het omgaan met, en het voorkomen van, klachten en claims in de zorg.