Artikel

Goed verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid? De ervaring van een zzp’er

  • 27 september 2023
  • Leestijd 1 min

Als zorgprofessional wil je goed verzekerd zijn wanneer je onverhoopt een claim van een patiënt krijgt. Zo ook psychiater Ralph Bronsema. Hij werkt als zzp’er bij een grotere ggz-instelling. Zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering had hij zelf geregeld. Toen bleek dat hij onder de verzekering van de instelling viel, begon zijn zoektocht naar de juiste dekking. Het advies van VvAA: vraag goed bij je opdrachtgever na of en hoe je verzekerd bent en bespreek je volledige situatie met je verzekeraar.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering GGZ - GGZ-professional op bank in gesprek met cliënt.

Eigen verzekering niet altijd nodig

Voor een zzp’er in de zorg lijkt het logisch om een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Toch is dat niet altijd nodig, zo ontdekte Ralph Bronsema. ‘Het bleek dat ik voor mijn beroepsaansprakelijkheid meeverzekerd was in de centrale aansprakelijkheidsverzekering van de instelling waar ik werk.’ Zo’n verzekering wordt ook wel paraplupolis genoemd, omdat daarmee aansprakelijkheid voor alle zorg die binnen de muren van een ziekenhuis of zorginstelling wordt verleend, is afgedekt. Ook de zorg die verleend wordt door zogeheten niet-ondergeschikten zoals zzp’ers.

Zoektocht naar juiste dekking

Of en hoe de centrale aansprakelijkheid verzekerd is, kan per instelling verschillen. De juiste informatie hierover krijgen is niet altijd gemakkelijk, zo ondervond Ralph Bronsema. ‘Het werd een zoektocht naar de juiste dekking. Uiteindelijk bleek dat de paraplupolis mijn beroepsaansprakelijkheid voldoende afdekte. Omdat ik als zelfstandige de consequenties van mijn beroepsaansprakelijkheid zelf moet dragen, heb met ik mijn opdrachtgever uiteindelijk een maandelijkse premiebijdrage aan de centrale aansprakelijkheidsverzekering afgesproken.’

Advies VvAA

Vaak blijkt het niet voldoende om alleen op de voorwaarden van de paraplupolis van de instelling af te gaan. Er kunnen ook uitsluitingen in de dekking gelden die zijn opgenomen in zogeheten clausules op het polisblad. Als zzp’er moet je daarom niet alleen de polisvoorwaarden maar ook het polisblad opvragen bij je instelling. Daarnaast maakt het bijvoorbeeld ook uit of je werkzaamheden buiten de instelling hebt. Daarvoor kan toch een eigen aansprakelijkheidsverzekering nodig zijn. VvAA adviseert om bij je instelling exact na te gaan hoe de centrale aansprakelijkheid is geregeld. Bespreek daarnaast je volledige beroepssituatie met je verzekeraar om tot de verzekering te komen die bij jou past.

Advies nodig?

Neem daarvoor contact op met afdeling Ledenservice via telefoon 030 247 47 89. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur.

Meer lezen?

Jonge dame met rood haar checkt haar zorgapp
18 oktober 2023
  • 18 oktober 2023
  • Leestijd 29 sec

Verbeterde MijnVvAAZorgverzekering

Gebruikt u MijnVvAAZorgverzekering al? Dan heeft u misschien gemerkt dat we de meestgebruikte mogelijkheden in een nieuw jasje hebben gestoken.

PrivacyverklaringAlgemene voorwaardenDisclaimerCookiegebruikCookie instellingen