LVVP-ledenvoordeel bij VvAA

Bij VvAA krijgt u een aan­trekkelijke LVVP-leden­korting op diverse producten en diensten. Bijvoor­beeld voor uw beroeps­aansprakelijk­heid en beroeps­rechts­bijstand. Mede dankzij de samen­werking met de LVVP stemmen we het aanbod af op wat u nodig hebt in uw ­praktijk.


Uw LVVP-voordeel 

Een sterke combi

Bent u lid van de LVVP én van VvAA? Dan krijgt u bijvoorbeeld op de premie van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsrechtsbijstandverzekering 10% LVVP-ledenkorting. Hebt u ook uw particuliere rechtsbijstand meeverzekerd? Dan ontvangt u ook daarop 10% korting. Een selectie van producten en diensten vindt u hieronder.

Nog geen lid van VvAA?

Profiteer ook van de samenwerking tussen LVVP en VvAA. Lid worden is zo geregeld via onze Ledenservice, meldt daarbij ‘kennismakingslidmaatschap’.

LVVP-leden die nog geen lid zijn van VvAA, bieden wij een kennismakingslidmaatschap aan. Sluit u het lidmaatschap af voor 1 juli, dan is dit gratis tot 31 december van het lopende kalenderjaar. Sluit u het lidmaatschap af na 1 juli, dan is het lidmaatschap gratis tot 31 december van het volgende kalenderjaar.

Wél een verzekering van VvAA, maar nog geen korting?

Vraag nu uw LVVP-ledenkorting aan als u nog de volledige premie betaalt voor uw:

  • VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
  • VvAA beroepsrechtsbijstandverzekering;
  • particuliere rechtsbijstand, indien u ook uw beroepsrechtsbijstandverzekering bij ons hebt afgesloten.

U ontvangt de korting vanaf de datum waarop we uw aanvraag ontvangen.


Vraag uw korting aan

Vragen of advies

Bel onze Ledenservice op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur voor advies of antwoord op uw vraag. Een e-mail sturen kan ook.

Speciale starterskorting voor jonge professionals

Ben je maximaal 5 jaar geleden afgestudeerd aan het hbo of wo? Dan krijg je als jonge professional extra korting op de premie van je verzekering. Dit is afhankelijk van de verzekering die je kiest.

Preventie

Preventie in uw praktijk

Preventie in uw praktijk is belangrijk om klachten en claims zoveel mogelijk te voorkomen. Dat kan op verschillende manieren. VvAA maakte een film over het belang van zorgvuldige communicatie. De hoofdpersoon is weliswaar een huisarts, maar ook - en misschien wel juist - in uw beroep komt het aan op zorgvuldige en invoelende communicatie.

Lees meer