Inloggen

VvAA-jaarverslag en jaaroverzicht 2018


De kracht van een sterk collectief

Stem én steun, dat is wat VvAA voor alle leden wil zijn. Als één VvAA. Door u met dienstverlening op maat te steunen én door uw stem luid en duidelijk te laten horen in het maatschappelijk debat. Dat is de kracht van het collectief dat VvAA heet. In het jaarverslag 2018 en in dit online jaaroverzicht ziet u hoe wij daar in 2018 invulling aan hebben gegeven. 

Cover van het VvAA-jaarverslag 2018

Downloads

  • VvAA-jaarverslag 2018 (pdf) 
  • GRI-tabel. Het VvAA-jaarverslag is opgesteld conform de internationale verslaggevingsrichtlijn GRI (Global Reporting Initiative).

Jaaroverzicht

Pijl naar beneden

Stem & Steun van zorgverleners

VvAA positioneert zich in 2018 als Stem en Steun van Zorgverleners. Als collectief van zorgverleners door alle zorgberoepen heen, is VvAA steeds vaker de spreekbuis van zorgverleners. We bundelen de krachten en zetten gezamenlijk belangrijke onderwerpen – zoals vrije artsenkeuze, bezieling en bureaucratie in de zorg- op de politieke en maatschappelijke agenda. Ook de steun aan zorgverleners, in de vorm van dienstverlening op maat, kreeg in 2018 zoals altijd onze volle  aandacht. Om zorgverleners in alle fasen van hun leven te ondersteunen bij het onbezorgd uitoefenen van hun vak. 

17 april 2018: PRIMEUR! VvAA laat stem zorgverleners horen in TV-spot

In april 2018 beleefde VvAA een primeur met een landelijke tv-commercial. In de tv-spot liet VvAA de stem van zorgverleners horen over de onnodige bureaucratie die zij ervaren in de zorg. VvAA bundelt de krachten om de bureaucratie aan te pakken. Met de aandacht in landelijke media spoorden zorgverleners elkaar aan om verder te (ont)regelen in het kader van het in 2017 ingezette initiatief (Ont)Regel de Zorg. 
 

Onbezorgde zorgverleners

Een greep uit onze activiteiten en mijlpalen

18 januari 2018:

Door weer en wind

Op 18 januari raasde er een zware storm over Nederland. De storm zorgde ook onder onze leden voor veel leed en schade. De collega’s van de afdelingen Ledenservice en Schadeservices werkten hard door om iedereen zo goed en snel mogelijk (weer op weg) te helpen en de schades te vergoeden.  
Auto aan de kant van de weg met een gevarendriehoek

Hoog rapportcijfer voor schadeafhandeling

Onze ledenadviseurs die materiële schades behandelen (voor auto, huis, reis en praktijk), kregen een hoog rapportcijfer voor de manier waarop ze schades afhandelden en leden positief wisten te verrassen. Ruim 54% van alle leden die in 2018 een claim indienden, gaven ons een 9 of een 10 voor de manier waarop wij hen hielpen.

VvAA zet in op preventie. Voorkomen is beter dan verzekeren

We leven in een tijd waarin we een  toename zien in het aantal claims en daarnaast ook een stevige toename in de hoogte van de claims. Als een van de marktleiders op het gebied van medische aansprakelijkheid in Nederland zien wij het als onze rol en verantwoordelijkheid om de lessen, die we kunnen trekken uit alle claims die wij behandelen voor onze leden, te delen met alle leden. Preventie leidt immers tot betere en verzekerbare zorg en daarmee tot een onbezorgde zorgverlener. Iedere claim van een patiënt is er één te veel."Onbezorgde zorgverleners, daar gaan en staan we als collectief voor"


VvAA-leden onbezorgd onderweg

In 2017 lanceerden we twee nieuwe autoverzekeringen: de VvAA autoverzekering (basis) en de VvAA autoverzekering Premium (luxe). De verandering betekende dat bestaande verzekeringen omgezet moesten worden naar de nieuwe varianten, zo’n 49.900 polissen. Dit ging vrij geruisloos. De conversie werd in juli van 2018 afgerond.
 
19 september 2018:

Timo van Oosterhout genomineerd als ‘Topadvocaat in de zorg' 

Advocaat Timo van Oosterhout werd genomi­neerd als ‘Topadvocaat in de zorg 2018’ in de jaarlijkse verkiezing van Zorgvisie. Hij kreeg deze nominatie in de categorieën Medisch Tuchtrecht, Privacy/ Beroepsgeheim en Regulatory. Trots op onze collega!
Advocaat Timo van Ooster­hout | VvAA

Steeds vaker financieel advies

VvAA helpt veel van haar leden bij advies over het persoonlijke en zakelijke financiële huishouden. Op deze expertise werd in 2018 in toenemende mate een beroep gedaan. Het aantal klanten dat deze producten en diensten van ons afneemt, nam toe en de  NPS-score van onze bestaande klanten voor deze dienstverlening  steeg naar +35.
15 november 2018: 

VvAA in top-3 klanttevredenheidsonderzoek Verbond van Verzekeraars

Uit een onderzoek naar de klanttevredenheid onder 49 verzekeraars, dat jaarlijks in opdracht van het Verbond van Verzekeraars wordt uitgevoerd, bleek VvAA in 2018 zowel bij de schade- als de levensverzekeringen op nummer 3 van de ranglijst te staan.
26 oktober 2018:

VvAA ondersteunt leden van failliet verklaarde ziekenhuizen met juridisch advies

Donderdag 25 oktober werden zowel de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland, als Verloskundigenpraktijk De Kreek in Lelystad en het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam failliet verklaard. Een situatie die behalve voor patiënten en gemeenten ook grote onzekerheid bracht voor iedereen die voor de MC Groep werkzaam is. Onder hen vele zorgverleners en leden van VvAA. Om hen te ondersteunen en vragen over de consequenties van het faillissement te beantwoorden, zette VvAA extra juristen en adviseurs in op de Juridische Helpdesk. 

VvAA draait beleggingen naar duurzaam

In 2018 maakten we de ambitie waar om alleen nog maar in aandelenfondsen te beleggen waarbij expliciet de aspecten milieu, sociale omstandigheden en governance (goed ondernemingsbestuur) worden meegewogen.

"VvAA is er voor en door de leden"VvAA Opinio-app

In maart 2018 lanceerden we de VvAA Opinio-app. Een nieuwe app waarmee leden makkelijk hun mening en feedback kunnen delen. Over actuele onderwerpen zoals (Ont)Regel de Zorg, maar ook over de dienstverlening van VvAA. 
vvaa opinio app deel uw mening download nu

Duurzame inzetbaarheid binnen zorginstellingen

Met het grote tekort aan zorgpersoneel wordt duurzame inzetbaarheid een steeds belangrijker thema. VvAA ondersteunde ook in 2018 zorginstellingen en zorgverleners met dienstverlening en instrumenten om de duurzame inzetbaarheid te vergroten. Zoals met GRIP, een zelfcoachingstool om de energie te vergroten en stress te verminderen. Om de effectiviteit te meten van de interventies voor duurzame inzetbaarheid, maakt VvAA gebruik van de door TNO ontwikkelde KoBaDI-tool.


Geld voor later onder de aandacht bij zorgverleners in dienstverband

We adviseren leden steeds vroeger over hun inkomen en financiële situatie voor later. Door op tijd te starten met sparen/beleggen kunnen onze leden een financieel onbezorgde oudedagsvoorziening opbouwen. In 2018 brachten we dit thema extra onder de aandacht van onze leden die in dienstverband werken omdat er in deze groep nog veel onbekendheid over is.


Familie van verschillende generaties op het strand

AVG belangrijk thema zorgondernemingen

Op 25 mei 2018 werd de AVG van kracht. Samen met zorgverleners ontwikkelden we het VvAA Privacypakket: een tool waarmee we zorgpraktijken of zorgondernemingen ondersteunden om op tijd te voldoen aan de AVG. Het pakket houdt ook rekening met overlappende wetgeving zoals de WGBO.

Loopbaanadvies voor jong professionals

Voor jonge zorgverleners lanceerde VvAA in 2018  'Een Frisse kijk op je loopbaan'. Een propositie met o.a. workshops, (loopbaan)coaching en CV-checks om de jonge zorgprofessionals te ondersteunen in hun keuzes en hun carrièrepad. 

Welverdiend met pensioen

Straks stoppen met werken, betekent nu voorbereiden. In november 2018 viel bij ruim 11.000 leden tussen 55-65 jaar de special ‘Welverdiend met pensioen’ op de mat. Ontwikkeld vanuit de behoefte om proactief informatie te krijgen over deze belangrijke levensfase. Aangevuld met het congres Witte Jas aan de Wilgen ondersteunden we hiermee een groot aantal leden die zich willen voorbereiden op het stoppen met werken. 
Inzicht met praktijkcheck & -scan

Hoe staat het ervoor met de praktijk? Zijn er verbeteringen mogelijk? VvAA ontwikkelde een korte online praktijkcheck en een uitgebreidere praktijkscan die praktijkhouders inzicht geeft in hun praktijk.

Praktijkscan voor huisartsen | VvAA

De beweging (Ont)Regel de Zorg

(Ont)Regel de Zorg

De zorg ontdoen van overbodige bureaucratie, dat is kortgezegd het doel van de beweging (Ont)Regel de Zorg. Zo ontstaat er meer tijd voor de patiënt en meer werkplezier voor de zorgverlener. Dit in 2017 gestarte initiatief van Het Roer Moet Om en VvAA groeide in 2018 uit tot een landelijke beweging van betrokken organisaties en zorgverleners die de handen ineen slaan om de regeldruk terug te dringen.


25 januari 2018:

Start schrapweken om onnodige bureaucratie in de zorg aan te pakken

VvAA vormde vanaf januari de thuisbasis voor de schrapweken. Zorgprofessionals uit zeven verschillende beroepsgroepen gingen tijdens de schrapweken samen de bureaucratie te lijf. Met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en samen met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders stelden de zorgverleners vast welke regels binnen hun vakgebied kunnen worden geschrapt en wat er nodig is om dat te realiseren.   

Stem van de Zorg

De VvAA-reporters trokken het afgelopen jaar het land in om het verhaal achter (Ont)Regel de Zorg in beeld te brengen en stemmen op te halen voor #dehelftminder administratietijd in de zorg. Er werd ruim 15.000 keer gestemd. Bekijk hier de video's.
Zorgverleners drukken op de stemknop voor minder onnodige regels en meer tijd voor de patiënt.
27 maart 2018:

Zorgverleners overhandigen 62 schrappunten aan minster

In maart 2018 werden in totaal 62 ‘schrappunten’ overhandigd aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport met de dringende oproep namens zorgverleners en hun beroepsorganisaties om de 40% van de tijd die zorgverleners nu besteden aan administratie, minimaal te halveren.


22 mei 2018:

Ministerie presenteert actieplan (Ont) Regel de Zorg

In mei 2018 kwam het ministerie van VWS met het actieplan (Ont) Regel de Zorg. het doel: minder papier, meer zorg. Het actieplan  bevat alle actie- en schrappunten voor de verschillende sectoren in de zorg. VWS begeleidt de werkgroepen die de schrappunten aan gaan pakken en richtte een regiegroep op om de voortgang aan te jagen en te bewaken.  
December 2018:

VvAA monitort

VvAA monitort de voortgang en resultaten van (Ont)Regel de Zorg in de dagelijkse praktijk samen met beroepsorganisaties via de Nationale (Ont)Regelmonitor.

Succesvolle evenementen

In 2018 organiseerde VvAA zelf of leverde een bijdrage aan tientallen evenementen, bijeenkomsten en congressen, waaronder:

VvAA-adviseurs op het LOVAH-congres
LOVAH-congres
Op 26 januari 2018 waren we te vinden op het LOVAH-congres voor AIOS huisartsgeneeskunde. De VvAA-stand was omgetoverd tot een sfeervolle woonkamer waar onze startersadviseurs antwoord gaven op prangende vragen. Ook kon je er leuke prijzen winnen bij het Rad van Fortuin. 
 
Medisch Ondernemen Live
Tijdens Medisch Ondernemen Live op 5 en 6 oktober 2018 gaven ledenadviseurs van VvAA diverse lezingen en mastercasses, bijvoorbeeld over de praktijkscan E-health, Veilig Incident Melden en het all-in-loon voor fysiotherapeuten. 
LHV Huisartsbeurs
Op 7 april 2018 stroomde de Jaarbeurs in Utrecht vol met huisartsen en praktijkmedewerkers voor de elfde editie van de LHV Huisartsbeurs. Ook VvAA was aanwezig met o.a. een startersstand en een workshop 'E-health in de praktijk'. 


Praktijk Anno Nu
Op 8 december vond het congres Praktijk Anno Nu plaats, hét congres voor praktijkhouders en -managers in de mondzorg. Een samenwerking tussen KNMT, Medisch Ondernemen en VvAA. Met bijdragen van VvAA over onder meer Wkkgz en Informed consent.
BNR Zorgdebat
In 2018 vonden er weer drie BNR Zorgdebatten plaats waarin gedebatteerd werd over achtereenvolgens: de bureaucratie in de zorg, het  toenemende personeelstekort en de betaallbaarheid van medicijnen. Het debat op 2 oktober werd voor het eerst uitgezonden vanuit het Amsterdam UMC.
Dag van de Fysiotherapeut
Op 8 december waren we aanwezig bij de Dag van Fysiotherapeut. Onze adviseurs beantwoordden vragen van de aanwezige fysio's en Charlie van The Chairmen at work (foto) zorgde in de stand voor een letterlijk steuntje in de rug.

Wat gebeurde er nog meer?

Vierde lichting MBA afgestudeerd
Begin 2018 studeerde de vierde lichting MBA voor de zorg af aan de VvAA Business School. Daarmee kwam het totaal aantal afgestudeerden uit op 62.

Bart Janknegt directeur Expertisegebieden
In juni 2018 trad Bart Janknegt toe tot het managementteam van VvAA. Als directeur Expertisegebieden is hij verantwoordelijk voor de operationele activiteiten binnen VvAA. 

Samen werken samen waarderen
Wendbaar samenwerken en anders belonen
In 2018 maakten we intern een grote sprong in het wendbaarder samenwerken. We stapten ook over op een geheel vernieuwd performancesysteem.  Het nieuwe systeem gaat uit van elkaar feedback geven, van elkaar leren en elkaar waarderen.

Het jaar in cijfers

Pijl naar beneden124.327 leden

 het totaal aantal leden eind 2018. 


+37 ledentevredenheid

de totale NPS-score waarmee leden aangeven of ze VvAA aanbevelen steeg van +29 (2017) naar +37 (2018)

€  9,3 mln nettoresultaat


€  198,8 mln omzet  296% solvabiliteit

De solvabiliteit is voor VvAA een belangrijk meetpunt voor de financiële gezondheid van de organisatie. In 2018 is de solvabiliteit op groepsniveau (Solvency II) 296%.


  € 200.000,- voor Amref

In 2018 haalden we via diverse sponsoracties rond de € 200.000,- op voor Amref Flying Doctors en dan specifiek voor het programma  'Een gezonde toekomst voor meisjes in Kilindi, Tanzania'. 

4.607 dossiers

behandelden de collega's van VvAA Juridisch Advies en Rechtsbijstand. waarvan 1.357 op het gebied van gezondheidsrecht.

19.255
juridische vragen 

werden opgelost door onze Juridische Helpdesk, waar leden al hun juridische vragen kunnen stellen.

4.000 
student-leden 

4.000 zorgverleners in de dop sloten zich tijdens de introductiedagen van 2018 aan bij VvAA. Welkom nieuwe student-leden!

150.000 gesprekken

voerden de collega's van Ledencontact en Services met leden. Een groot deel telefonisch, maar ook steeds vaker face-to-face.847
collega's

telde VvAA in 2018. Dat is inclusief stagiairs, oproepkrachten en externe medewerkers. Hiervan zijn 642 collega's in loondienst. Gezamenlijk  werken zij 580 fte. 6 organisaties onder 1 dak 

't Hart - het VvAA-hoofdkantoor in Utrecht- huisvest inmiddels 6 organisaties die werkzaam zijn in de zorg. Naast VvAA zijn dat SBOH & Schola Medica, Ergotherapie Nederland, Verenso, Accountants voor de Gezondheidszorg (AGZ) en KNMT.