Inloggen

Vrije advocaatkeuze

De achtergrond en veelgestelde vragen

In november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan over rechtsbijstandsverzekeringen en het recht zelf een advocaat te mogen kiezen. Het Hof heeft geoordeeld dat bij iedere gerechtelijke of administratieve procedure de rechtsbijstandverzekerde zelf de keuze heeft tussen een professionele jurist of advocaat van een rechtsbijstandverzekeraar, of een externe advocaat. Het recht op vrije advocaatkeuze gold al voor die procedures waarin het inschakelen van een advocaat volgens de wet noodzakelijk (verplicht) is. Dit is uitgebreid: er geldt nu ook vrije advocaatkeuze voor procedures waarbij de inzet van een advocaat volgens de wet niet verplicht is.

Antwoorden op veelgestelde vragen

1. Heb ik altijd recht om zelf mijn advocaat te kiezen?

Alleen bij gerechtelijke en administratieve procedures mag u een advocaat inschakelen. Hier is vooraf toestemming van VvAA voor nodig. VvAA beoordeelt of de procedure die u wilt voeren onder de dekking van de rechtsbijstandverzekering valt en of u recht op rechtsbijstand hebt. VvAA maakt afspraken met de advocaat en schakelt de advocaat in.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

2. Biedt de VvAA rechtsbijstandverzekering vrije advocaatkeuze?

We maken een onderscheid tussen procedures waarbij de inzet van een advocaat verplicht is en waarbij dat niet zo is. Bij administratieve en gerechtelijke procedures waarbij de inzet van een advocaat niet verplicht is, kunt u een beroep doen op de eigen VvAA juristen/advocaten, of –na overleg met VvAA- zelf een advocaat kiezen. Als u voor een externe advocaat kiest, hebt u recht op een vergoeding van maximaal € 7.500,- per geschil. U kunt deze maximum vergoeding verhogen tot maximaal € 15.000,- per geschil. Hiervoor kiest u de aanvullende dekking ‘vrije advocaatkeuze’. Als een advocaat wél verplicht is in een procedure, dan hebt u in de meeste gevallen recht op vergoeding van externe (advocaat)kosten, tot maximaal € 50.000,- per geschil. U kunt uiteraard ook een beroep doen op een advocaat die in loondienst is van VvAA. Dan worden alle kosten vergoed.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

3. Wat houdt de aanvullende dekking ‘vrije advocaatkeuze’ in?

Hebt u een rechtsbijstandverzekering en moet er een gerechtelijke of administratieve procedure gevoerd worden waarbij de inzet van een advocaat niet verplicht is? Dan mag u – na overleg met VvAA- een advocaat inschakelen. U ontvangt een maximum vergoeding van € 7.500,- voor externe (advocaat)kosten per geschil. U kunt deze dekking verhogen tot maximaal € 15.000,- per geschil. Hiervoor kiest u de aanvullende dekking “vrije advocaatkeuze”. Voor deze aanvullende dekking betaalt u 15% extra premie. Hierbij geldt een eigen risico van € 1.000,- en een wachttijd van 6 maanden.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

4. Wanneer moet ik kiezen voor de aanvullende dekking ‘vrije advocaatkeuze’?

Wilt u gebruikmaken van een externe advocaat dan gelden maximum vergoedingen. Bij procedures waarbij de inzet van een advocaat niet verplicht is, hebt u recht op de inzet van een externe advocaat naar keuze tot maximaal € 7.500,- aan kosten per geschil. Als de kosten hoger zijn dan de maximale vergoeding, betaalt u het meerdere zelf. Wilt u kunnen beschikken over een hogere maximale vergoeding dan € 7.500,- dan kiest u voor de aanvullende dekking ‘vrije advocaatkeuze’.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

5. Waarom zou ik mijn geschil laten behandelen door de VvAA-juristen?

U kunt altijd gebruikmaken van de expertise van de juristen en advocaten van VvAA. Zij verlenen al meer dan 25 jaar juridische bijstand aan zorgprofessionals, zowel in de particuliere als in de beroepsmatige sfeer. De deskundigen van VvAA kennen als geen ander de impact van een juridisch geschil, zoals een klacht. Zij begeleiden u dus niet alleen bij de juridische procedure rond een zaak, ook staan zij u bij met advies, bieden hulp bij een juridische kwestie die géén procedure is, bij preventie van geschillen en ook bij procedures waarbij de inzet van een advocaat niet verplicht is. De behandeling van uw geschil door een deskundige van VvAA valt volledig onder de dekking van de rechtsbijstandverzekering.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

6. Kan ik mijn geschil laten behandelen door zowel een externe advocaat als door een deskundige van VvAA?

Nee, u kiest óf voor een externe advocaat óf voor een deskundige van VvAA. Kiest u voor een externe advocaat dan gelden maximale vergoedingen. Als de kosten voor de externe advocaat hoger zijn dan de maximale vergoeding, moet u het meerdere zelf betalen. Voor dat geschil kunt u dan niet terugvallen op de begeleiding van de juristen van VvAA. Laat u uw geschil vanaf het begin behandelen door een deskundige van VvAA, dan vergoeden wij alle kosten.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

7. Wat kost de aanvullende dekking ‘vrije advocaatkeuze’?

U kunt de aanvullende dekking ‘vrije advocaatkeuze’ bijverzekeren bij VvAA. Daarvoor betaalt u 15% extra premie. Er geldt een eigen risico van € 1.000,- en een wachttijd van 6 maanden.

Is dit een antwoord op uw vraag?  

8. Hoe kan ik de aanvullende dekking ‘vrije advocaatkeuze’ afsluiten?

U kunt uw rechtsbijstandverzekering afsluiten via onze website of telefonisch. Bij de aanvraag kunt u de aanvullende dekking ‘vrije advocaatkeuze’ aanvinken en afsluiten. Hebt u al een VvAA rechtsbijstandverzekering en wilt u de aanvullende dekking “vrije advocaatkeuze” toevoegen? Ga in MijnVvAA naar uw polis en kies Wijzigen.

Is dit een antwoord op uw vraag?