Inloggen

Wkkgz-praktijkdiagnose

Is uw praktijk al 100% Wkkgz-proof? Met de Wkkgz-praktijkdiagnose ondersteunen wij u in drie stappen: u krijgt inzicht in uw specifieke situatie, praktische ondersteuning én gericht advies.

Naar de Wkkgz-praktijkdiagnose

Wkkgz

Wat is de Wkkgz?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, zoals de Wkkgz voluit heet, beoogt regulering om tot een betere kwaliteit in de gezondheidszorg te komen en geeft regels over wat patiënten moeten doen als zij een klacht hebben en hoe de zorgverlener daarop moet reageren.

Wanneer patiënten klachten hebben, moeten zij sinds 1 januari 2017 terecht kunnen bij een klachtenfunctionaris die is aangesloten bij een geschilleninstantie.

Advies of een vraag?

Wilt u advies bij de uitvoering van de Wkkgz-verplichtingen? Onze Wkkgz-specialisten helpen u graag verder. Op werk­dagen van 8.30 tot 17.00 uur staan we voor u klaar.

Wkkgz-oplossingenLogo Wkkgz | VvAA Veilig Incidenten Melden

Sinds 1 juli 2016 moet u intern uw incidenten vastleggen. Gebruik daarvoor het beveiligde online VIMPlatform. U ontvangt o.a. trends, casuïstiek en preventieadvies voor uw beroepsgroep.

Logo Wkkgz | VvAA Screening mede­werkers

Vergewisplicht valt ook onder de Wkkgz. Met Screening4care laat u uw nieuwe medewerkers met zorgtaken zonder omkijken screenen op de juiste juridische punten.

Logo Wkkgz | VvAA Samen­werkings­overeen­komsten

Samenwerkingsafspraken met andere zorgverleners legt u vast in een schriftelijke overeenkomst. Zo waarborgt u beter de kwaliteit van zorg en voldoet u aan deze Wkkgz-verplichting.

Logo Wkkgz | VvAA Wkkgz-­proof ver­zekerd

Met een combi­natie van de VvAA beroeps­­aan­sprakelijkheids- en rechts­bijstand­verzekering bent u optimaal verzekerd. Wij maken ze voor u Wkkgz-proof.

Praktische informatie

Logo Wkkgz | VvAA Wkkgz-webinar gemist?

Hoe implementeert u de Wkkgz-verplichtingen in uw praktijk? Wat zijn de gevolgen voor uw rechtsbijstand en aansprakelijkheid? In het webinar geven we u antwoord op deze vragen.

Logo Wkkgz | VvAA Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag over uw ver­zeke­ringen, ver­gewis­plicht, de open­heid bij inci­denten of andere ver­plichtingen? Bekijkt u dan eens de ant­woorden op deze vragen.

Logo Wkkgz | VvAA Belangrijkste verplichtingen

Vergewisplicht, meldplicht, informatieplicht, klachten- en geschillenregelingen: een kleine greep uit de vele verplichtingen waar u mee te maken krijgt. Bekijk hier de belangrijkste.

De Wkkgz in drie 3 minuten


Uw wettelijke verplichtingen vanuit de Wkkgz


Per 1 januari 2016

Per 1 juli 2016

Systeem voor veilig melden van incidenten - VIM

Procedure voor VIM

Zie bovenstaand punt.

Per 1 januari 2017

VvAA-publicaties rondom de Wkkgz

scroll verder