Artikel

In gesprek met een ontevreden patiënt

6 december 2021
Leestijd 3 min

Is een patiënt ontevreden? Probeer in dat geval toch altijd in gesprek te gaan en te blijven. Vaak lucht het de patiënt al op zijn verhaal te doen en draagt het bij aan het voorkomen van klachten, claims en tuchtprocedures. Ook is er in zo'n gesprek ruimte voor opheldering van situaties. Wij zetten op een rij waar u rekening mee moet houden bij het voeren van een gesprek met een ontevreden patiënt.

De voorbereiding

Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat u het gesprek rustig en zeker in kunt gaan. Door de omstandigheden van het gesprek zo gunstig mogelijk te maken, kan het gesprek soepeler verlopen voor u en uw patiënt. Denk in uw voorbereiding aan het volgende:

 • Plan voldoende tijd in
  Wat is er precies gebeurd en wat wilt u vertellen of toelichten? Onthoud daarbij dat de patiënt het eerst aan het woord moet komen. Het is aan u om eerst te luisteren en dan pas te vertellen.

 • Bedenk van tevoren wat u wilt bespreken
  Ga vooraf al aan de slag met uw eigen emoties, zoals onzekerheid over het medisch handelen of angst voor juridische gevolgen. Deze dragen niet bij aan een open gesprek.

 • Regel ondersteuning
  Schakel, wanneer nodig, de hulp in van een directe collega van de intervisiegroep, de klachtenfunctionaris of via peer support. Voor vragen over eventueel juridische gevolgen kunt u ook terecht bij de aansprakelijkheidsverzekeraar of de juridische helpdesk van VvAA

De uitvoering

Om het gesprek goed te laten voorlopen, is het goed om de volgende zaken in gedachten te houden:

 • Begin het gesprek met luisteren
  Waar zit de patiënt precies mee? Mogelijk gaat de onvrede over iets anders dan u had verwacht.

 • Stelt u zich open op
  Staat de patiënt niet open voor uitleg over uw handelen? Dan kunt u alternatieven bieden, zoals een afschrift van de medische gegevens, de mogelijkheid om een eigen verklaring toe te voegen aan het dossier, of de aanvraag van een second opinion.

 • Maak aantekeningen
  Doet u dat van het gesprek of vraag de klachtenfunctionaris dit te doen. Op verzoek kan de patiënt een kort gespreksverslag of overzicht van de gemaakte afspraken en besproken conclusies ontvangen.

Het vervolg

Houd altijd rekening met een vervolg. Misschien komen jullie er niet met één gesprek uit. Verken zelf tussen de gesprekken wat de medische of juridische mogelijkheden zijn. De patiënt kan de tijd bijvoorbeeld benutten om te bedenken waar hij het meest bij geholpen zou zijn. Een klachtenfunctionaris kan hier ondersteuning bij bieden. Houd daarnaast rekening met het volgende:

 • Uw zorgplicht gaat door
  Blijf daarom altijd met de patiënt in contact over noodzakelijke en geïndiceerde zorg en bewaak de actuele medicatie.

 • De patiënt bepaalt
  Hij of zij maakt de afweging of het gesprek, een actie of maatregel een dusdanige oplossing biedt dat hij de zaak wil laten rusten. Ook kan de patiënt er toch voor kiezen een procedure te starten, bijvoorbeeld bij de geschillencommissie.

 • Maak aantekeningen
  Doet u dat van het gesprek of vraag de klachtenfunctionaris dit te doen. Op verzoek kan de patiënt een kort gespreksverslag of overzicht van de gemaakte afspraken en besproken conclusies ontvangen.

Hoewel het voeren van een gesprek tijd en energie kost, is het deze moeite zeker waard. Het biedt de mogelijkheid tot het herstellen van wederzijds vertrouwen en de ruimte om samen tot een oplossing te komen.

In onderstaande video benadrukt jurist Agatha Hielkema het belang van een goede en snelle reactie op een klacht.

Meer informatie

 • In 'Reageren op een klacht' leest u bij welke instanties een klacht kan worden ingediend en wat de gevolgen daarvan zijn.
 • In 'Melden van incidenten en calamiteiten' leest u waar u rekening mee moet houden bij het helder communiceren met alle betrokkenen na een incident of calamiteit.
 • In 'Emotionele verwerking na een medisch incident' leest u waarom het nuttig is te onderzoeken wat uzelf nodig heeft om een impactvolle gebeurtenis te verwerken.

Vragen?

Neem voor meer informatie over omgaan met ontevreden patiënten contact met ons op. Wij helpen u graag. De Juridische helpdesk is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur.

Juridische helpdesk
030 247 49 99
Bel ons
Website
Juridische helpdesk

Meer lezen?

2 april 2024
Leestijd 2 min

Kozijnen­kwestie: huis­eigenaar klaagt aannemer aan

In een poging om zijn huis nieuw leven in te blazen, besluit een enthousiast VvAA-lid om een renovatie te starten en nieuwe kozijnen te laten plaatsen.

7 maart 2024
Leestijd 3 min

Do's en don'ts bij ontevreden patiënten

In de praktijk kunt u te maken krijgen met een ontevreden patiënt. Het is belangrijk om hier goed op te reageren en de juiste stappen te nemen.

Hoever reikt de informatieplicht over de eigen bijdrage. Patiënt bij de huisarts
24 januari 2024
Leestijd 2 min

Aansprakelijk gesteld: mag u medische informatie verstrekken?

Wat als een patiënt geen toestemming geeft om informatie aan derden te verstrekken bij een aansprakelijkstelling?

patiënt en huisarts in gesprek
29 november 2023
Leestijd 3 min

Een ontevreden patiënt, wat nu?

Wat doet u wanneer u te maken krijgt met een klacht of claim van een ontevreden patiënt? En hoe kunt u hier het beste mee omgaan?

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen