Wtza: Wet toetreding zorgaanbieders

Wtza aanmelden - arts registreert medicijnen

Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) van kracht. De Wtza vervangt grotendeels de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en is van belang voor alle zorgaanbieders die onder de Wkkgz vallen en voor jeugdhulpaanbieders. Wat houdt de Wtza in en wat betekent deze wet voor u?

Doel Wtza

De Wtza regelt aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen. Met de Wtza beoogt de overheid de kwaliteit van zorg te verbeteren en het bewustzijn daarvan bij startende zorgaanbieders te vergroten. Een ander doel is het beter borgen van 'goed bestuur' in zorginstellingen en praktijken met een grotere omvang.

Kijk in zes minuten wat de Wtza inhoudt en wat deze wet in de praktijk betekent voor zorgverleners:

Voor zorgaanbieders

De Wtza is van belang voor alle zorgaanbieders die onder de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vallen en jeugdhulpaanbieders. Het gaat hierbij om zorginstellingen, waaronder samenwerkingsverbanden en praktijken, maar ook onderaannemers én zzp’ers. Als u volledig in dienstverband werkt, hoeft u in het kader van de Wtza niets te doen, dat doet uw werkgever.

De Wtza is van belang voor alle zorgaanbieders die onder de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vallen en voor jeugdhulpaanbieders.

Wtza versus WTZi

De Wtza vervangt grotendeels de WTZi. Het belangrijkste verschil tussen beide wetten is de focus van de Wtza op kwaliteit van zorg. Die focus vindt u terug in de vragenlijst voor de meldplicht, maar komt ook tot uitdrukking in de vergunningaanvraag en de aanstelling van een interne toezichthouder.

Een ander belangrijk verschil is de toelating. De Wtza kent geen automatisch toegelaten instellingen en praktijken meer. Voorheen werden bijvoorbeeld zorgaanbieders in de eerste lijn, van de huisarts en de fysiotherapeut tot de tandarts, automatisch ‘toegelaten’ in het kader van de WTZi.

Als u vergunningplichtig bent, en dat is wanneer u medisch specialistische zorg verleent óf met meer dan tien zorgverleners actief bent, dient u of uw instelling of praktijk áltijd zelf een vergunning aan te vragen. Voor verleners van medisch specialistische zorg geldt, net als bij de WTZi, een ‘zwaarder regime’. Voor hen geldt altijd zowel een meldplicht, als een vergunningplicht áls de plicht tot het instellen van een interne toezichthouder. Ongeacht het aantal zorgverleners.

Belangrijkste verplichtingen

Vragen van zorgverleners

Podcast: Succesvol Ondernemen

In de VvAA-podcastserie Succesvol Ondernemen behandelen we actuele onderwerpen en relevante ontwikkelingen in het zakelijk bestaan van een zorgprofessional. Van de start of overname van een praktijk tot het zzp-schap. U beluistert alle afleveringen via uw favoriete podcast-app.

 

Hoe wij u helpen

Onze juristen en adviseurs ondersteunen u graag u bij het voldoen aan de Wtza in de praktijk. Neemt u daarvoor contact op met uw vaste adviseur. Heeft u (nog) geen vaste adviseur? Ook dan helpen wij u graag verder.

Juridische helpdesk

Heeft u juridische vragen over de meld- en vergunningplicht of het toezichthoudend orgaan? Belt u dan kosteloos met onze Juridische helpdesk, bereikbaar op 030 247 49 99.

Maatwerk-advies

Heeft u behoefte aan juridische begeleiding bij een vergunningaanvraag, de keuze voor rechtsvorm van uw instelling of praktijk, of het instellen van een toezichthoudend orgaan? VvAA Legal ondersteunt u graag met maatwerk-advies op declaratiebasis. Stuurt u dan een mail naar postpuntjdv@vvaa.nl. Na ontvangst van uw bericht, neemt een van onze juristen contact met u op.

Fiscaal & financieel advies

Heeft u vragen over de inhoud van de openbare jaarverantwoording? Neemt u dan gerust contact op met uw adviseur of bel 030 601 62 00.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen