Inloggen

Vrije advocaatkeuze

Wie verleent rechtsbijstand?

Het voeren van procedures behoort tot de dagelijkse praktijk van de juristen en advocaten van VvAA. Zij staan u graag bij.

Direct naar juridisch advies

Inzet van een advocaat is verplicht


Bij een gerechtelijke of administratieve proce­dure waarbij het ver­plicht is een advo­caat in te scha­kelen, kunt u zich bijstaan door een advo­caat van VvAA. Daarnaast heeft u het recht om zelf een advo­caat te kiezen. In meeste gevallen vergoeden wij dan de kosten tot maxi­maal € 50.000 per ge­schil. Voor sommige geschillen kunnen andere maxi­mum bedragen gelden. Kijk hiervoor in de polis­voor­waarden van uw rechts­bijstand­ver­zeke­ring.

Inzet van een advocaat is NIET verplicht


Bij een administratieve of gerechtelijke procedure waarbij volgens de wet een advocaat niet verplicht is, heeft u een keuze:

 
  • U laat het geschil behandelen door een juridisch specialist van VvAA Rechtsbijstand. Wij hebben vele juristen en advocaten die op elk rechtsgebied ervaren zijn en die u tijdens het gehele conflict kunnen bijstaan. Uw VvAA rechtsbijstandverzekering dekt dan alle kosten van onze juridisch specialisten.
  • U laat het geschil behandelen door een advocaat die niet bij VvAA Rechtsbijstand werkt. U heeft dan recht op een kostenvergoeding van maximaal € 7.500 met een eigen risico van € 250.
  • U kunt ook kiezen voor de aanvullende dekking ‘vrije advocaatkeuze’. Daarvoor betaalt u een premietoeslag van 15%. Bij de inzet van een advocaat vergoeden wij in die gevallen tot maximaal € 15.000 aan advocaatkosten met een eigen risico van € 500. Vanaf de ingangsdatum van deze aanvullende dekking moet u rekening houden met een wachttijd van 6 maanden.

Spelregels inschakelen advocaat

U moet uw verzoek om uw conflict te laten behandelen door een advocaat altijd eerst aan ons voorleggen. Wij beoordelen uw aanvraag en verstrekken de opdracht aan de advocaat als dat nodig is.