Inloggen

Direct aanvragen

VvAA bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Wilt u een verzeke­ring speci­fiek voor uw beroep?

De VvAA bedrijfs­rechts­bijstand­verzekering is bedoeld voor bedrijven, instel­lingen en klinieken. De onder­neming is de verzekering­nemer. Bent u beroeps­beoefenaar of vak­genoot? Kies dan voor de VvAA beroeps­rechts­bijstand­verzekering.