Vereniging VvAA

Maak kennis met het bestuur van Vereniging VvAA

Jaarverslag 2017

Een gezondheidszorg waarbij de zorgverlener meer tijd heeft voor de patiënt en minder last heeft van (onzinnige) administratie. Dat was ons uitgangspunt voor het opstarten van (Ont)Regel de Zorg. Begin van het jaar hebben we daarom samen met het actiecomité Het Roer Moet Om (HRMO) en NieuweZorg een debat in Carré georganiseerd. Tijdens dit debat werd kamerbreed genoemd dat de lastendruk in de zorg met 50 procent omlaag zou kunnen. Om dit voor elkaar te krijgen is VvAA, samen met HRMO, de beweging gestart die gericht is op het terugdringen van (onzinnige) administratie.

Regie over kwaliteit

Daarnaast wilden we een bewustwordingsproces op gang brengen waarbij zorgverleners zelf de regie gaan voeren over (het meten van) kwaliteit. En met succes. Na de nodige voorbereidingen waarbij negen jonge (Ont)Regelaars op de werkvloer de administratieve last hebben gescoord, was het helemaal duidelijk dat we hier werk van moesten maken. In november organiseerden we in ‘de Munt’ een goedbezochte schrapconferentie waar maar liefst zeven beroepsgroepen aan meededen. Ook de kersverse minister Bruins was aanwezig bij de conferentie. Dit alles heeft geleid tot een steeds grotere beweging die inmiddels de eerste resultaten heeft opgeleverd. Op deze manier maken wij duidelijk wat we kunnen betekenen als we als collectief de handen ineenslaan.

Schaatsen met Wennemars

In het jaarverslag blikken we verder terug op andere succesvolle activiteiten zoals Arts en Auto LIVE waar we maar liefst 3.000 mensen mochten ontvangen. Een dag vol plezier en ontspanning waarop onze leden met het hele gezin terecht konden. Die dag kregen vele kinderen schaatstraining van Erben Wennemars. Iets waar wij ons als bestuur niet aan hebben gewaagd.

U leest ook wat wij allemaal doen voor studenten en natuurlijk presenteren we de jaarcijfers. Wij vonden het een mooi jaar waarin we ons als collectief sterk konden maken voor uw belangen, opdat u met nog meer bezieling aan het werk kon gaan. Wij zijn er voor u.

Ereleden

Ereleden hebben bijzondere verdiensten geleverd voor VvAA. Op dit moment telt VvAA acht ereleden:  

  1. C.H.W. de Bois, erelid vanaf 1997
  2. F. Kuipers, erelid 2002
  3. A.M. (Louis) Blank, erelid vanaf 2004
  4. A.F. (Ton) Casparie, erelid vanaf 2005 
  5. H.L.C. (Herman) Logtenberg, erelid vanaf 2008
  6. J.H.A.M. (Jan) van den Bergh, erelid vanaf 2011
  7. F.W. (Fred) Dijkers, erelid vanaf 2014 
  8. J.H.D. (Herman) van Hemsbergen, erelid vanaf 2017

    Ereleden VvAA