Behandeling van uw dossier

Natura verzekering

VvAA Rechtsbijstand biedt haar verzekerden een zogeheten ‘natura verzekering’. Dat betekent dat zo’n 90% van de dossiers wordt behandeld door onze eigen juristen en advocaten. Zo profiteren onze cliënten optimaal van de jarenlange ervaring en expertise die onze juristen en advocaten hebben opgebouwd in het zorgveld.

Wanneer verwijzen wij door?

In sommige situaties is het echter niet wenselijk of van rechtswege niet mogelijk dat wij het dossier zelf behandelen. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van tegengestelde belangen. In zo’n situatie verwijzen wij u door naar een van onze vaste ‘netwerkkantoren’ waarmee wij samenwerken. Dat doen we uiteraard alleen met uw instemming. Het kantoor helpt u dan graag uit eigen naam verder. Wij hebben deze kantoren zorgvuldig geselecteerd en we zijn bekend met hun werkwijze en afhandeling van zaken. Zo weten we zeker dat u op de best mogelijke manier verder wordt geholpen. Indien dit aan de orde is, bieden wij u ook vrije keuze rechtshulpverlener (VKR).

Samenwerking met interim juristen en advocaten

In tijden van piekbelasting, bijvoorbeeld in geval van een massaschade, werken we samen met vaste interim juristen en advocaten, afkomstig van drie verschillende organisaties. Wij vinden het belangrijk dat wij precies weten wie onze cliënten bijstaan uit naam van VvAA en dat zij het dossier van A tot Z begeleiden. U gaat als cliënt immers een vertrouwensrelatie aan en dan is het vervelend als een dossier tussentijds moet worden overgedragen. Daarom selecteren wij deze mensen zelf, onder meer via een referentieonderzoek, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een sollicitatiegesprek. Zij werken volgens exact dezelfde kwaliteitsstandaarden als onze eigen juristen en advocaten en werken vaak ook bij ons op locatie. Deze mensen zijn niet ‘uitwisselbaar’ en dus is onderaanbesteding ook niet mogelijk. De overeenkomst met de organisaties waar zij werkzaam zijn, is gebaseerd op de tijd en aandacht die onze juristen en advocaten zelf besteden aan dossiers.

Geschillenregeling Rechtsbijstand

VvAA Rechtsbijstand heeft een geschillenregeling. Er kan immers een geschil van mening ontstaan tussen u en de jurist van VvAA over:

  1. De inschatting van de kans op succes.
  2. Het accepteren van een voorstel van de tegenpartij.
  3. De wijze waarop de advocaat of jurist uw zaak juridisch inhoudelijk (verder) moet behandelen.

Dit meningsverschil kan dan worden voorgelegd aan, een gezamenlijk aan te wijzen, onafhankelijke advocaat die hierover op kosten van VvAA Rechtsbijstand een bindend advies uitbrengt.

Wanneer de advocaat uw visie deelt, behandelt VvAA Rechtsbijstand het dossier verder, rekening houdend met het advies.

Wanneer de advocaat de visie van VvAA Rechtsbijstand deelt, zijn er 2 mogelijkheden:

  1. U zet de zaak voor eigen rekening en risico voort. Wordt u later geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld? Dan vergoedt VvAA Rechtsbijstand alsnog naar verhouding de gebruikelijke en redelijke kosten.
  2. VvAA Rechtsbijstand behandelt uw zaak zoals eerder voorgesteld.

Download de volledige tekst van de VvAA Rechtsbijstand Geschillenregeling. Het document vervangt het artikel over de geschillenregeling in uw voorwaarden rechtsbijstandsverzekering.