Inloggen

Uw team sterker maken

Na teamcoaching kunt u weer verder met wat er echt toe doet: uw zorg voor de patiënt. De teamcoach zorgt ervoor dat de essentie van problemen op een veilige manier wordt besproken. Daardoor kan iedereen weer vanuit vertrouwen en eigen kwaliteit bijdragen aan de samenwerking binnen het team.

Vraag een gesprek aan

Teamcoaching

U en uw collega’s zijn bekwame professionals. Iedereen bezit de kennis en vaardigheden die nodig zijn om constructief, effectief en met plezier samen te werken. In de praktijk ziet u echter iets anders. Onderlinge verwijten. Óver in plaats van met elkaar praten. Frustrerende vergaderingen. Niet naleven van afspraken. Doelen die niet of zonder plezier worden behaald. Teamcoaching helpt dit positief te veranderen.

Ineffectieve patronen doorbreken

De teamcoach legt de essentie van het probleem op tafel. Daardoor is nieuw perspectief en verandering mogelijk. Met uw team wordt gewerkt aan de synergie tussen doelen, taakverdeling en individuele drijfveren.

Van stagnatie naar beweging dankzij teamcoaching

Door teamcoaching verbetert de onderlinge communicatie. De balans en het vertrouwen in het team herstelt zich doordat ieder teamlid vanuit zijn eigen kwaliteit en drijfveren kan bijdragen aan de samenwerking.

Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden

Ook als de onderlinge samenwerking lekker verloopt, als de communicatie klopt en de teamleden goed in hun vel zitten waardoor de patient optimaal wordt begeleid, vinden teams het fijn om met elkaar te onderzoeken waar ruimte voor ontwikkeling zit. Tijd om te reflecteren. Met elkaar te dromen over wat nog komt. Dynamiek blijft er immers altijd in een team.

Vraag een gesprek aan ▹
 

Voordelen Teamcoaching


 • Het werkplezier in uw team neemt toe
 • De kwaliteit van het werk stijgt
 • Het ziekteverzuim daalt
 • Inzicht op effectief en gewenst gedrag
 • Focus op de kracht van het team
 

Persoonlijke coaching

Bent u juist op zoek naar een persoonlijke coach? Kijk dan welke coach in uw omgeving u het beste kan helpen. Lees meer ▹

Dit levert het op

Teamcoaching biedt inzicht, verbinding en ontwikkeling

VvAA teamcoaching werkt dagelijks met zorgteams: praktijken, maatschappen en vakgroepen. Wij helpen uw team om (weer) doelgericht en energiek samen te werken. Samen pakken we de thema’s op die in uw team spelen.

Thema’s voor teamcoaching

Met teamcoaching kunnen we bijvoorbeeld de volgende thema’s aanpakken:
 
 • Duurzame inzetbaarheid: werkplezier behouden of hervinden, op team­niveau of op individueel niveau.
 • Rolverdeling vaststellen (onder andere communicatie, taakverdeling, verant­woordelijk­heden) en daarmee onderling vertrouwen borgen.
 • Teamontwikkeling vanuit een heldere basis: dit zijn we en hiervoor staan we (missie).
 • Conflicten uitspreken en bespreken, vanuit inzicht in de impact van eigen drijfveren en gedrag.
 • IFMS in de vakgroep (herregistratie medisch specialisten): teamcoaching als veilige setting voor 360-graden­reflectie op het individueel functioneren in de vakgroep en het ziekenhuis of kliniek.
Teamcoaching | VvAA
Alles onder één dak
Ligt het probleem van uw team ook nog op een ander vlak? Dan kunnen wij u ‘binnens­huis’ door­ver­wijzen naar een jurist, belasting­adviseur, bedrijfs­kundig adviseur of verzuim­specialist van VvAA.

Voor wie?

Teamcoaching: voor eerste en tweede lijn

Of u nu in de eerste of tweede lijn werkt, VvAA teamcoaching reikt uw team de handvatten aan om weer goed (samen) te werken. Onze coaches worden dagelijks ingeschakeld door:
 
 • Eerstelijns praktijken, zoals fysiotherapeuten, huisartsen, tandartsen.
 • Eerstelijns samenwerkingsverbanden en gezondheidscentra.
 • Tweedelijns vakgroepen in ziekenhuizen, ZBC’s of behandelcentra.
 
Teamcoaching helpt uw team be­stand te worden/blijven tegen de dage­lijkse uit­­da­gingen, zoals het als­­maar veranderende zorg­­veld, op­lopende werk­­druk, wijzigingen in de team­­samen­­stelling (ook door uitval bij ziekte), verande­ring van werk­­vorm (associatie, disso­ciatie) en matige effecti­viteit onder­linge commu­nicatie.

Wij staan voor u klaar

Heeft u een vraag? Bel ons op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. Of stuur een bericht.

Inzicht krijgen in uw eigen succesfactoren

Ook voor teams waarin het goed loopt, kan teamcoaching nuttig zijn. Om die goede dynamiek te behouden, is inzicht in de succesfactoren heel belangrijk. Alleen dan kan uw team de succesfactoren bewust blijven inzetten.

 

Werkwijze

 

Wat kunt u verwachten?

De eerste stap is aan u: u geeft aan dat u informatie wilt over teamcoaching. Dan wordt u gebeld door een VvAA teamcoach. Tijdens deze vrijblijvende telefonische intake inventariseren we wat er speelt. Op basis daarvan ontvangt u onze offerte, met een voorstel voor teamcoachingsessies op maat.

Constructieve en concrete resultaten

 • Teamcoaching
  Teamcoaching is geen training. We gaan uit van de vaardigheden en kwaliteiten die al in uw team aanwezig zijn. Op basis van wat speelt in uw praktijk/vakgroep/team zorgt de teamcoach voor constructieve gesprekken en concrete resultaten.
 • Heidag
  Constructief, geïnspireerd samen werken aan uw missie, visie, doelstellingen op korte en lange termijn onder begeleiding van onze teamcoach.
 • Incompany training
  Uw team kan baat hebben bij een combinatie van training en teamcoaching. Uitgangspunt is een vaardigheid aanleren als team, zoals effectief vergaderen. De teamcoach bespreekt de waar­genomen weerstand zodat sabo­tage (voorbeeld broek­zak­veto) wordt voor­komen.
 • Intervisie
  Een krachtige werkvorm waarbij een groep van 4 tot 6 intervisiegenoten reflecteren op wat er in de praktijk speelt. Met verschillende methodieken vinden we de best passende om de persoonlijke en praktijkgerichte processen te doorgronden. Met als doel te leren en ervaren van elkaar en met nieuwe inzichten verder te ontwikkelen als arts. De teamcoach begeleidt u bij het onderling delen van casuïstiek en het daarin leren van elkaar.
 • IFMS
  Effectieve reflectie op het individueel functioneren van de medisch specialisten in de vak­groep. In vertrouwen geven medisch specialisten elkaar onder­ling feed­back, onder­steund door onze professionele gespreks­begeleiding. (H)erkenning van verbindende thema’s en onderwerpen die spelen in de vak­groep en de organisatie van het zieken­huis of kliniek. Met het oog op duur­zame ontwikkeling.
 • Mediation
  In sommige gevallen is een conflict niet oplosbaar met team­coaching. Media­tion kan dan uitkomst bieden. Door tijdige inter­ventie onder bege­leiding van een bemidde­laar kunt u er toch nog vaak samen uitkomen.
 
Teamcoaching | VvAA
Basis voor teamcoaching

Alle vormen van teamdynamiek zijn terug te brengen tot de drie lagen van het driehoeksmodel.

Uw Teamcoaches

Annette van Ginkel


Vakgroepen, maatschappen en praktijken in de eerste en de tweede lijn schakelen Annette in voor vraagstukken rond persoonlijke en teamontwikkeling. Thema’s waarbij zij graag begeleidt zijn: leiderschap, missie, visie, communicatiestijl, energiebalans, en samenwerking. Annette is een bevlogen en kundige coach die het onbesprokene op een prettige manier bespreekbaar maakt. Zo helpt zij individuen en teams om het vertrouwen in zichzelf/elkaar te herstellen - en daarmee de communicatie, samenwerking en effectiviteit.

“Als ik ergens kom, komt er beweging. Mijn aanpak is positief verbindend, constructief, ideeënrijk en ontwikkelingsgericht. Ik ben inzetbaar voor thema’s als vitaliteit & energiebalans, veranderen, vergaderen of samenwerken zonder gedoe. Als ‘compassievol-kritische’ sparringpartner/adviseur/coach word ik ook vaak gevraagd bij vertrouwelijke kwesties, zakelijke vraagstukken en emotioneel beladen situaties. Daarnaast werk ik als IFMS-gespreksbegeleider, zowel individueel als in de vakgroep.”
Paulien Schwencke | VvAA

Paulien Schwencke


Paulien is een zeer ervaren teamcoach en procesbegeleider. Vraagstukken van zowel teams als individuen pakt ze flexibel op. Kenmerkend voor Paulien is haar stijl: betrokken, intuïtief én methodisch. In korte tijd weet zij een klimaat te scheppen voor een energiek en effectief verandertraject. Zij werkt in co-creatie met vakgroepen, maatschappen en praktijken aan uiteenlopende ontwikkelingsvraagstukken. Daarnaast werkt ze als IFMS-gespreksbegeleider, zowel individueel als in de vakgroep.

"Ik kan worden ingezet bij vraagstukken of conflicten in teams waar verandering nodig is, of waar door een verandering ontevredenheid of onrust is ontstaan. Mijn aanpak is energiek, direct, pragmatisch en indien nodig diepgaand. Daarbij ben ik gericht op wat wél werkt."