Behandeling van uw dossier

VvAA Rechtsbijstandverzekering

Uw dossier in goede handen

Natura verzekering

De VvAA Rechtsbijstand­verzekering is een natura verzekering. Dat betekent dat de juristen en advocaten van VvAA Rechts­bijstand (Legal) ongeveer 90% van de dossiers zelf behandelen. Zo profiteert u als verzekerde van hun kennis en ruime ervaring in de zorg­sector.

Wanneer verwijzen we door?

Soms kunnen wij uw dossier van rechtswege niet zelf behandelen. Zoals bij tegen­gestelde belangen wanneer het geschil tussen 2 VvAA-verzekerden is. Met uw instemming verwijzen u dan door naar een van onze vaste netwerkkantoren die u uit eigen naam verder helpen.

De kantoren met wie VvAA samenwerkt, hebben we zorgvuldig geselecteerd. We zijn dus bekend met hun werkwijze en afhandeling van zaken. Zo weet u zeker dat u op de best mogelijke manier wordt geholpen.

Ook mag u in deze situaties een eigen advocaat kiezen. VvAA geeft wel altijd de opdracht aan de advocaat.

Samenwerking bij piekbelasting

Om piekbelasting op te vangen, werken we samen met vaste interim juristen en advocaten die we zelf selecteren. Onder andere via een referentie­onderzoek, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een sollicitatie­gesprek. Zij werken uit naam van VvAA, volgens onze kwaliteits­standaarden en vaak bij ons op kantoor. Verder zijn ze niet ‘uitwisselbaar’, dus is onder­aanbesteding ook niet mogelijk.

Geschillenregeling Rechtsbijstand

VvAA Rechtsbijstand heeft een geschillenregeling. Er kan immers een geschil van mening ontstaan tussen u en de jurist van VvAA over:

  1. De inschatting van de kans op succes.
  2. Acceptatie van een voorstel van de tegenpartij.
  3. De manier waarop de advocaat of jurist uw zaak juridisch inhoudelijk (verder) moet behandelen.

Dit meningsverschil kunnen we dan voorleggen aan een gezamenlijk aan te wijzen, onafhankelijke advocaat die hierover op kosten van VvAA Rechtsbijstand een bindend advies uitbrengt.

Wanneer de advocaat uw visie deelt, behandelt VvAA Rechtsbijstand het dossier verder, rekening houdend met het advies.

Wanneer de advocaat de visie van VvAA Rechtsbijstand deelt, zijn er 2 mogelijkheden:

  1. U zet de zaak voor eigen rekening en risico voort. Wordt u later geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld? Dan vergoedt VvAA Rechtsbijstand alsnog naar verhouding de gebruikelijke en redelijke kosten.
  2. VvAA Rechtsbijstand behandelt uw zaak zoals eerder voorgesteld.

Download de volledige tekst van de VvAA Rechtsbijstand Geschillenregeling. Het document vervangt het artikel over de geschillenregeling in uw voorwaarden rechtsbijstandsverzekering.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen