Artikel

Klachten en claims

 • 16 februari 2022
 • Leestijd 1 min

Veel zorgverleners krijgen tijdens hun carrière wel een keer te maken met een klacht of claim. Maar wat is een (tucht)klacht of claim eigenlijk? En waar zitten de verschillen precies? We lichten het hier toe.

Een klacht

Onder een klacht wordt elke mondelinge of schriftelijke uiting van onvrede verstaan van een patiënt, zijn vertegenwoordiger of nabestaande, of een derde.

 • Informele klachten
  Informele klachten zijn klachten die direct bij u of de praktijk terechtkomen en die u zelf met de betrokkenen afhandelt, bijvoorbeeld via een gesprek, brief of mailwisseling.
 • Wkkgz-klachten
  Een Wkkgz-klacht is een schriftelijke klacht die wordt ingediend bij een zorgverlener of -instelling. Deze gaat over een gedraging tegenover een patiënt in het kader van de zorgverlening of de weigering om de persoon die de klacht indient als vertegenwoordiger van de patiënt te beschouwen.
 • Tuchtklacht
  Daarnaast zijn er tuchtklachten. Dit zijn klachten die bij een tuchtcollege worden ingediend. Bijvoorbeeld bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Een claim

Een claim is ook een uiting van onvrede bij een patiënt, zijn vertegenwoordiger of nabestaande, of derde. De indiener van de claim is van mening dat er schade is geleden door een fout in de behandeling. Deze wil hij verhalen op de zorgverlener of instelling door de zorgaanbieder aansprakelijk te stellen. Als zorgverlener legt u deze claim neer bij uw aansprakelijkheidsverzekeraar.

Een Wkkgz-klacht kan ook leiden tot een claim. Wanneer bemiddeling via de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid is afgerond, kan een patiënt naar de geschillencommissie stappen en daar een schadevergoeding eisen.

Meer informatie

 • Klachten en claims kunnen vaak worden voorkomen door heldere communicatie en een begripvolle reactie op een patiënt die ontevreden is over de behandeling: 'In gesprek met een ontevreden patiënt'.
 • In 'Reageren op een klacht' leest u bij welke instanties een klacht kan worden ingediend en wat de gevolgen daarvan zijn.
 • In 'Behandeling van uw claim door VvAA' wordt stap voor stap toegelicht hoe wij u helpen als er een claim tegen u is ingediend.

Producten en diensten

Vragen?

Neem voor meer informatie over klachten en claims contact met ons op. Wij helpen u graag. De Juridische servicedesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur.

Juridische servicedesk
030 247 49 99

Meer lezen?

Vrouw in ziekenhuis met familieleden
7 september 2023
 • 7 september 2023
 • Leestijd 3 min

Familieleden betrekken bij zorg: hoe zit het met de aansprakelijkheid?

Het St. Antoniusziekenhuis start later dit jaar een pilot met het betrekken van familieleden bij de zorg. Maar hoe zit het met de aansprakelijkheid?