Voorkomen van klachten en claims

Dokter geeft patiënt via anatomische pop informatie over de behandeling

Alle artikelen

Hoe kunt de kans op onvrede, en daarmee een klacht of een claim, verkleinen? Lees deze artikelen.

In gesprek met een ontevreden patientWerkprocessen verbeteren aan de hand van incidentenInformeren patiënt na incident of calamiteitInzage geven in het medisch dossierHoe schrijf je medicatie voor en verstrek je deze via een medische app?

Lees meer over klachten en claims

Naar Klachten en claims