Inloggen

LVVP-ledenvoordeel bij VvAA

Bij VvAA krijgt u een aan­trekkelijke LVVP-leden­korting op diverse producten en diensten. Bijvoor­beeld voor uw beroeps­aansprakelijk­heid en beroeps­rechts­bijstand. Mede dankzij de samen­werking met de LVVP stemmen we het aanbod af op wat u nodig hebt in uw ­praktijk.


Uw LVVP-voordeel 

Een sterke combi

Bent u lid van de LVVP én van VvAA? Dan krijgt u bijvoorbeeld op de premie van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsrechtsbijstandverzekering 10% LVVP-ledenkorting. Hebt u ook uw particuliere rechtsbijstand meeverzekerd? Dan ontvangt u ook daarop 10% korting. Een selectie van producten en diensten vindt u hieronder.

Nog geen lid van VvAA?

Profiteer ook van de samenwerking tussen LVVP en VvAA. Lid worden is zo geregeld via onze Ledenservice, meldt daarbij ‘kennismakingslidmaatschap’.

LVVP leden die nog geen lid zijn van VvAA, bieden wij een gratis kennismakingslidmaatschap aan van één jaar. Twee maanden voordat het kennismakingslidmaatschap afloopt, vragen wij u of u lid wilt blijven. Indien u onder het VvAA-lidmaatschap producten hebt afgenomen bij VvAA die zijn voorbehouden aan VvAA-leden, dan wordt het VvAA-lidmaatschap automatisch (betaald) voortgezet. Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 39,- per jaar. Studenten zijn gratis lid, tot 1 jaar na afstuderen.


Wél een verzekering van VvAA, maar nog geen korting?

Vraag nu uw LVVP-ledenkorting aan als u nog de volledige premie betaalt voor uw:

  • VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
  • VvAA beroepsrechtsbijstandverzekering;
  • particuliere rechtsbijstand, indien u ook uw beroepsrechtsbijstandverzekering bij ons hebt afgesloten.

U ontvangt de korting vanaf de datum waarop we uw aanvraag ontvangen.


Vraag uw korting aan

Vragen of advies

Bel ons op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur. Wij helpen u graag.

Speciale starterskorting voor jonge professionals

Ben je maximaal 5 jaar geleden afgestudeerd aan het hbo of wo? Dan krijg je als jonge professional extra korting op de premie van je verzekering. Dit is afhankelijk van de verzekering die je kiest.

Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsrisico's zijn helaas niet uit te sluiten. Het blijft mensenwerk. De dekking van de beroeps­aansprakelijkheids­verzekering van VvAA sluit aan op úw beroepsomstandigheden. Wkkgz-risico's zijn automatisch afgedekt.

U krijgt 10% LVVP-korting op uw beroeps­aansprakelijkheids­verzekering

Beroepsrechtsbijstand

Beroepsrechtsbijstand

U krijgt rechtshulp bij klachten en geschillen met zorgverzekeraars, cliënten, collega’s en werknemers. Ook de inzet van een mediator is gedekt. Wkkgz-risico's zijn automatisch afgedekt.

U krijgt 10% LVVP-korting op uw beroeps­rechtsbijstand­verzekering én uw particuliere rechtsbijstand, indien deze is meeverzekerd.

Argumentenkaart praktijkoverdracht

Ledenactiviteit en -voordeel

Weten welke activiteiten VvAA te bieden heeft voor zorgprofessionals zoals u? Op het ledenplein vindt u activiteiten en kortingen 
Zorg

Korting op uw zorgverzekering

Als zorgverlener wilt u zelf natuurlijk ook gezond blijven. En als u, uw partner en/of uw gezin tóch zorg nodig hebben, wilt u verzekerd zijn van de beste zorg met veel keuzevrijheid. Met de VvAA zorgverzekering kunt u daarop rekenen.

U ontvangt 5% LVVP-ledenkorting op de basisverzekering en 12% korting op de aanvullende verzekeringen.

Arbeidsongeschikt

AOV-beheer/advies

Bij een ongeval of ziekte kunt u onver­wacht te maken krijgen met een inkomens­terugval. Als zelf­standig ondernemer hebt u bij ziekte alleen recht op een bijstands­uitkering. Verzeker u daarom goed voor arbeids­ongeschikt­heid.
Juridische helpdesk

Altijd antwoord op uw vraag

Hebt u vraag over een (dreigend) juridisch probleem? Of wilt u acute rechtshulp? Belt u dan met Juridische help­desk. Deze service is gratis voor VvAA-leden. U kunt onze juristen bereiken op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur.


Belt u met 030 247 49 99