Artikel

Klachten en claims

16 februari 2022
Leestijd 2 min

Veel zorgverleners krijgen tijdens hun carrière wel een keer te maken met een klacht of claim. Maar wat is een (tucht)klacht of claim eigenlijk? En waar zitten de verschillen precies? We lichten het hier toe.

Een klacht

Onder een klacht wordt elke mondelinge of schriftelijke uiting van onvrede verstaan van een patiënt, zijn vertegenwoordiger of nabestaande, of een derde.

 • Informele klachten
  Informele klachten zijn klachten die direct bij u of de praktijk terechtkomen en die u zelf met de betrokkenen afhandelt, bijvoorbeeld via een gesprek, brief of mailwisseling.
 • Wkkgz-klachten
  Een Wkkgz-klacht is een schriftelijke klacht die wordt ingediend bij een zorgverlener of -instelling. Deze gaat over een gedraging tegenover een patiënt in het kader van de zorgverlening of de weigering om de persoon die de klacht indient als vertegenwoordiger van de patiënt te beschouwen.
 • Tuchtklacht
  Daarnaast zijn er tuchtklachten. Dit zijn klachten die bij een tuchtcollege worden ingediend. Bijvoorbeeld bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Een claim

Een claim is ook een uiting van onvrede bij een patiënt, zijn vertegenwoordiger of nabestaande, of derde. De indiener van de claim is van mening dat er schade is geleden door een fout in de behandeling. Deze wil hij verhalen op de zorgverlener of instelling door de zorgaanbieder aansprakelijk te stellen. Als zorgverlener legt u deze claim neer bij uw aansprakelijkheidsverzekeraar.

Een Wkkgz-klacht kan ook leiden tot een claim. Wanneer bemiddeling via de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid is afgerond, kan een patiënt naar de geschillencommissie stappen en daar een schadevergoeding eisen.

Meer informatie

 • Klachten en claims kunnen vaak worden voorkomen door heldere communicatie en een begripvolle reactie op een patiënt die ontevreden is over de behandeling: 'In gesprek met een ontevreden patiënt'.
 • In 'Reageren op een klacht' leest u bij welke instanties een klacht kan worden ingediend en wat de gevolgen daarvan zijn.
 • In 'Behandeling van uw claim door VvAA' wordt stap voor stap toegelicht hoe wij u helpen als er een claim tegen u is ingediend.

Producten en diensten

Vragen?

Neem voor meer informatie over klachten en claims contact met ons op. Wij helpen u graag. De Juridische servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur.

Juridische servicedesk
030 247 49 99

Meer lezen?

Gerda Zeeman, Peer Support coach en trainer bij VvAA
1 mei 2024
Leestijd 3 min

Steeds die vraag of je het niet anders had moeten doen

Lees het verhaal van Gerda Zeeman. In haar 30-jarige loopbaan als gynaecoloog heeft zij meerdere medische incidenten en een tuchtzaak meegemaakt.

7 maart 2024
Leestijd 3 min

Do's en don'ts bij ontevreden patiënten

In de praktijk kunt u te maken krijgen met een ontevreden patiënt. Het is belangrijk om hier goed op te reageren en de juiste stappen te nemen.

Hoever reikt de informatieplicht over de eigen bijdrage. Patiënt bij de huisarts
24 januari 2024
Leestijd 2 min

Aansprakelijk gesteld: mag u medische informatie verstrekken?

Wat als een patiënt geen toestemming geeft om informatie aan derden te verstrekken bij een aansprakelijkstelling?

patiënt en huisarts in gesprek
29 november 2023
Leestijd 3 min

Een ontevreden patiënt, wat nu?

Wat doet u wanneer u te maken krijgt met een klacht of claim van een ontevreden patiënt? En hoe kunt u hier het beste mee omgaan?

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen