Nieuw: Wkkgz-praktijkdiagnose

Is uw praktijk al 100% Wkkgz-proof? Met de Wkkgz-praktijkdiagnose ondersteunen wij u in drie stappen: u krijgt inzicht in uw specifieke situatie, praktische ondersteuning én gericht advies.

Naar de Wkkgz-praktijkdiagnose

Wkkgz

Wkkgz-praktijkdiagnose

Als praktijkhouder wilt u vooral bezig zijn met het beter maken van uw patiënten. Met alle regeldruk en de administratieve lasten die er op u af komen, kan dat soms behoorlijk lastig zijn. VvAA ondersteunt u hier graag bij, zodat u met een gerust hart met uw patiënten bezig kunt blijven. 

De Wkkgz-praktijkdiagnose geeft u in 3 stappen inzicht in uw specifieke situatie, praktische ondersteuning en gericht advies. Zo hebt u de geruststelling dat u de Wkkgz-verplichtingen goed hebt doorvertaald in uw praktijk, of u weet wat er nog nodig is om 100% Wkkgz-proof te worden. Zo kunnen we gezamenlijk de zorg verbeteren. 


Naar de Wkkgz-praktijkdiagnose

Advies of een vraag?

Wilt u advies bij de uitvoering van de Wkkgz-verplichtingen? Onze Wkkgz-specialisten helpen u graag verder. Op werk­dagen van 8.30 tot 17.00 uur staan we voor u klaar.


Wilt u eerst zelf checken hoe uw praktijk ervoor staat?

Met de Wkkgz-quickscan weet u in enkele minuten in hoeverre uw praktijk al Wkkgz-proof is.

Doe de Wkkgz-quickscan >


Wkkgz-oplossingenPraktische informatie

3 minuten video: wat betekent de Wkkgz voor u?


Uw wettelijke verplichtingen vanuit de Wkkgz


1 januari 2016

Vergewisplicht

U bent verplicht te controleren of uw nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Dit heet de vergewisplicht. Hiervoor moet u het functioneren van iedere nieuwe zorgverlener nagaan, voordat u hem of haar aanneemt. Dit geldt niet alleen voor zorgverleners die in loondienst of op basis van een aanstelling gaan werken, maar ook bijvoorbeeld voor waarnemers. Sommige zorginstellingen zijn daarnaast verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te vragen. Hebt u hulp nodig bij het screenen van uw (nieuwe) medewerkers? Met Screening4care kunnen wij u helpen om te voldoen aan de vergewisplicht

Meldplicht IGZ

U moet naast calamiteiten alle soorten geweld in de zorgrelatie (niet alleen seksueel geweld) melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Ook bent u verplicht een IGZ melding te doen van een beëindiging van een overeenkomst met een zorgverlener wegens ernstig disfunctioneren.

Informatieplicht incidenten

Bij onbedoelde gebeurtenissen met merkbare gevolgen voor de patiënt, moet u deze (of zijn nabestaanden) hierover informeren. De zorgaanbieder moet dit medische incident ook noteren.

Recht keuze-informatie patiënt

U moet een patiënt informeren over de kwaliteit van de zorg, als hij daarom vraagt. Dit geldt bijvoorbeeld voor informatie over de wachttijden, het aantal door u verrichte behandelingen, de tevredenheid van patiënten, maar ook over tarieven.

1 juli 2016

Systeem/procedure voor veilig melden van incidenten: 

U moet een interne procedure hebben volgens welke u en uw medewerkers op veilige wijze medische incidenten kunnen melden. Ook incidenten die niet tot schade hebben geleid of bijna-ongelukken. Om de zorg te verbeteren moet u ook het onderzoeken en bespreken van deze incidenten regelen.

1 januari 2017

Klachten- en geschillenregeling met patiëntenorganisaties

Klachtenfunctionaris
U moet een onafhankelijke klachtenfunctionaris hebben, Deze functionaris moet patiënten desgevraagd kosteloos adviseren over en ondersteunen bij het indienen van een klacht en bemiddelen bij het vinden van een oplossing.

Regeling voor laagdrempelige afwikkeling van klachten

U moet beschikken over een op schrift gestelde klachtenregeling, die tot stand gekomen is in overleg met een representatieve organisatie van patiënten dan wel, indien van toepassing, de cliëntenraad. Deze regeling bepaalt in elk geval dat u binnen zes weken schriftelijk een oordeel geeft over de klacht en de te nemen maatregelen. U mag deze termijn zo nodig met vier weken verlengen.

Aansluiting bij geschilleninstantie

Als een patiënt het niet eens is met uw oordeel over een klacht, dan moet hij dit geschil kunnen voorleggen aan een door de Minister van VWS erkende geschilleninstantie. Deze instantie is bevoegd tot het geven van een bindend advies, ook over een vergoeding van schade tot in ieder geval een bedrag van € 25.000,-.

Schriftelijke overeenkomsten met zorgverlener

Alle instellingen moeten schriftelijke overeenkomsten hebben met zorgverleners die anders dan op basis van een aanstelling of arbeidsovereenkomst werkzaam zijn. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan een waarneemovereenkomst. In deze overeenkomst moet de instelling de naleving van de wettelijke verplichtingen en regels over de zorgverlening in de instelling waarborgen.

VvAA publicaties rondom de Wkkgz

scroll verder