Voordelen VvAA rechtsbijstandverzekering voor medisch specialisten

 • Afgestemd op uw specifieke situatie als medisch specialist
 • Ook bij geschillen binnen uw MSB, met collega's of het ziekenhuis
 • Ruime dekking voor straf-, tucht- en klachtrecht
Bereken uw premie

VvAA rechtsbijstandverzekering voor medisch specialisten

Waarom een beroepsrechtsbijstandverzekering?

De kans dat u eens met een juridisch conflict of een geschil te maken krijgt is groot. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij u mogelijk behoefte hebt aan advies of juridische bijstand. Bijvoorbeeld bij een conflict binnen uw vakgroep of MSB, bij een klacht van een patiënt of wanneer u wordt opgeroepen een verklaring af te leggen voor een rechtscollege (getuigenverhoor).

Een van de grote voordelen van een rechtsbijstandverzekering is dat u voor een betaalbaar bedrag aanspraak kunt maken op juridische bijstand op verschillende rechtsgebieden. U hoeft niet op zoek te gaan naar een rechtshulpverlener die uw belangen kan behartigen, want met één telefoontje naar onze juristen helpen wij u verder. We hebben vele juristen en advocaten in huis die expertise hebben als het gaat in het geven van rechtshulp aan zorgaanbieder.

Dienstverband in ziekenhuis
In dienstverband kunt u volstaan met een particuliere rechts­bijstand­verzekering aangevuld met de ‘klacht- en tuchtrecht’. Bij VvAA is dit standaard verzekerd in de module ‘inkomen en arbeid’. 

Medisch Specialistisch Bedrijf

Een MSB kan ook een bedrijfs­rechts­bijstand­verzekering afsluiten voor de mogelijke rechts­hulp die zij nodig kan hebben. Het personeel in dienst van het MSB kunt u ook als maatwerk verzekeren. Vraagt u hiervoor een offerte aan (en kies "overig medicus" in de dropdown bij Uw beroep). 

Bereken uw premie

Hebt u een vraag?

Op werkdagen kunt u ons bellen tussen 8.30 en 17.30 uur. We helpen u graag. 

Wat is verzekerd?

Als medisch specialist bent u onder meer verzekerd voor advies en rechtsbijstand bij:
 • een procedure bij de klachten­commissie, bij het Tucht­college of bij een onderzoek door de Inspectie voor de Gezond­heids­zorg
 • geschillen met de overheid, bijvoorbeeld met de Inspectie voor de Gezond­heids­zorg
 • geschillen over uw praktijk­voering
 • stalking
 • Wkkgz-geschillen
 • getuigenverhoor, wanneer u wordt opgeroepen voor het afleggen van een verklaring voor een college dat met straf-, tucht- of civielrecht is belast.
 • overeenkomstenrecht
 • een oplossing van een geschil via mediation
 • verweer bij een onrechtmatige daad
 • juridisch advies nog voordat er sprake is van een geschil
Voor een volledig overzicht van wat wel en niet verzekerd is raadpleegt u de polisvoorwaarden.

Tucht- klacht- en strafrecht

U bent verzekerd van rechtshulp bij tucht- klacht- en strafrecht als u dat meeverzekert. Ook uw feitelijke waarnemer is verzekerd voor mogelijke tucht­klachten in uw praktijk als u tijdelijk afwezig bent. 

Advies en rechtsbijstand nog zonder een geschil

Neemt u ook bij een dreigend geschil direct contact op met onze juristen. Zij adviseren u graag en/of helpen u om een conflict te voorkomen.

Mediation

Bij geschillen over samenwerking biedt mediation vaak uitkomst. Een mediator kunt u als preventie inschakelen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat een (lastig) gesprek uit de hand loopt.

Bereken uw premie

Hebt u een vraag?

Op werkdagen kunt u ons bellen tussen 8.30 en 17.30 uur. We helpen u graag. 

Extra te verzekeren


Onderlinge geschillen waar u mee te maken kunt krijgen

Met deze aanvullende dekking krijgt u rechtshulp bij onderlinge geschillen met andere medisch specialisten, vakgroep­genoten en niet-vakgroep­genoten.  

Geschillen binnen uw samen­werkings­verband, uw vakgroep

Voor onderlinge geschillen tussen u en andere leden in uw vakgroep kunt u zich extra verzekeren.

Geschillen binnen uw MSB 

Met deze module bent u verzekerd voor onderlinge geschillen tussen u en andere medisch specialisten, niet-vakgroep-genoten. Ook als er binnen uw MSB een (dreigend) geschil bestaat. 

Werknemers, arbeids­geschillen en juridische bijstand

Hebt u werknemers, dan kunt u aanvullend rechts­bijstand voor geschillen met uw werknemers meeverzekeren. De werknemers die u voor arbeidsgeschillen mee­verzekert kunnen direct gebruikmaken van rechtshulp bij klachten en tuchtzaken. Dat geldt ook voor rechtshulp bij stalking, getuigenverhoor en bijstand voor het verhalen van schade.

Rechtsbijstand in het verkeer voor uw zakelijke auto’s

Met deze module is de rechtshulp bij geschillen die ontstaan door uw deelname aan het verkeer met uw zakelijk gereden auto('s) verzekerd. 

Vrije advocaatkeuze

Wie verleent rechtsbijstand?
Het voeren van procedures behoort tot de dagelijkse praktijk van de juristen en advocaten van VvAA. Zij staan u graag bij. 

Bij een administratieve of gerechtelijke procedure waarbij een advocaat volgens de wet niet verplicht is hebt u een keuze:

 • U laat het geschil behandelen door een juridisch specialist van VvAA Rechtsbijstand. Wij beschikken over vele juristen en advocaten die op elk rechtsgebied ervaren zijn en die u van het begin tot het einde bij uw conflict kunnen bijstaan. Wij betalen alle kosten van onze juridisch specialisten.
 • U laat het geschil behandelen door een advocaat die niet bij VvAA Rechtsbijstand werkt. U hebt recht op een kostenvergoeding van maximaal € 7.500.Hierbij geldt een eigen risico van € 250.
 • Tot slot kunt u kiezen voor de aanvullende dekking ‘vrije advocaatkeuze’. U betaalt hiervoor een premietoeslag van 15%. Bij de inzet van een advocaat vergoeden wij in die gevallen tot maximaal € 15.000 advocaatkosten. U hebt dan wel een eigen risico van €500,-. Vanaf de ingangsdatum van deze aanvullende dekking geldt een wachttijd van 6 maanden.
Bij een gerechtelijke of administratieve procedure waarbij het verplicht is een advocaat in te schakelen heeft u het recht om zelf een niet bij VvAA werkzame advocaat te kiezen. Dan vergoeden wij de kosten tot maximaal € 50.000 per geschil.

Spelregels voor het inschakelen van een advocaat
U moet uw verzoek om uw conflict te laten behandelen door een externe advocaat altijd eerst aan ons voorleggen. Wij beoordelen uw aanvraag en verstrekken indien nodig de opdracht aan de advocaat. 

Bereken uw premie

Hebt u een vraag?

Op werkdagen kunt u ons bellen tussen 8.30 en 17.30 uur. We helpen u graag. 

Wat is niet verzekerd?

Niet verzekerd of via een andere verzekering

Er zijn geschillen waarvoor u geen recht hebt op rechtsbijstand. Bijvoorbeeld als u voor het behartigen van uw belangen aanspraak kunt maken op uw beroeps­aansprakelijkheids­verzekering. Of wanneer uw geschil gaat over een wet of regel die door de overheid is vastgesteld en die voor iedereen geldt. Kijk voor de uitzonderingen in de polis­voorwaarden.

Bereken uw premie

Hebt u een vraag?

Op werkdagen kunt u ons bellen tussen 8.30 en 17.30 uur. We helpen u graag. 

Antwoorden op veelgestelde vragen


Bereken uw premie

Hebt u een vraag?

Op werkdagen kunt u ons bellen tussen 8.30 en 17.30 uur. We helpen u graag.