Zzp: hoe zit het ermee?

Zelf werken als zzp'er of werken met zelfstandigen

Overleg medisch team

Het kabinet werkt al een paar jaar aan een nieuw zzp-regime, dat de huidige Wet DBA moet gaan vervangen. Wat zijn de laatste ontwikkelingen en wat zijn de gevolgen voor praktijkhouders en zzp'ers in de zorg?

Zzp'ers in de zorg

In 10 minuten

  • Hoe staat het er nu voor?
  • Wat is een zzp'er?
  • Wat bepaalt of iemand een werknemer of een zelfstandige is?
  • Waarom is het onderscheid tussen werknemer of zzp'er van belang?
  • Wat is het verschil tussen zelfstandigheid en ondernemerschap?

Wat zijn uw ondernemersplannen?

Een praktijk starten, waarnemen, voeren of overdragen? Doe het samen met VvAA. Wij helpen u graag verder!

Meer informatie en advies

Ontwikkelingen

Beoordeling zelfstandigheid

In 2016 verdween de welbekende VAR voor zzp'ers. De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) kwam daarvoor in de plaats. In 2017 werd besloten de DBA te vervangen. Een nieuw regime is sindsdien in de maak.

De pilot met de webmodule, één van de onderdelen van de nieuwe wetgeving, ging op 11 januari 2021 van start en duurt zes maanden. De aangescherpte handhaving is verder uitgesteld tot na de evaluatie van deze pilot.

Webmodule en opdrachtgeversverklaring

De zzp-webmodule waarmee nu een pilot start, is een instrument dat de opdrachtgever vooraf duidelijkheid moet geven over de kwalificatie van een arbeidsrelatie. Ofwel: werkt een zzp'er zelfstandig of mogelijk toch in dienstbetrekking?

Is de uitkomst dat de zzp'er zelfstandig werkt, dan ontvangt die opdrachtgever een zogenoemde 'opdrachtgeversverklaring'. Werkt de zzp'er in de praktijk ook feitelijk conform de in de webmodule ingevulde informatie, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen voor de zzp'er in te houden.

Wet DBA en model­overeen­komsten

In hoeverre moet ik voldoen aan de Wet DBA?

Volledige handhaving op de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) is steeds verder uitgesteld. De aangescherpte handhaving is nu uitgesteld tot na de evaluatie van de pilot met de webmodule. Op z’n vroegst is dat 1 oktober 2021. Binnen het huidige, mildere handhavingsregime is slechts kleine groep zorgaanbieders bezocht. Voor beroeps­groepen in de gezond­heids­zorg moeten opdracht­gever en opdracht­nemer sinds 1 januari 2017 de invulling van de Wkkgz-verplichtingen schriftelijk geregeld hebben. Daarvoor blijft een geactuali­seerde modelovereen­komst met ‘Wkkgz-para­graaf’ behulpzaam.

Modelovereenkomsten

In het huidige DBA-regime kunnen zzp’ers en hun opdrachtgevers een modelovereenkomst gebruiken. Op basis van deze overeenkomst kan een zzp’er met de zegen van de Belastingdienst zelfstandig werken en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden. Samen met beroepsorganisaties heeft VvAA zo'n 20 modelovereenkomsten voor beroepsgroepen in de zorg voorgelegd en laten goedkeuren door de Belastingdienst. U vindt de modelovereenkomsten op de website van de Belastingdienst.

Bekijk de modelovereenkomsten

Zzp'er in de zorg

Goed geregeld

Bent u werkzaam als zzp'er in de zorg? Dan is het van belang dat uw juridische en financiële zaken goed geregeld zijn. De adviseurs van VvAA adviseren, ondersteunen en ontzorgen u hierin.

Aanvragen adviesgesprek

Zzp'ers in uw praktijk

Waar houdt u rekening mee?

Uw medewerkers zijn de drijvende kracht achter uw zorgorganisatie. Daarom is het van belang om alle zaken rondom inhuur van personeel goed te regelen. De ondernemersadviseurs van VvAA ontzorgen en ondersteunen praktijkhouders met juridisch en fiscaal advies.

Aanvragen adviesgesprek

Nieuws voor zzp'ers

Ondernemen
Close up van een voet die verband wordt
Beslissing over zzp-webmodule en -handhaving is aan volgend kabinet
Erik van Dam, senior adviseur Kennismanagement en Netwerken
In 2022 verwacht ik meer handhaving door de Belastingdienst. Laat u niet verrassen en ga voor een samenwerking die toekomstbestendig is.

Workshops, lezingen en webinars

Regelmatig geven wij lezingen over zzp'en in de zorg, zowel voor praktijkhouders als zzp'ers. Dat hebben we al gedaan voor diverse groepen zorgverleners, op locatie en online. 

Wat hebben we gedaan?

  • Dag van de Fysiotherapeut - 21 mei 2022.
  • Dag van de Praktijkmanager - mei 2022 (voor praktijkhouders).
  • NVM: 'Feiten en fabels over het zzp-schap' - januari 2022 (voor zzp-mondhygiënisten).

 

In de media

Zzp in de media

Artikel in Medisch Ondernemen

'De zorg is geen koekjesfabriek'

Lees het artikel van Erik van Dam over opdrachtgeversverklaring voor werken met zzp'ers.

Download het artikel

Verschenen in Medisch Ondernemen van september 2020