Vrije advocaatkeuze

Wie verleent rechtsbijstand?

Het voeren van procedures behoort tot de dagelijkse praktijk van de juristen en advocaten van VvAA. Zij staan u graag bij.

Inzet van een advocaat is verplicht

Bij een gerechtelijke of administratieve proce­dure waarbij het ver­plicht is een advo­caat in te scha­kelen, kunt u zich bijstaan door een advo­caat van VvAA. Daarnaast heeft u het recht om zelf een advo­caat te kiezen. In meeste gevallen vergoeden wij dan de kosten tot maxi­maal € 50.000 per ge­schil. Voor sommige geschillen kunnen andere maxi­mum bedragen gelden. Kijk hiervoor in de polis­voor­waarden van uw rechts­bijstand­ver­zeke­ring.

Inzet van een advocaat is niet verplicht

Naar Juridisch advies

Spelregels inschakelen advocaat

U moet uw verzoek om uw conflict te laten behandelen door een advocaat altijd eerst aan ons voorleggen. Wij beoordelen uw aanvraag en verstrekken de opdracht aan de advocaat als dat nodig is.