Nieuwsbericht

Aansprakelijk­heid huisarts bij inschakelen zzp’er

  • 3 april 2023
  • Leestijd 2 min

Een huisarts met een eigen praktijk kan geen vervanging vinden voor haar doktersassistent die al enkele maanden is uitgevallen door ziekte. Ze besluit daarom een zelfstandige doktersassistent in te schakelen. Wanneer deze tijdelijke assistent een fout maakt bij het uitspuiten van een oor volgt een claim en rijst de vraag hoe deze aansprakelijkstelling wordt afgehandeld. Werkt de zzp’er eigenlijk niet in een verkapt dienstverband?

Huisarts leest in haar huisartsenpraktijk tussen de afspraken door hoe het zit met met aansprakelijkheid en verkapt dienstverband bij zzp'ers.

De Casus: het beschadigde trommel­vlies

Een huisarts met een eigen praktijk in het midden van het land kan al enige tijd geen dokters­assistent vinden om bij haar in de praktijk te komen werken. Ten einde raad beantwoordt ze zelf de telefoon, maar daardoor wordt het draaien van spreekuren bijna niet te doen. Ze besluit een zelfstandige dokters­assistent in te schakelen.

De ingehuurde zzp’er is vakkundig en ervaren: de spreekuren lopen weer goed. Toch gaat het onverwachts mis bij het uitspuiten van een oor. Het trommel­vlies van een patiënt raakt beschadigd. De claim wordt behandeld door de aansprakelijkheids­verzekeraar van de huisarts.

De verzekeraar oordeelt dat de werk­zaamheden van de assistent onder de directe verantwoordelijk­heid van de huisarts vallen. De schade van de patiënt wordt vergoed. Gelukkig maar, want de zzp-dokters­assistente heeft geen eigen beroeps­aansprakelijkheids­verzekering. Is daarmee de kous af?

De huisarts heeft zich van tevoren niet afgevraagd hoe de aansprakelijkheid is geregeld wanneer de zzp-dokters­assistent een fout zou maken. Dat is nu wel een belangrijk punt. Waar de dokters­assistent in loon­dienst standaard onder de dekking van de beroeps­aansprakelijkheid van de huisarts valt, kan dat anders zijn bij een dokters­assistent die ingehuurd wordt.

Wat betekent dit voor u?

Mocht u een zzp-assistent inhuren om de huidige assistent te vervangen, dan valt de zzp-assistent bij VvAA onder de dekking van de beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering van de huisarts. Deze assistent zien wij als waarnemer. Op dat moment maakt het voor de aansprakelijkheids­dekking niet uit dat de assistent een zzp’er is.

Wat de fiscus doet kunnen wij niet beïnvloeden. Wees u bewust van de mogelijke financiële risico’s.

Werken met zzp'ers

Vaak is het geen probleem om te werken met zzp'ers in de zorg. Een zzp'er/zelfstandig zorgverlener, zoals een waarnemend huisarts, zzp-tandarts of tijdelijk werkzame fysiotherapeut, heeft een eigen aansprakelijkheidsverzekering en werkt met u samen op basis van een overeenkomst van opdracht. Opdrachtgever en zzp’er beoordelen samen de arbeidsrelatie en leggen die goed vast met een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Dit om te voorkomen dat u als opdrachtgever en/of de zzp‘er problemen krijgt met de Belastingdienst.

Of uw aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt voor de zzp’er waar u mee werkt, kunt u altijd navragen bij VvAA.

Meer informatie

Over de auteur

Corien Hofstra

Zij werkt sinds 2009 bij VvAA en heeft vanaf dat moment de aansprakelijk­heids­verzekeringen en rechts­bijstand­verzekeringen voor medici en paramedici onder haar hoede als productmanager. Corien is van huis uit jurist, maar in haar rol als productmanager kijkt zij vooral naar de mogelijkheden goede beroeps­verzekeringen te bieden, passend bij de belangen en wensen van onze leden.

Corien Hofstra

Vragen?

Wij helpen graag. Bel met onze ledenservice. Wij zijn bereik­baar op werk­­dagen tussen 8.00 en 17.30 uur.

Ledenservice
030 247 47 89 - optie 3
Bellen

Meer lezen?

Vrouw in ziekenhuis met familieleden
7 september 2023
  • 7 september 2023
  • Leestijd 3 min

Familieleden betrekken bij zorg: hoe zit het met de aansprakelijkheid?

Het St. Antoniusziekenhuis start later dit jaar een pilot met het betrekken van familieleden bij de zorg. Maar hoe zit het met de aansprakelijkheid?