Ik ben zorgverlener

Personenschade

Huisarts geeft een toelichting aan een patiënt bij een tekst in een brochure/folder.

Wat u moet doen

Aansprakelijk gesteld: wat u moet doen

Een claim van een patiënt als gevolg van uw medisch handelen is een vervelende situatie. Voor u en de patiënt. De emotionele en financiële gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Deskundige hulp en begeleiding bij de afhandeling ervan is belangrijk om pragmatisch tot een oplossing te komen.

Melden schadeclaim

In 7 overzichtelijke stappen leggen wij u zorgvuldig uit hoe wij u helpen.

Snelheid afhandeling claim

Binnen 3 maanden weet u of de claim is erkend of afgewezen. In sommige gevallen duurt het iets langer, omdat bijvoor­beeld de betrokkenen het niet eens zijn over de aan­sprake­lijk­heid. Wij informeren u dan tijdig.

Gedragscode

GOMA staat voor Gedrags­code Open­heid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijk­heid. In deze richt­lijnen die wij volgen, leest u aan­bevelingen voor een zorg­­vuldige behande­ling van een claim. Bijvoor­beeld dat de verzeke­raar binnen 90 dagen een stand­punt moet innemen over de aansprakelijk­heid.

De GOMA is een initiatief van De Letsel­schade Raad en opgesteld door vertegen­woordigers van onder andere het Verbond van Verzekeraars en de Koninklijke Neder­landse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde. Bekijk de explainer: 

Over VvAA Personenschade

Wij zijn VvAA, een ledenorganisatie en dienstverlener die zich richt op de gezondheidszorg. Wij leveren en ontwikkelen producten en diensten aan zorgaanbieders. Heeft u bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaakt of bent u aansprakelijk gesteld. Dan behandelen wij deze claim voor u. Dat doen we met de uiterste zorg en volgens de richtlijn GOMA. Lees meer

Downloads

Brochure 'Een patiënt stelt u aansprakelijk'

Vragen?

Wij helpen graag. Bel voor hulp en advies op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Of stuur een e-mail.

Personenschade
030 247 49 67
Bel ons
Personenschade
personenschade@vvaa.nl
PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen