Cijfers en ontwikkelingen medische aansprakelijkheid

Arts met mondkapje en haarnetje kijkt vermoeid uit het raam
In de afgelopen 10 jaar kreeg de gezondheidszorg te maken met een stijgend aantal claims en een hogere schadevergoeding per claim. Als belangrijkste verzekeraar van medische aansprakelijkheid houden wij dit groeiende probleem scherp in de gaten. Lees hier meer over de ontwikkelingen en oorzaken.

Ontwikkelingen

Aantal claims stijgt

We zien een stijgende lijn in het aantal claims met een piek van 927 bij VvAA ingediende claims in 2019; ruim 8% meer dan in 2018. In dat jaar was de stijging ten opzichte van 2017 nog hoger met bijna 11%. Het lagere aantal claims in het jaar 2020 is moeilijk te duiden, omdat in dit jaar COVID-19 van grote invloed was op de zorg. Mogelijk droeg COVID-19 er aan bij dat claims worden uitgesteld.

Letselschade AVB*: aantal claims per meldjaar
* Aansprakelijkheidsverzekering beroep

Hoogte schadevergoeding stijgt

Naast het aantal claims stijgt ook de hoogte van de schadevergoedingen. In 2020 is de gemiddelde betaalde vergoeding waarbij aansprakelijkheid is erkend, gestegen naar € 51.000. Ter vergelijking: in 2016 was dit bedrag € 28.000. Het hoogste erkende claimbedrag is ook fors gestegen. Van € 330.000 in 2006 naar maar liefst € 1,6 miljoen in 2020. In deze bedragen zijn de schadebehandelkosten niet meegenomen.

Uit onze cijfers blijkt dat bij ongeveer de helft van de claims aansprakelijkheid wordt erkend of een schikking wordt getroffen.

Oorzaken

Stijging aantal claims

We zien verschillende oorzaken voor het stijgende aantal claims:

  • Arbeidsongeschiktheid door een medische fout wordt steeds minder door de overheid gecompenseerd.
  • De verzekerde zorg daalt, waardoor patiënten (een deel van) de kosten zelf moeten betalen. Bij ontevredenheid over het behandelresultaat of opgelopen schade zijn ze sneller geneigd om schade te claimen.
  • Door de toegenomen werkdruk stijgt het risico op incidenten en daarmee ook op een claim.

Hogere schadevergoedingen

Naast het groeiende aantal claims stijgt ook de hoogte van de schadevergoeding. Wat zijn hiervan de redenen?

  • De kosten voor juridische bijstand van patiënten en van belangenbehartigers in het algemeen stijgen. Door de aansprakelijkheidsverzekering worden deze kosten vergoed als de aansprakelijkheid wordt erkend of geschikt.
  • Door de Wet Affectieschade kunnen ook naasten van gedupeerden aanspraak maken op smartengeld. Dit draagt bij aan een hogere vergoeding.
  • De verschraling van het sociale vangnet zorgt ook voor hogere schadevergoedingen. Als door een medisch incident bijvoorbeeld een traplift nodig is, werd dit voorheen door de overheid betaald. Tegenwoordig is dit vaker onderdeel van de schadevergoeding.

Wat niet is veranderd

Als er iets fout is gegaan, betekent nog niet dat het fout is gedaan. Aansprakelijkheid erkennen we alleen bij onzorgvuldig handelen door de zorgverlener met schade als gevolg. Uit onze cijfers blijkt dat bij ongeveer de helft van de claims aansprakelijkheid wordt erkend of een schikking wordt getroffen. Bij de andere gevallen wordt aansprakelijkheid afgewezen of wordt de aanvankelijke claim soms niet doorgezet. Deze cijfers blijven al jarenlang hetzelfde.

Uitkomst gesloten AVB-claims: sluitjaar 2019 t/m 2021

Download factsheets

Ook interessant

arts informeert patiënt aan andere kant van de tafel
Klachten en claims in de zorg

Vragen? Wij helpen graag

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over wat u moet doen bij een claim? Bel dan met onze collega's van VvAA Letselschade. Of stuur een bericht.

VvAA Letselschade
030 247 49 67
Bel ons
VvAA Letselschade
letselschade@vvaa.nl